arama

Mobilya Bayiliği Veren 23 Firma

mobilya3
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş

Türkiye’nin en aktif iş sektöründen biri de mobilya sektörüdür. Sektöre girmek isteyen girişimci ve yatırımcılar için birçoğu cazip mobilya bayiliği veren firmalar bulunmaktadır. Kar marjı yüksek olan ve son dönemde tamamen yeni bir atılım dönemine giren mobilya sektörünün bel kemiğini oluşturan bu firmalardan alınabilecek bir bayilik ile kısa sürede önemli bir iş hacmine erişmek mümkün.

Mobilya sektörüne giriş yapacak olan yatırımcıların dikkat etmesi gereken çok sayıda husus var. Özellikle mobilya bayiliği veren firmalar tarafından talep edilen yüksek sermaye gücü; bu alana giriş yapacak olan yatırımcıların önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Ülkemizin köklü sektörleri arasında yer alan mobilya sektöründe bayilik alabilmek için güçlü bir sermaye yapısına sahip olmanız gerekiyor.

1. NEDEN MOBİLYA BAYİLİĞİ

mobilya5

Kendi mobilya mağazanızı açmak hakkında detaylı bilgilere Mobilya Mağazası Açmak adlı rehberimizden kolaylıkla erişebilirsiniz. Rehberimizde yer aldığı üzere, sıfırdan bir mobilya markası kurmak özellikle yereldeki rekabet ile başa çıkmanız açısından ciddi sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Üstelik bir mobilya bayiliği almak düşündüğünüz kadar ek maliyet gerektiren bir husus değildir.

Mobilya bayiliği alarak ülke çapında güven kazanmış ve ciddi bir pazarlama bütçesi olan firmanın bünyesinde hizmet verirsiniz.

Bugün ALICE MOBİLYA ile İSTİKBAL MOBİLYA mağazaları arasında henüz isim açısından bile kritik bir rekabet dezavantajı vardır. Dolayısıyla mobilya bayiliği almak; mobilya bayiliği için gerekli bayilik bedeli göz önüne alındığında çok yüksek bir amortisman sorunu oluşturmaz. Zira, avantajlar dikkate alındığında bu göz önüne alınabilecek bir bedeldir.

2. TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

mobilya4

Dünya ekonomisinde son dönemlerde kendini hissettiren küreselleşme, kentsel ekonomilerin global ekonomide birer parametre olarak yer almasını sağladı. Bu bağlamda yerel ekonomiler, fiziki, sosyal ve kurumsal altyapılarını geliştirerek, küresel rekabet içerisinde geliştirdikleri strateji ve politikalar sayesinde içinde bulundukları ülkelerin gelişme performansını da etkilediler. Türkiye’de içinden geçilen durumun, “güçlü büyüme” ve “2009’un son çeyreğinden itibaren devam eden kesintisiz büyümenin sürmesi” olarak tasvir edildiği ortamda Türkiye ekonomisi yaklaşık % 4 büyüdü.

2023 vizyonu doğrultusunda Türkiye ekonomisinde gözlemlenen dengeli büyümenin yansımaları, hiç şüphe yok ki mobilya sektörü açısından da geçerlilik arz ediyor. Türkiye ekonomisinin global pazarlara açılması noktasında mobilya sektörü taşıyıcı sektörlerden biri olma özelliğini; küresel ekonomik kriz beklentilerinin, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika’da yoğunlaşan ve yüksek etkileşimli küresel ve bölgesel siyasi istikrarsızlık ortamının ve diğer muhtemel risk (hammadde krizi… vb.) ve tehditlerin (Çin’in ticaret politikaları… vb.) gölgesinde gerçekleştiriyor. Bunun en temel göstergesi, farklı sektörlerde üretilen ürünler ile ihracat dengesinin çoğunlukla iç piyasa lehine olmasıyken, mobilya ürünleri açısından kısmen ihracat lehine ve çoğunlukla dengede bir görünüm sergilenmesidir.

Bu durum, diğer sektörlere kıyasla katma değerin yüksek olduğu mobilya sektöründeki büyümenin, ülke ekonomisindeki büyümeye olumlu etkisinin daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. Sektör aynı zamanda, istihdam, kapasite kullanımı, ar-ge gibi parametreleri de makroekonomik anlamda olumlu yönde etkileme gücüne sahip. Bu kapsamda, oturma odası mobilyasından ofis ve hastane mobilyasına, birçok mal ve hizmet grubunun ortak bir çatı altında toplandığı mobilya sektörü; üretime geçilmeden önce, üretilecek olan ürünün zihinde belirlenmesi (tasarım) aşamasında, ürünün niteliği ve niceliğiyle alakalı farklı sektörleri de (ahşap-metal-cam gibi ham madde, ambalaj, reklam, basın-yayın, lojistik vb.) ekonomik etkileşime davet etmesi itibarıyla ülke ekonomisine oldukça önemli katkılar sunmakta.

İthalat ve ihracat birlikte değerlendirildiğinde, mobilya sektöründe Türkiye’nin batılı ülkelerle yaptığı dış ticaretin ivme kaybettiği, bununla birlikte Çin, Arap ülkeleri ve komşu ülkelerle dış ticaretini geliştirdiği gözlemleniyor. İhracatımız her sene istikrarlı bir şekilde % 10- 20’ler seviyesinde artıyor. İhracat değerinin yaklaşık 1/3’ü oranında da ithalat söz konusu. 2023 vizyonu doğrultusunda sektör için öngörülen hedef, üretim olarak toplamda 25 milyar, ihracat olarak ise 10 milyar ABD doları. Türkiye’nin yaklaşık 45 şehrinde mobilya üretiliyor. İşletmelerin önemli bir bölümü KOBİ niteliğinde bulunuyor.

TOBB kayıtlarında yer almasa da sektörde sayılarının 30.000’i geçtiği ve bu işletmelerde 200.000’i aşkın kişinin istihdam edildiği varsayılıyor. Bölgemizde ve hedef pazarımız olan çevre ülkelerde yaşayan toplumların Türk mallarına olan yoğun ilgisi bilinen bir gerçek. Bölgede süren kaos ortamı ve istikrarsızlık sona erdiğinde bu ilginin daha da artacağı ve 5 senede ortaya çıkacak mobilya ihtiyacının 1 senede talep edileceği öngörülmektedir. Mobilyanın ihracattaki değeri kilo başına dolar bazında artarken, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında gelişmeler yaşanıyor. Her sektörde olduğu gibi, mobilya sektöründe de çok sayıda ARGE faaliyeti yürütülüyor. Ülkemiz açısından mevcut ar-ge çalışmalarının dağılımına göre faaliyetlerin % 45’ini üniversiteler, % 43’ünü özel sektör ve % 11’lik kısmını ise kamu sektörü yürütüyor.

Mobilya sanayi, yarattığı “katma değer” ile ülkemizde stratejik bir önem taşımaktadır. Türk mobilya sanayinin sahip olduğu stratejik önem ve yüksek istihdam potansiyelinin bu açıdan
dikkatle ele alınması gerekmektedir.

Mobilya, özellikleri bakımından tüm dünya kültürleri tarafından kullanıldığından, son yıllarda artan rekabet karşısında ekonomik ölçekte ve dünya standartlarında üretim yapan tesisler
kurulmuş ve bayilik teşkilatlarıyla ülke iç piyasasına ve dünyaya ürün satar konuma ulaşmış bulunmaktadır.

2. MOBİLYA BAYİLİĞİ AÇMANIN BEDELİ

mobilya2

Mobilya sektöründe para kazanmak için gerekli sermaye şartları son yıllarda çok yükselmiştir. Bu sektöre girecek olan yatırımcıların minimum 2 milyon liralık sermayeye sahip olması gerekmektedir. Geniş bir ürün deposuna sahip olmadan bile gerekli olan bu tutar, geniş bir depo kurulumu ile birlikte 3 milyon lirayı aşmaktadır.

Sektörün büyük mobilya firmalarının bayilik için talep ettiği minimum sermaye bedeli ise 1 milyon liradır.

3. MOBİLYA BAYİLİĞİ NE KADAR KAZANDIRIR

mobilya

Ülkemizin her noktasında mobilya sektörünün ciddi kazançlar yaşadığı dönem düğün dönemleridir. Dolayısıyla İlkbahar ve Yaz aylarında ciddi ciro artışı elde edilmektedir.

Mobilya sektöründe para kazanmak için sahip olmanız gereken en önemli niteliklerden biri pazarlamadır. Bunu başardığınız takdirde zaten ciddi kar marjlarının olduğu sektörde önemli bir gelir akışı elde etme fırsatınız olacaktır.

Ortalama olarak 2 yıllık sektörde önemli bir markadan bayilik alan Mobilya Bayisinin aylık net karı tüm masraflar sonrasında 65 bin lira düzeyinde bulunmaktadır. İşletme cirosu ise genellikle aylık 700 bin liranın üzerindedir.

4. MOBİLYA BAYİLİĞİ VEREN FİRMALAR

living-room-g3e14dbf69_640

Mobilya sektöründe para kazanmak için değerlendirebileceğiniz bayilik veren firmalar:

1. İSTİKBAL MOBİLYA

Popülarite: 10/10
Trend: 6/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 9/10
Karlılık: 5/10

2. VITEV CONCEPT

Popülarite: 3/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 5/10
Karlılık: 6/10

3. TELESET MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 3/10
Karlılık: 5/10

4. YATCAN MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 2/10
Karlılık: 3/10

5. PAPATYA MOBİLYA

Popülarite: 3/10
Trend: 4/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 4/10
Karlılık: 7/10

6. EWA HOME

Popülarite: 1/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 3/10
Karlılık: 4/10

7. YATAŞ MOBİLYA

Popülarite: 10/10
Trend: 8/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 9/10
Karlılık: 6/10

Ayrıntılar > Yataş Mobilya Bayilik

8. BAMBİ MOBİLYA

Popülarite: 7/10
Trend: 7/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 6/10
Karlılık: 7/10

9. MONDİ HOME

Popülarite: 7/10
Trend: 8/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 8/10
Karlılık: 4/10

10. BELLONA MOBİLYA

Popülarite: 10/10
Trend: 9/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 8/10
Karlılık: 6/10

11. BUKA SOFA MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 3/10
Karlılık: 4/10

12. BİEV MOBİLYA

Popülarite: 3/10
Trend: 4/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 6/10
Karlılık: 5/10

13. KELEBEK MOBİLYA

Popülarite: 10/10
Trend: 9/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 9/10
Karlılık: 5/10

14. GENÇ BEBE MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 2/10
Karlılık: 4/10

15. ÇİLEK MOBİLYA

Popülarite: 8/10
Trend: 5/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 8/10
Karlılık: 7/10

16. NEWJOY MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 8/10
Karlılık: 6/10

17. SOFTEN MOBİLYA

Popülarite: 1/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 3/10
Karlılık: 5/10

18. ANKA WOOD

Popülarite: 3/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 4/10
Karlılık: 6/10

19. EVLİNE SEMBOL MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 3/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 4/10
Karlılık: 6/10

20. KOLEKSİYON MOBİLYA

Popülarite: 2/10
Trend: 2/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 5/10
Karlılık: 5/10

21. RODİMA MOBİLYA

Popülarite: 1/10
Trend: 3/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 5/10
Karlılık: 4/10

22. TEPE MOBİLYA

Popülarite: 5/10
Trend: 5/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 4/10
Karlılık: 6/10

23. TEKSİN MOBİLYA

Popülarite: 3/10
Trend: 3/10
Gerekli Sermaye Düzeyi: 6/10
Karlılık: 6/10

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ALT SEKTÖRLER

conference-room-gcb48af8b6_640

Hastane Mobilyaları

Hastane mobilyaları imalatında sağlık sektörü gözlemlenerek, hastalar ve hastane çalışanları için en uygun koşulların oluşturulmasına yardımcı olacak ürünler geliştiriliyor. Hastaların rahat bir iyileşme süreci geçirebilmeleri için özel fonksiyonlarla donatılmış yataklar hasta ve yaşlı bakımı sürecinde bakıcı için de güvenlik ve konfor sağlıyor. Hasta karyolaları işlevsel özellikleri, fiyatları ve aksesuarlarına göre çeşitli sınıflara ayrılıyor. Günümüzde en çok rağbet gören karyola modelleri ise iki motorlu ve piston motorlu hasta yatağı modelleri. Konya’da hastane mobilyaları en son teknolojiyle üretim yapılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi için geniş fonlar oluşturulmasıyla gelişime açık bir sektör olarak göze çarpıyor. Konya’da hastane mobilyaları alt sektöründe üretilen ürünler; yatak, hasta somyası, etejer, dolap, muayene yatağı, özel amaçlı mobilyalar, bekleme koltukları ve üniteleri ile resepsiyon üniteleri olmak üzere çeşitlilik gösteriyor. Ayrıca Konya’da yapımı devam eden ve yeni faaliyete geçen 11 hastane de sektör için büyük bir potansiyel demek. Bölgenin sağlık üssü olma hedefine doğru ilerleyen Konya, hastane mobilyalarında da bu iddiasını sürdürmekte kararlı.

Ofis Mobilyaları

Mobilya sektörüne ait 4 ana grup içinde “ofis mobilyaları” en önemli alt grup olarak ortaya çıkıyor. Bilgisayar masaları, çalışma masaları, çalışma koltukları, şef masaları, kitaplıklar, çoklu grup masaları, toplantı masaları, toplantı koltukları, makam ve şef koltukları, ofis kanepeleri, compact arşiv sistemleri, çağrı merkezi mobilyaları, ahşap ve çelik ofis dolapları, Konya ofis mobilyaları sektöründe üretilen ürünler olarak kaşımıza çıkıyor.

Mutfak Mobilyası

Modüllerin önceden üretilip stoklanmış olmasından kaynaklanan “hazır mutfak” tabiri günlük konuşma diline yerleşmiş olsa da doğru tanım, “modüler mutfak”. Türkiye modüler mutfak ile 1980’lere doğru tanıştı. 1990’lardan itibaren yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapılarak yerli üretime geçildi ve sektör ivme kazanmaya başladı. Günümüzde hazır mutfak üretimi ile ilgilenen firma sayısı ise giderek artıyor. Modüler mutfak pazarının her yıl %15 dolayında büyüdüğü belirtiliyor. Son dönemde önemli değişiklikler yaşanan alt sektörde yeni trendin adıysa “ankastre mutfak”. Klasik modüler mutfaklarda mutfak cihazları için boşluklar bırakılırken yeni nesil ankastre mutfaklarda buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, aspiratör gibi mutfak aletleri, mutfak mobilyası ile birlikte entegre olarak geliyor. Modüler mutfak markaları ankastre eşya üreticileriyle işbirliği yaparak satış yapıyor. Yenilik ihtiyacı, konut sayısındaki artış, dekorasyonun artık daha trend olması gibi etkenler, Türkiye’de 15-20 yıl olan, mutfak ve banyo mobilyası yenileme süresini kısaltıyor. Konya mobilya sektörü, mutfak mobilyaları alt sektöründe; masa, sandalye, dolap ve banko gibi ürünler üretiliyor.

Bahçe Mobilyaları

Seksenli ve doksanlı yılların dinamizminden gereğince pay alamayan Türk mobilya sektörü, yeni binyılla birlikte yeni bir evreye girdi. Özellikle 2005’ten sonra güçlenen ihracat hacmi, sektörü adeta evrimleştirdi. Gelişen küreselleşme sonucunda seri üretim, çevreye duyarlılık, insan sağlığı, ergonomi, estetik, kalite ve tasarımı birlikte isteyen bir pazarla karşı karşıya kalan mobilya sektörü; hem firmalarını hem de çalışanlarını dünya standartlarına taşımaya başladı. Bu gelişmelerden bahçe mobilyaları sektörü de etkilendi. Yerli ağaçlardan üretilen ahşap mobilyaların yanı sıra gelişen kimya ve demir-çelik sektörlerinin de etkisiyle bahçe mobilyalarında malzeme çeşitliliği arttı ve sektör önemli üretim hacmine ulaştı. Park ve bahçelerde kullanılan banklar, tabure, sandalye, park oturakları, kameriye, pergola, piknik masası, su köprüsü, korkuluk, salıncak vb. ürünlerin üretimiyle Konya, sadece kendi şehrinin bahçe mobilya ihtiyacını karşılamanın ötesinde ihracat yaparak da dikkatleri üzerine topluyor.

Cami Donanımı

Ülkemizde son yıllarda yeni yapılan ve restorasyonu yapılan camilerimizin ahşap pencere pervazları, ahşap merdivenleri, cami kapıları, cami mahvel korkuluğu, mihrab, müezzin mahveli, vaaz kürsüsü ile kullanılan laminat parkelerinin üretildiği ve hemen tüm Türkiye’ye gönderildiği bir merkez üs olarak Konya ili ön plana çıkıyor.

Bambu Mobi̇lyası

Geleneksel oturma ve bahçe mobilyalarına ilave olarak üretilen bambu mobilyaları son yıllarda sektörün önemli ürünleri arasındadır. Orta ve üst gelir gruplarına yönelik bu ürünlere olan talep de hızla artmaktadır.