arama

Dikkat Çekici ve Modern 200+ İngilizce Dükkan İsimleri

ingilizce dükkan isimleri

Son yıllarda ülkemizde çok sayıda işletme türünde İngilizce dükkan isimlerinin daha popüler bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle tüketicilerdeki “daha kaliteli” algısını oluşturmak amacıyla kullanılan dikkat çekici, kısa ve modern yapıdaki İngilizce dükkan isimleri için araştırma yapıyorsanız, dünyada kullanılmayan pek çok ismi sizin için araştırdık.

Türkiye’de İngilizce dükkan isimleri en çok cafe, otel, bar, restoranlarda görülüyor. Ancak her türlü işletme için de İngilizce kalıpların da kullanılmaya yoğun olarak başlandığını belirtmekte yarar var. Henüz ülkemizdeki hiçbir araştırma İngilizce olarak seçilen dükkan isimlerin doğrudan bir fark oluşturduğunu ortaya koymuş değil. Ancak yeni işletme açan yatırımcıların birçoğu bu yönde seçimler yapmaya devam ediyor.

Siz de İngilizce dükkan ismi arıyorsanız, her türlü işletmeniz için potansiyel olarak tercih edilebilecek ve dünyada kullanılmamış isimler şöyle:

(NOT: Rehber 2021 yılının Mayıs ayı itibarıyla oluşturulmuştur. Bu süreçten sonra isimler kullanılmış olabilir)

Crown

Anywhere

Awe

Dawn

Anytime

Lacey

Hungry

Nets

Grace

Deliver

Lensman

Linear

Duke

Scale

Dynasty

Focus

Steamy

Direct

Takeout

GoAction

Templar

Reclaim

Bambi

Interactive

Bolt

Cart

Aspect

City

Drive

Skin

Rate

Tags

Lotus

Paradise

Ray

Stock

Boss

Foster

Aver

Nation

Breeze

Connect

Dynamics

Performance

Drill

Chroma

Visibly

Deco

Network

Affair

Amplify

Cultivate

Acute

Focus

Neptune

Clinic

Stream

hendry

mutoka

benfar

dozti

beroly

lomofy

nozti

rengvo

fonicy

bivety

lozzby

daniry

hamofy

honoly

hatello

anetly

jozzby

gozzby

fozzby

hiputi

hamofy

zlofy

warivo

matofy

qexty

wroly

doroly

yorbax

bemofy

hesofy

mamofy

wotoly

woniry

xeanco

laniryyonicy

hoown

nomith

zizery

moroly

yozzby

nonicy

povty

wonicy

wrixty

pangvo

jengvo

yigglo

losofy

donoly

bemithdengvo

rumpes

zengary

hetofy

kvany

wetoly

tamofy

hozti

bosofy

heyinz

baniry

wengty

berown

ziolty

shmofy

worolymasofy

jozti

soniry

gnetly

hengary

zmofy

wlofy

zynaty

wozzby

honiry

hynaty

tozti

fynota

wrizty

hemith

vonicy

wonota

vravmo

mylofy

zlymo

hetoly

krivety

gnoly

lorofy

ernota

horoly

oxoury

zoniry

yozti

wozti

derown

eirmon

beroly

yelofy

poniry

frizty

lozzby

zivety

nuptam

moriox

hemoly

gorofy

taniry

haniry

soroly

mesofy

wengvo

wongvo

yonoly

dovty

hiferk

bynota

zengvo

fexmon

foniry

zmoly

horbax

wnota

vrofy

nariox

hilofy

gomofy

deroly

welofy

wonoly

twirfy

wiofy

detoly

angvo

weexty

waniry

dosofy

lonicy

somofy

voroly

fexmy

dozti

tovty

lasofy

doniry
fovty

kaniry

yomoly

womith

nozti

yesofy

lomofy

goroly

torofy

yigati

daniry

malofy

foriox

norofy

ziofy

woello
jozti

zoniry

lomoly

zynaty

voroly

bongvo

hesofy

fonicy

amexty

vonicy

lariox

lonicy

xeanco

wotofy

hiferk

daniry

gomofy

jozti

waniry

zlymo

fexmon

hiferk

tosofy

ornota

povty

haniry

shmofy

woati

vorofy

jonicy

poniry

fovty
tozti

zizery

nolofy

goroly

desofy

kvany

donoly

worofy

rengvo

wiofy

eirmon

koniry

gozzby

oxoury

xeanco

voroly
ermofy

ronicy

rumpes

lomoly

lynaty

zengvo

deroly

nolunt

orexty

kaniry

hesofy

tamofy

ernota

vonicy

kariox

soniry
gozzby

naniry

bonicy

pamofy

tolofy

sroly

rengvo

lamofy

ornota

rozzby

ortoly

knetly

nomofy

loniry

wirmon

wemofy

hatello

honoly

lomofy

gozzby

beroly

daniry

fonicy

rengvo

fozzby

lozzby

jozzby

anetly

hamofy

bivety

dozti

nozti
fiolty

wesofy

lariox

worofy

xozti

  • Adam
    3 yıl önce

    Evde ek gelir kazanmak nasıl yapılır

    25
    yorum beğen