arama

Farmasi Girişimci Sistemi Nedir?

farmasi

Farmasi şirketi 2010 yılında yüzde 100 Türk sermayeli olarak bir kozmetik ve bakım işletmesi olarak kuruldu. Farmasi’nin güzellik ve kişisel bakım sektöründe 2 bini aşkın ürünü bulunuyor. Firma bir kozmetik üreticisi ve satıcı olmanın dışında; girişimci sistemine sahip olmasıyla da tanınmaktadır.

Farmasi markası yurt içinde ve yurt dışında birçok sertifikanın da sahibi olduğu ürünlerini İstanbul Ömerli’de bulunan 100.000 metrekare büyüklüğü olan ve yıllık 500 milyon üretim kapasitesi bulunan tesisinde üretmektedir. Firmanın kişisel bakım mağazalarında bulunan ürünleri dışında bir de girişimci sistemi bulunuyor. Bu sistem aracılığıyla özellikle ev hanımları aylık ciddi düzeyde para kazanma fırsatı elde edebiliyor.

İÇİNDEKİLER

FARMASİ GİRİŞİMCİ SİSTEMİ NEDİR?

farmasi girişimci

Türkiye’nin en çok tanınan kozmetik firmalarından biri olan Farmasi’nin bir de girişimciler için özel bir sistemi bulunmaktadır. Farmasi Girişimcisi adı verilen bu sistemde hem kendi kozmetik ürünlerinizi daha ucuza alabiliyorsunuz hem de para kazanabiliyorsunuz. Farmasi’nin girişimci sistemine dahil olmak amacıyla resmi Farmasi internet sitesi üzerinden kayıt oluşturacaksınız. Kayıt aşaması sonrasında Farmasi Girişimci Giriş sistemi aracılığıyla platformun para kazanma ve girişimcilik sistemine dahil olabiliyorsunuz.

Farmasi’nin girişimci sistemi, etrafındaki insanlara kozmetik ürünlerini satmak üzere gerçekleşiyor. Özellikle kadınlar düzenli olarak kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini satın almaktadır. Sizin de etrafınızda kalabalık bir akraba ve arkadaş çevresi varsa; Farmasi’nin girişimci sistemi aracılığıyla size gönderilen ürünleri satabilir ve para kazanabilirsiniz.

FARMASİ GİRİŞİMCİ SİSTEMİ DOKÜMANI

farmasi ürünleri

Farmasi’nin girişimcilik sistemi için oluşturduğu doküman ve sistemin tüm detayları:

AMAÇ

Bu Kitapçığın amacı 2010 yılında %100 Türk Sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olan, Ömerli Merkez Mahallesi, Uran Caddesi No: 32 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim, resmi internet sitesi adresi farmasi.com.tr olan Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Farmasi” olarak anılacaktır) ile “Girişimci” (Tanımı üçüncü maddede verilecektir) arasında kurulacak olan çalışma ilişkisinin esaslarını, kapsamını, girişimciliğin sona ermesini ve sona ermesinden sonra girişimcinin devam eden yükümlülüklerini düzenlemektir.

I. KAPSAM

Bu kitapçık tüm Farmasi Girişimcilerini kapsar. Farmasi şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler unvan ve seviyeleri ne olursa olsun (direktör ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil), bu kitapçık anlamında Farmasi Girişimcisidir.

II. TANIMLAR

1. Girişimci: Farmasi ürünlerinin doğrudan satışını kendi nam ve hesabına, kendi belirlediği çalışma saatleri dahilinde, belirli bir kazanç planı dahilinde ticari gelir elde etmek üzere doğrudan satış ağına üye olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Farmasi Girişimcisi olmak için ancak mevcut kayıtlı bir başka Girişimcinin sponsorluğunda olmak gerekmektedir. Girişimci, bu kitapçıkta belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde unvan kazanabilmektedir.

2. Farmasi: Bu Kitapçık kapsamında aksi belirtilmediği sürece Farmasi Türkiye’ yi ifade etmektedir.

3. Sponsorluk ve Sponsor İlişkisi: “Sponsor” bir kişiyi Farmasi üyelik sistemine dahil eden ya da girişimcinin bağlı olduğu kişi anlamına gelmektedir. Girişimci, üstte onun sponsoru ve daha üstte üst seviye Girişimciler/sponsorlar ve en üstte Farmasi olacak şekilde dikey düzlemde kurulmuş olan bağı ifade etmektedir.

4. Grup: Girişimcinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri de dahildir.

5. Kişisel Grup: Girişimcinin doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı gruptur. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri dahil değildir.

6. Kazanç Planı: Doğrudan satış ilkelerine uygun olarak Farmasi tarafından belirlenmiş olan ve Farmasi internet sitesinde yayınlanan, Farmasi girişimcilerinin belirli seviyelere ulaştıklarında hak edecekleri kariyer, hediye ve TL tutar bilgisi bulunan dokümanı ifade eder.

Girişimci primleri, kazanç planı doğrultusunda ve Girişimcinin seviyesine göre Farmasi tarafından belirlenip hesaplanır.

Girişimcilerin seviye kazanma ve bu seviyede kalma şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde Farmasi tarafından belirlenir. Farmasi, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.

7. Etik Kurul: Kitapçığın tümünde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda kitapçıkla ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan ve Farmasi iç düzenlemelerinde yer alan kurallara göre teşekkül eden yöneticilerden oluşan ve kendine ait Etik Kurul Yönergesi esasları çerçevesinde teşekkül etmiş Kurulu ifade eder.

8. Kişisel Ana Sayfa / Kişisel Web Sayfası: Tamamen Girişimcinin kendisi tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce Farmasi’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.

9. Farmasi Yazılı Materyalleri: Kazanç Planı, Girişimci El Kitabı, Farmasi Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer Farmasi yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.

10. Farmasi Markaları: Farmasi, Farmasi logosu, Farmasi tarafından üretilen, pazarlanan, satılan veya dağıtılan tescilli ya da tescilsiz ürünlerin veya ürün gruplarının adları;

III. GİRİŞİMCİ OLMAYA HAK KAZANMAK

1. Farmasi; tüm Girişimci başvurularını değerlendirmeye, üyelik başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişilerden imza beyanı, imza sirküleri, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, faaliyet belgesi, kuruluş gazetesi, ticaret sicili gazetesi vb. gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ek belge talep etmeye, girişimci başvurularını onaylamaya ve reddetmeye, hiçbir koşula ve istisnaya bağlı olmaksızın tek yetkilidir.

2. Girişimci olmak isteyen gerçek kişi 18 yaşını ikmal etmiş olmalıdır.

3. Sermaye şirketleri ile en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Girişimci olabilir. Bu durumda sermaye şirketinin yetkilisi, yetkisinin sınırlarını yazılı olarak Farmasi’ ye bildirmek zorundadır. Ortaklıkta ise ortaklar, ortaklığın Farmasi’ ye olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4. Girişimci olmak isteyen aday, halihazırda Farmasi Girişimcisi olan bir sponsora kaydedilmelidir. Girişimci adayının bir sponsor tercihi var ise, kayıt başvurusu sırasında istediği sponsorun kodunu sisteme girmelidir. Aksi halde Farmasi Girişimci adayına bir sponsor tahsis edecektir. Bir Girişimcinin yeni kayıt olması ve henüz Sisteme bir Sipariş girmemesi şartıyla, kayıt işlemi sırasında hatalı sponsor tercih etmesi durumunda, girişimci kişisel bilgiler bölümünün alt kısmında bulunan sponsor değişikliği işlemini sadece kayıt olduğu tarihten itibaren 6 saat içerisinde kendisi gerçekleştirebilir. Sponsor kodu alanına çalışmak istediği sponsorun girişimci kodunu yazıp onayladığı takdirde değişiklik işlemi sağlanmış olacaktır. Sistemde siparişi bulunan bir Girişimcinin sponsor değişiklik işlemi Sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

5. Hali hazırda Farmasi Girişimcisi olan bir kişi, bir Girişimci adayına sponsor olarak, adayı sisteme kaydedebilir. Ancak böyle bir durumda, Girişimci adayının Girişimci olmaya hak kazanma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmakla sorumludur. Sponsor tarafından kaydedilen Girişimcinin, bu şartları taşımadığı tespit edilirse Farmasi derhal girişimciliği iptal etme hakkını haizdir. Sponsor, kaydettiği Girişimcinin garantörü olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6. Halihazırda zaten Farmasi Girişimcisi olan bir kişi tekrar kayıt olamaz. Buna rağmen tekrar kayıt olması durumunda, alt ekibini kaybeder ve bu alt ekipteki Girişimciler, mükerrer kayıt yaptıran Girişimci’ nin sponsoruna kaydırılır.

7. Girişimci adayının, eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımlarının (adayın ve/veya eşinin anne ve babası, adayın çocukları ve/veya torunları, kendisinin ve/veya eşinin kardeşleri, kendisinin ve/veya eşinin büyükanne ve büyükbabası) halihazırda Farmasi Girişimcisi olması halinde, aday ancak bu kişilerin grubu altında kayıt yaptırabilir. Bir Girişimcinin eşi ile yukarıda sayılan 1.ve 2.derece kan ve sıhri hısımlarının farklı grupların / sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. İstisnai durumlarda Etik Kurul’ un yazılı onayı alınmalıdır.

8. Farmasi ile Girişimci arasında İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, Girişimciye verilen belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. Taraflar arasındaki ilişki konsiye satım ilişkisidir.

9. Farmasi’de İş Kanunu hükümlerine göre Farmasi Çalışanı (sigortalısı) olarak görev yaparken herhangi bir sebeple işten ayrılan bir gerçek kişinin bizzat kendisinin veya ortağı bulunduğu bir tüzel kişilik vasıtasıyla Girişimci olması için, sigortalı işten çıkış tarihinden itibaren minimum 3(üç) ay geçmesi gerekmektedir. Bu durumda olan bir Girişimci, Farmasi’nin yazılı onayıyla Farmasi şirketine direkt bağlı Girişimci (Farmasi Root) olacaktır. Bu madde, 01.05.2018 tarihinden önceki bir tarihte işten ayrılan personeli kapsamaz.

10. Lider, müdür ya da direktör seviyesindeki bir Girişimcinin vefat etmesi halinde, kanuni mirasçılar, vefat tarihinden itibaren altmış(60) gün içinde Farmasi’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla Girişimci olurlar. Miras yoluyla Girişimci olanlar da çalışmaya devam edeceklerini beyan ettikleri ya da fiili olarak faaliyetlerine devam ettiği takdirde bu Kitapçığın tüm hükümleri ile bağlıdır ve bu Kitapçıkta yer alan hükümlere uyacaklarını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederler. Miras yoluyla Girişimci olan kişinin halihazırda bireysel olarak zaten aynı grupta girişimci olması halinde, bu durum Etik Kurul tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

11. Girişimcilere ait site/sponsor link aracılığı ile üye kaydı yaptıran yeni girişimcinin üyelik başvurusu ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu inceleme sonucunda yeni girişimciden üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Girişimci’ın istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik başvurusu değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

IV. GİRİŞİMCİLİĞİN DEVAMI SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kuralların tamamına ve Farmasi tarafından yayınlanacak (prosedür, yönetmelik,talimatlar..vs ad altındaki) kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak, bu Kitapçığın “Gizlilik Hükümleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” Bölümünde yer alan kurallara, hiçbir istisnası olmadan uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Farmasi, Kitapçığın herhangi bir maddesini tek taraflı olarak ve dilediği zaman değiştirebilir, uygulamadan kaldırabilir veya yeni düzenlemeler ekleyebilir. Kitapçıkta yapılacak değişiklikler Farmasi’ nin resmi internet sitesinde yayınlanacak veya Girişimciye e-posta ile gönderilecek olup, değişiklikler ilanı tarihinde yürürlüğe girmiş sayılır. Girişimci, bu değişiklikleri kendisi takip etmekle ve her siparişinde kabul etmekle yükümlüdür. Girişimci, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

4. Bu kitapçığın “Girişimci Olmaya Hak Kazanmak” başlıklı III. Bölümünün 6. Maddesi kapsamında olan kişilerin, farklı gruplara / sponsorlara kaydolmalarına rağmen, tespit edilemeyip, hediye, prim ya da ödül almaları halinde, kayıt tarihi itibariyle daha eski olan Girişimci bu hediye, prim ya da ödüle hak kazanır. Diğeri / diğerleri ya söz konusu bu menfaatleri iade eder ya da bedellerini Farmasi’ ye öder.

5. Girişimci, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta ön görülen esnaf sınırını aşması halinde tarafınca üstlenmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Girişimcinin yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle Farmasi’ nin herhangi bir ad altında ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Girişimciye rücu etme hakkı mevcuttur.

6. Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan bir Girişimci tatil ve / veya seyahat ödülüne hak kazanırsa, söz konusu ödülden hangi gerçek kişinin yararlanacağını Farmasi’ ye yazılı olarak bildirecektir.

7. Bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kurallarının bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespit ya da ihbar edilmesi halinde Farmasi Etik kurulu, durumun araştırılması için bir Girişimcinin üyeliğini en fazla 6 aya kadar dondurma hakkını haizdir.

8. Herhangi bir nedenle Farmasi tarafından sayfasına girişi engellenmiş olan bir Girişimci, sponsoru olduğu ekibin üyeliğinin pasif olduğu dönem boyunca hak edeceği pasif alt ekip primini alıp alamayacağına Etik Kurulu karar verir. Girişimcinin Etik Kurulu tarafından alınan ve uygulanan bu karara itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

9. Girişimcilerin, toplu olarak üyelikten ayrılıp 6 ay beklemeleri halinde bile, sponsor değişikliği yapılamaz.

10. Girişimci, Farmasi’ye yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.

11. Ortaklık şeklinde Girişimci olan bir karı – kocanın boşanmaya karar vermesi halinde;

· Taraflar kendi aralarında kimin girişimci olmaya devam edeceğine karar verebilir. Bu durumda diğeri Farmasi’ye ortaklık kapsamındaki tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini yazılı olarak iletecektir.

· Boşanma davası devam ettiği sürece hak edilecek prim, ödül, hediye, bonus gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (taraflar ortaklaşa aksine karar vermediği sürece) tüm menfaatler kayıt tarihine göre eski olan Girişimciye ve aynı tarihte kaydedilmişse eşit olarak ödenir. Diğer eş, bu menfaatlerin eşine ödenmesinden dolayı Farmasi’ yi sorumlu tutmayacağını, hiçbir şekilde herhangi bir ad ve nam altında Farmasi’den herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

· Boşanma davası kesinleştikten sonra, tarafların kimin Girişimci olarak devam edeceğine dair bir tasarrufları ve kararları olmadığı takdirde, kayıt tarihine göre eski olan kişi Girişimci olmaya devam eder.

12. Girişimci üyeliğini yalnızca Etik Kurul’ un yazılı onayı ile ve yalnızca 1. Derece kan hısımları (Annesi, babası ve çocukları) ve eşi ile sınırlı olmak üzere devredebilir. Üyeliğini bu şekilde devreden bir Girişimci, devir tarihinden itibaren altı(6) ay geçmeden yeniden Girişimci olamaz. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Başka bir Girişimciden haklarını devir alan bir Girişimci, devir tarihten itibaren altı(6) ay geçmeden haklarını devredemez.

13. Farmasi, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu ve/veya ürünlerin hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Ürünlerin doğru kullanımı son tüketicinin sorumluluğundadır. Girişimcinin elinde bulunan ürünlerin bozulması ya da zayi olmasından Farmasi sorumlu değildir.

14. Her seviyede bulunan Farmasi girişimcileri, Farmasi şirketini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda öncelikle Farmasi şirketini bilgilendirmekle yükümlüdür.

15. Farmasi, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirebilir ve / veya yenileyebilir.

16. Farmasi, girişimcilerinin motivasyonlarını her daim gözetir. Farmasi, işin yürütümünü tehlikeye sokan, girişimcilerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

17. Kitapçık hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde, Farmasi, Girişimcinin sayfasını geçici olarak kapatma hakkına sahiptir. Farmasi, sayfası geçici olarak kapatılan Girişimciden konuya ilişkin açıklama isteyebilir. Farmasi, Kitapçık maddesinin ihlali ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde Etik Kurulu kararıyla Girişimci’nin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına karar verebileceği gibi, ihlalin ağırlığına göre daha kısa sürelerle sayfa kapatma cezası da verebilir. Farmasi, sayfa kapatma cezası ile birlikte ihlali yapan Girişimci’nin primlerinin altı(6) aya kadar ödenmemesine de karar verebilir.

V. GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI

farmasi ürün

1.Aşağıdaki maddeler seviyesi ne olursa olsun tüm Girişimcileri kapsamaktadır:

a. Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu girişimci çalışma kitapçığında belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında Farmasi ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur. Girişimci bu zorunluluğu yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

c. Girişimci, Farmasi web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi peşinen kabul eder.

d. Farmasi gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak girişimcilerine SMS, e-mail ve telefon gibi kanallardan ticari elektronik iletiler gönderme yetkisine sahiptir. Girişimciler, bu konuda Farmasi’ye gerekli onay ve izni verdiklerini peşinen kabul ve beyan ederler. Girişimci, Farmasi tarafından aranıldığında yanıt vermek ve dönüş yapmak ya da yazılı gönderilen mail, sms vb. İletilere en kısa sürede geri dönüş yapmayı peşinen kabul eder.

e. Katalog almak durumunda olan her Girişimci, bu materyalleri ilgili ekipleri ile paylaşmayı peşinen kabul eder.

f. Girişimci, Farmasi ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Girişimci, Farmasi adını ve Farmasi ile olan ilişkilerini kullanarak Farmasi tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h. Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Girişimci, Farmasi ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak Farmasi web sitesi, Farmasi yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen sorumludur.

i. Girişimci, Farmasi’nin işçisi, temsilcisi, acentesi ya da pazarlamacısı değildir. Girişimci, izinsiz Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye yetkili değildir. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır.

Girişimci, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” unvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci-Direktör gibi) Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

j. Girişimci, hiçbir şekilde ve hiç kimseye karşı Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Girişimcilerin ve Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

k. Girişimci, Farmasi ürünlerinin satışından elde ettiği gelirlere dair vergi, resim, harç, pul vs gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal zorunluluktan kendisi sorumludur. Bu nedenle, Girişimci’nin vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerine ilişkin Farmasi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

l. Girişimci, Girişimcilik faaliyeti nedeniyle hak kazanacağı menfaatleri veya uymakla yükümlü olduğu sorumluluklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

m. Girişimci, gerekli olduğunda müşterisine, yasal mevzuat çerçevesinde satın alınan ürünün yenisiyle ya da bir başkasıyla değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermek zorundadır.

n. Girişimci, grubuna Farmasi ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun Farmasi ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

o. Girişimci, kaydettiği her yeni üyeye işe başlangıç eğitimi vermek ve Bölge Müdürüne raporlamakla yükümlüdür.

p. Girişimci, Farmasi markasına ait ismi ve logoyu ancak Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

q. Girişimcinin, internet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden tanıtım yapabilmesi için Farmasi’ nin onayını alması gerekmektedir.

r. Girişimci, perakende satış yeri niteliği taşımayan ve perakende satış yapmak için ayrılmış münhasır bir satış yeri olmayan fuar alanları, kuaför/berber/güzellik salonları, spor / zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi kuruluşlarda sadece teşhir amaçlı tanıtım yapabilir.

s. Girişimci adres, telefon, faks, email gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde Farmasi’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Farmasi tarafından bilinen son adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

t. Seviyesi ne olursa olsun bir Girişimci, kredi kartı ile yapılan online alışverişlerde azami özeni göstermek zorundadır. Başkasına ait bir kredi kartıyla alışveriş yapan bir Girişimci, kullandığı kredi kartının sahibi olan kişinin yapılan işleme itiraz etmesi halinde Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Farmasi, uğradığı zararları, siparişi verenden karşılayamazsa, siparişi veren girişimcinin bağlı bulunduğu grupta üst seviyelerde yer alan tüm girişimcilerden eşit olarak talep etme hakkına sahiptir. Farmasi, belirtilen girişimcilerin primlerinden kaynakta kesinti yaparak uğradığı zararı giderebilir.

2.Aşağıdaki maddeler yalnızca Seviye %21 (dahil) ve üstü Girişimcileri kapsamaktadır:

a .Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.

b. Kişisel grubunu yatay ve dikey düzlemde düzenli olarak geliştirmek.

c. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimlerini ve hoş geldiniz programına katılımlarını sağlamak ve Bölge Müdürüne raporlamakla yükümlüdür.

ç. Farmasi girişimci çalışma kitapçığına uygun davranarak örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da kitapçığa uygun hareket etmesini sağlamak.

d. Kendi hedeflerini ve gerçekleşme planlarını belirlemek.

e. Farmasi Kazanç Planında belirtilen seviye ve unvanlara karşı uygun ve etik davranışlarda bulunmak ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek.

f. Ekibinin seviyelerini, satış, ciro, yeni kayıt gibi hedeflerini, Günlük, haftalık ve aylık olarak planlamak, sorgulamak, takip etmek ve Bölge Müdürüne raporlamakla yükümlüdür.

g. İşbu Kitapçığı paylaşıp, okunmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h. Grubundakilere destek vermek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, Farmasi’nin hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarını hazır bulundurmak.

i. Tüm girişimciler için eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar düzenlemek ve il dışında bulunan girişimcileri en az ayda 1 defa ziyaret etmek.

j. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Farmasi tarafından iletilmiş olan güncel tüm bilgi, kampanya/duyuruları paylaşmak, güncel ve bir sonraki kampanya kataloğunu her ayın ilk haftası kendisi ve ekibi için temin etmek, kişisel siparişlerini vermek, bir sonraki katalog/kampanyalar hakkında ekibini eğitmek, tüm bu uygulamaları en az 4. nesline kadar uygulamak ve takip etmek.

k. Katalog Desteği müdür oluncaya kadar, her seviye için en fazla 3 ay olmak üzere 4 nesil direktör tarafından yapılmalıdır.

l. 4. Nesile kadar olan ve o ay %11, %15 ve %18 seviyelerine yükselen alt grubundaki girişimcilere destek vermek amacıyla, aşağıda miktarları belirtilen destek paketlerini (içeriğinde 2 adet güncel ay katalog + 3 adet sonraki ay katalog + 13 adet numune ürün bulunmaktadır) 3 ay süre ile göndermek.

 • 1.nesil liderlerine 4 paket
 • 2.nesil liderlerine 3 paket
 • 3.nesil liderlerine 2 paket
 • 4.nesil liderlerine 1 paket *4.nesil desteği Platin ve üstü seviyeler için geçerlidir.

m. Farmasinin düzenlediği veya Farmasi Yönetimi tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara maddi, manevi destek vererek katılmak zorundadır

3. Aşağıdaki maddeler yalnızca Seviyesi %21 ve daha üzerinde olan Girişimcilerin katılmakla yükümlü olduğu toplantılarda uyulacak kurallara ve toplantı esaslarına ilişkindir:

a.Seviyesi %21 ve daha yukarı olan tüm Girişimcilerin Bölge Müdürleri tarafından aylık olarak düzenlenen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Farmasi, toplantıya ne sebeple olursa olsun katılmayan Girişimciden açıklama talep etme hakkına sahiptir.

b.Girişimci duyurulan toplantı yerinde en az 1 saat öncesinde hazır bulunmalıdır.

c.Toplantılara katılma zorunluluğu bulunmasına rağmen Daha önce üç devamsızlığı bulunan ve ikaz edilmiş olmasına rağmen sebebi ne olursa olsun dördüncü defa devamsızlık yapan girişimcilerin cari aydaki prim hak edişi iptal edilir. Beşinci defa devamsızlık yapması halinde ise ilgili Girişimcinin 3 (üç) aylık prim hak edişi iptal edilir.

d.Altıncı defa devamsızlık yapan ve konu hakkında makul gerekçeleri içeren bir açıklama vermeyen ya da açıklama vermekten imtina eden bir Girişimcinin unvanı iptal edilir ve Farması şirketine direkt bağlı Girişimci (Farmasi Root) statüsüne geçirilir.

e.%21 ve üstü seviyelerdeki %21 (aktif ve sanal ) ve üstü seviyelerdeki tüm girişimciler, bölge müdürleri tarafından her katalog döneminde gerçekleştirilen ve alt ekiplere destek mahiyetinde olan toplantılara katılmak zorundadır.

f.Seviyesi %21 ve üstü olan bir Girişimci, Farmasi tarafından düzenlenen geleneksel yıllık kutlamalara sözlü ya da yazılı olarak geleceğini taahhüt ettiği halde, herhangi bir geçerli neden bildirmeden katılmazsa, Farmasi, söz konusu Girişimciye daha önce duyurmuş olduğu tutar kadar ödemeyi fatura ederek talep etme hakkına sahiptir.

g.Top 20 Toplantıları, Top 30 Toplantıları, Birebir Yönetim Toplantıları gibi yönetimsel toplantılara, ortaklık statüsüne sahip girişimcilerin, ortaklığın aldığı karara göre belirlenen girişimcinin sadece biri katılabilir.

h.Yurt içi ya da yurt dışı toplantılarda veya tatillerde ortak Girişimcilerin sadece birinin ücreti Farmasi tarafından ödenecek olup, diğer ortağın da katılmak istemesi halinde ücreti kendisi tarafından ödenecektir.

4.Aşağıdaki maddeler Girişimcinin web sitesi açması, yayınlaması ve / veya sosyal paylaşım sitelerinde hesap kullanması halinde uymakla yükümlü olduğu kurallara ilişkindir.

a.Herhangi bir seviyedeki bir Girişimcinin web sitesi yahut sosyal medya siteleri üzerinde Girişimcilik faaliyetiyle ilişkili bir hesap açmasına izin verilmektedir.

b. Bu gibi sitelerde veya hesaplarda Farmasi logosunun kullanılması zorunludur.

c. Girişimci web sitesinin ana sayfasında ve diğer tüm sayfalarda “Bu site Farmasi Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir.” İbaresini görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.

d.Web sitesinde, siteyi kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.

e.Web sitesinin ana sayfasında ve diğer tüm sayfalarında Girişimcinin unvanı görünür biçimde yer almalıdır.

f.Girişimciler, Farmasi’ nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, Farmasi ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemezler. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

g.Girişimci, Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilir. Ancak bu pazarlama faaliyeti yalnızca kişisel web sitesine ya da sosyal medya hesabına ilişkindir ve Farmasi International’den bağımsız olduğu açıkça belli olmalı ve Farmasi tarafından desteklenen bir reklam olmadığı açık olmalıdır. Adwords reklamın bütün sorumlulukları girişimciye aittir. Sponsor linkin yer aldığı üye kayıt formlarının pazarlanması yasaktır. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

h. Arama motorunda verilen reklamların Girişimci tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.

i. Girişimciler kendi web sitelerinde Girişimci Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda Girişimcinin TC Kimlik numarası ile doğum tarihi bilgilerini isteyemezler. Girişimci adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.

 • Ad Soyad
 • E-posta
 • Cep Telefonu Numarası
 • Şehir

*Sponsor link site içinde yer almayacaktır.

j.Girişimci, kendi web sitesine bir Girişimci Başvurusu geldiğinde, öncelikle başvuran kişiyi telefonla aramalı, Farmasi’ de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer Farmasi’ de çalışan bir Girişimci tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağı bilgisini net bir şekilde vermelidir.

k.Girişimcinin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata ve/veya bu Kitapçıktaki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, Etik Kurul gerekli disiplin işlemleri yürütecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, bu Kitapçıkta yer alan cezalar kıyasen uygulanacaktır. Girişimci, içeriği suç teşkil edecek, ayrımcı, suça teşvik edici ya da nefret uyandırıcı herhangi bir paylaşımda bulunamaz. Her türlü reklam ve paylaşımında insan haklarına, hayvan haklarına ve doğaya saygılı olunması zorunluluktur. Farmasi’nin itibarını sarsacak herhangi bir paylaşım yapılması, üyeliğin iptali sebebidir.

l.Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.

m.Farmasi girişimcileri tarafından kurulmuş kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk girişimcilerin kendilerine aittir.

n.Girişimci tarafından verilen reklam ya da paylaşımlarda olmayan özellikler ya da yasalara aykırı içerik kullanılamaz.

5. Aşağıdaki maddeler Girişimcinin Farmasi Logosu kullanması halinde uymakla yükümlü olduğu kurallara ilişkindir.

a. Girişimci yalnızca resmi Farmasi web sitesinde bulunan Farmasi Logosunu kullanabilir.

b. Logoda hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yapılamaz.

c. Logo hareketli şekil olarak kullanılamaz.

d. Girişimci, kullanılacak olan alan adları (domainname) konusunda Farmasi’den izin almalıdır.

VI. GİRİŞİMCİLERİN PRİM ÖDEMESİNE HAK KAZANMASI

1.Bir Girişimci üyeliği aktif olarak ilgili ay için gereken kuralları yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm maddi menfaatlere hak kazanır. Aksi takdirde bu haklarından feragat etmiş sayılır.

2.Girişimci primleri, Kazanç Planındaki (XIII.Bölüm) pozisyonlara göre hesaplanmakta olup, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan seviyeye göre ödenmektedir.

3.Girişimcinin alt ekibinden grup primi ve / veya kişisel prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartı aranır. Primler, puan değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanır.

4.Her bir Girişimci hak ettiği ünvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır.

5.Farmasi, Girişimcinin vadesi geçmiş faturalarının tahsili için fatura tutarını dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından mahsup etme hakkını saklı tutar.

VII. AÇIK HESAP ÖDEME YÖNTEMİ

1.Farmasi, belirleyeceği Girişimcilere açık hesap tanımlayabilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimciler (aktif %21’ler), açık hesap tanımlattığı kişilerin garantörüdür. Açık hesap vadesi sipariş tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap fatura ödemelerini gerçekleştirmeyen Girişimciler için aylık %2 üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. Farmasi, açık hesap borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, bu tutarların garantörlerin primlerinden kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilmesinde yetkilidir.

2.Farmasi, açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimcilerden yazılı olarak garantörlük belgesi imzalamalarını isteyebilir. Garantörlük belgesini imzalamayan Girişimcilerin açık hesap tanımlama yetkisi Farmasi tarafından iptal edilerek durum kendilerine e-mail ve/veya sms yoluyla bildirilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip olan Girişimciler, sayfalarında bulunan garantörlük kesintileri bölümünü aylık olarak takip etmekle yükümlüdür.

3.Farmasi, açık hesap borcunu, sorumlu olunan priminden kaynakta kesinti yoluyla tahsil ederse, bu borç Farmasi açısından kapatılmış sayılacaktır. Garantör Girişimci, dilerse Farmasi şirketinden belge talebinde bulunarak borcunu ödemiş olduğu kişiye karşı rücuen yasal işlem başlatabilir.

VIII. KAPIDA ÖDEME, İKİNCİ ÇIKIŞ VE İADE KOŞULLARI

1.Girişimci 3.000 TL ve altındaki sipariş tutarları için kapıda ödeme yapabilir.

2.Sipariş tutarını, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak ödemek isteyen girişimci ödeme taahhüdünü siparişini teslim aldığı anda gerçekleştirmelidir.

3.Kapıda ödeme seçeneğini kullanan girişimci teslim aldığı siparişlerini kontrol etmek ve teyit etmekle sorumludur.

4.Girişimci, teslim aldığı ürünlerin faturada belirtilenlerden farklı olduğunu tespit ettiğinde bu durumu derhal Farmasi’ye yazılı olarak bildirmelidir.

5.Girişimci, kapıda ödeme seçeneğini kullanmadan iptal ettiğinde, Farmasi, kapıda ödeme seçeneği tercihinden dolayı hediye olarak gönderdiği ürünü Girişimciye faturalandırmaya yetkilidir.

6.Girişimci, siparişlerini teslim almakla yükümlüdür. Adreste bulunamama, teslim almaktan imtina etme durumunda Girişimcinin bir sonraki kapıda ödeme seçeneği 3 ay süre ile kapatılır. Söz konusu siparişin ikinci çıkışı talep edildiğinde kapıda ödeme seçeneği otomatik olarak tekrar tanımlanacaktır.

7.Teslim alınmayıp firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin tekrar gönderilmesi talep edilirse, ürün adetlerine göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yansıtılacaktır.

8.İkinci çıkış talepleri sipariş tutarı tahsilatı yapıldıktan gerçekleşecektir.

9.Farmasi iade oranı Tüm Türkiye ortalamasının %15 limitini geçtiği takdirde, Farmasi Top 20’de bulunan girişimcinin tüm grubunun iade, oran, adet ve tutarlarından sorumlu tutulacaktır. Gerektiği takdirde faturalandırma ve prim bloke uygulaması gerçekleştirilecektir.

10.Sipariş konusu ürün veya ürünlerin herhangi bir sebeple tesliminin gerçekleştirilemeyerek iade edilmesi durumunda, iade konusu ürün veya ürünler siparişi vermiş olan girişimcinin sponsoru ve ilk Direktörü tarafından takip edilmek zorundadır. İade konusu ürün veya ürünlerin yeniden sevkinin talep edilmesi halinde bu ürünler yeniden kargo aracılığıyla sevk edilir. Söz konusu bu ürün veya ürünlerin iade edilmelerinden itibaren en geç 10 gün içinde yeniden sevkinin talep edilmemesi ve/veya ikinci kez sevk edilen ürünlerin yine tesliminin gerçekleştirilemeyerek iade edilmesi durumunda, bu ürün veya ürünlerin bedellerinden ve kargo ücretlerinden siparişi veren girişimcinin ilk Direktörü ve sıralı Top 20 si sorumlu olacaktır. Ödemeler, Farmasi tarafından ilgili ilk Direktör ve sıralı Top 20’nin priminden tahsil edilir.

IX. YASAK HAREKETLER

1.Bir Girişimci kendisine ait olmayan bir TCKN, telefon numarası ya da e-mail adresi ile, bir başkası adına başka bir sponsorun grubuna kayıt olamaz ve asıl üyeliğine ait alt grubunu, kendi adına olmayan ekibe geçiremez(kendi adına olmayan ekibe kaydıramaz). Böyle bir durumun varlığından şüphe duyulması halinde, söz konusu ekip asıl sponsoruna tekrar kaydedilir. Farmasi, Etik Kurulda yapacağı değerlendirmede kural ihlali yapıldığı kanaatine varırsa, bu ihlali yapan Girişimcinin üyeliğini 6 aya kadar süre ile askıya alabilir.

FARMASİ’ye bildirilen ekip kaydırma ihbar/şikayetlerinin değerlendirilmesi sırasında; ihbara/şikayete konu edilen girişimcinin suni olarak yaratılan üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren 3(üç) ayı geçmeden FARMASİ’ye bildirilmesi zorunludur. Sürenin dolmasından sonra yapılacak ihbar/şikayet başvuruları dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Girişimcinin, hangi amaçla faaliyet gösterirse göstersin, internet siteleri ve/veya www.sikayetvar.com isimli internet sitesi başta olmak üzere, whatsapp mesajları da dahil olmak şartı ile, herhangi bir sosyal medya ortamında, genel paylaşımlarla veya direk mesajlarla Farmasi’ nin ticari itibarını zedeleyecek, ürünlerini kötüleyecek paylaşımlarda bulunması yasaktır.

Ayrıca tüm Girişimcilerin, başka bir Girişimciye, Farmasi tüzel kişiliğine ve / veya Farmasi yetkilileri ile çalışanlarına, herhangi bir platformda, gıyapta veya yüze karşı, olumsuz mesaj vermesi, motivasyon bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, sözler söylemesi, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde haklarında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadeler kullanması da yasaktır.

Bu iki halde Farmasi ilgili Girişimcinin 6 aydan az olmamak üzere üyeliğini dondurabilir. Farmasi eylemin ağırlığına göre dilerse ekran kapatma cezası ile birlikte bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir. Ayrıca Girişimci hakkında başlatılacak bütün hukuki ve cezai yargı yolları saklıdır.

Bu maddede yasaklanmış olan hareketlerin yapıldığının sabit olması halinde Farmasi tarafından uygulanacak cezalar aşağıdaki gibidir:

i. ) Seviye 18’ e kadar olan tüm Girişimciler (Seviye 18 dahil) : 5.000 TL para cezası

ii.) Seviye 21 Girişimciler : Son 3 aylık prim toplamlarının 3 katı tutarında para cezası

3.Seviyesi ne olursa olsun hiçbir Girişimci, başka bir Girişimcinin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremez. Bir girişimcinin diğer bir girişimci adına sipariş verebilmesi için öncelikle ilgili kişiden yazılı izin alması ve almış olduğu yazılı izin belgesini Farmasi’ ye ibraz etmesi gerekmektedir. Bu izin olmadan bu maddeyi ihlal eden bir Girişimci hakkında, eylemin ağırlığına göre diğer yasaklı hareketler hakkında geçerli olan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

4.Girişimcilerin, rakip firmalar hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde konuşmaları, rakip firma lehine faaliyetlerde bulunmaları, Farmasi girişimcisi iken kullanmakta olduğu kendi networkünü veya bir başka Farmasi girişimcisine ait networkü rakip şirket lehine kullanmaları yasaktır. Yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre diğer yasaklı hareketler hakkında geçerli olan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

5.Bir Girişimcinin kayıtlı olduğu sponsordan başka bir sponsora geçiş yapabilmesi için Farmasi’ nin yazılı onayı gerekmektedir. Bu onay olmadan yapılan yer değiştirmeler (Ekip Kaydırma) yasaktır. Örneğin C girişimcisinin A girişimcisine kayıtlı iken Farmasi’ nin yazılı onayı olmadan B girişimcisine geçmesi ekip kaydırma niteliğindedir. Böyle bir durumda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

a. C girişimcisi için uygulanacak hükümler

i.Bu Girişimci ekibiyle beraber A girişimcisine tekrar kaydırılır.

ii.Eğer bu Girişimcinin altında ekipleri de var ise bu Girişimciye Etik Kurul tarafından eylemin ağırlığına göre 2 ila 12 ay arasında olacak şekilde prim ödememe cezası verilir.

iii.Yasaklı hareketin tekrarı halinde üyelik süresiz olarak iptal edilir.

b. B girişimcisi için uygulanacak hükümler

i.Bu girişimciye transfer olan ekip, A girişimcisine geri verilir.

ii.Bu girişimcinin üst sırasındaki liderin ve ilk %21 seviyedeki Girişimcinin ekranları kapatılarak yazılı açıklamaları istenir.

iii.Açıklamalar Etik Kurul tarafından değerlendirildikten sonra, yasaklı hareketin gerçekleştiği kanısına varılırsa, bu girişimcinin üst sırasındaki liderin ve ilk %21 seviyedeki Girişimcinin üyeliği 1 ila 6 ay arasında bir süre ile ekranı kapatılır.

iv.Yasaklı hareketin tekrarlanması durumunda üyelik süresiz olarak iptal edilir.

6.Farmasi’ye üye olan %21 ve üzeri seviyedeki girişimciler Farmasi’ den istifa etmeden başka bir doğrudan satış şirketine üye olamazlar. Bu kural, Girişimcinin eşini ve birinci derece yakınlarını da kapsar. Girişimcinin Farmasi’ den istifa etmeden başka bir doğrudan satış şirketine üye olduğunun tespiti halinde öncelikle kendisinden açıklama istenir. Bu arada girişimcinin varsa primleri de bloke edilir. Farmasi, Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına ve/veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir. Bu maddede yasaklanmış olan hareketlerin yapıldığının sabit olması halinde Farmasi tarafından uygulanacak diğer cezalar aşağıdaki gibidir:

i.) Seviye 21 Girişimciler : Son 3 aylık prim toplamlarının 3 katı tutarında para cezası

7.Girişimci, Farmasi’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını kullanamaz. Girişimci, sadece Farmasi’nin hazırladığı ve Girişimcileriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri kullanabilir. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

8.Girişimci, başka bir sponsora kaydolan Girişimcinin kendi grubuna geçmesini isteyemez, teşvik edemez, ima edemez. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

9.Girişimci, kendi nam ve hesabına ticari faaliyetlerde bulunan bağımsız bir kişi olduğundan Farmasi adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez, gönderdiği tespit edilirse Farmasi, bu eylemin derhal durdurulmasını talep edebilir. Bu yasak hareket, bilişim hırsızlığı niteliği taşıyorsa, Farmasi, Girişimci hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

10.irişimci, Farmasi ürünlerini hiçbir şekilde tekrar ambalajlayamaz ve başka bir ambalaj içinde satamaz. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.

11.Girişimci, Farmasi adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu bölümünde düzenlenen diğer yasak hareketlere uygulanan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Ayrıca işbu yasak hareket, Marka Hukuku ve Ceza Hukuku anlamında suç teşkil ettiği için Farmasi, Girişimci hakkında tüm yasal yollara müracaat eder.

12.Girişimci, kendi web sitesinde kişisel kampanya yaparak yayınlayamaz, haksız rekabet ortamı oluşturacak herhangi bir davranışta bulunamaz, katalog fiyatlarının dışında bir fiyatla satış yapamaz. Girişimcinin bu yasağı ihlal ederek, katalog fiyatından daha düşük bir fiyatla satış yaptığının tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye bir uyarı gönderir. Bu durumun uyarıya rağmen 24 saat içinde düzeltilmemesi halinde Girişimcinin sistemi başkaca hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın belirsiz süreli olarak kapatılır. Satış fiyatlarının mevcut katalog ile aynı olacak şekilde güncellendiğinin bildirilmesinin ardından sağlanacak kontroller sonucunda Girişimcinin sistemi yeniden aktif hale getirilebilir.

13.Girişimci, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında veya herhangi bir platformda yaptığı paylaşımlarda, Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde değişiklik yapamaz, orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler ekleyemez veya herhangi bir değişiklik yapamaz.

14.Girişimci, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında veya herhangi bir platformda yaptığı paylaşımlarda dini ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bu amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.Girişimcinin, Farmasi’ye ait herhangi bir web sayfasına ve uzantısına sponsor linki kullanarak satış, kayıt ya da tanıtım faaliyeti yapması yasaktır.

16.Girişimci’nin kendisine ait web site(ler)ini, hiçbir surette, reklam vererek Google, Yandex, Bing, Yanee…vb. arama motorları vasıtasıyla Farmasi Resmi Web Sitesi’nin üst sırasında yer almasını sağlamaya çalışması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı gönderirerek kaldırmasını isteyecektir. Girişimci’nin, Farmasi ile ilişiği olmayan üçüncü kişilerden toplu üyelik satın alması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı göndererek, sayfasını Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının belirsiz süreli olarak kapatılmasına veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir.

17. Girişimci, sosyal medya hesaplarında kişisel kampanya, çekiliş, başka markaya ait Farmasi’de satışı bulunan muadil ürün tanıtımı ve satışı yaparak yayınlayamaz. Haksız rekabet ortamı oluşturacak herhangi bir davranışta bulunamaz. Yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre diğer yasaklı hareketler hakkında geçerli olan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanacaktır. Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının belirsiz süreli olarak kapatılmasına veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir.”

18. Girişimci’nin “Farmasi” ibaresini içeren herhangi bir alan adını tescil ettirmesi, Android, IOS uygulaması olarak kullanması ve üçüncü kişilerin kullanımına açması yasaktır. Girişimcinin bu yasağı ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Farmasi, Girişimciye yazılı bir uyarı gönderecek ve Girişimci ilgili alan adını, uygulamayı Farmasi’ye bedelsiz olarak devredecektir.

X. GİRİŞİMCİLİĞİN SONA ERMESİ

1.Girişimciliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

a. Girişimcinin son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi veya kapanmış olan kaydını yenilememesi halinde Girişimcinin kaydı otomatik olarak askıya alınır. Girişimci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman önceden kendisine bağlı olan grubunu kaybeder. Girişimci tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Tekrar kayıt yenilemek isteyen Girişimcinin borcu olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borcun ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Farmasi’nin Girişimcinin üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi bulunmaktadır.

b. Bu kitapçığın “Girişimci Olmaya Hak Kazanmak” başlıklı III. Bölümünün 7. Maddesi kapsamında olan kişilerin farklı grupların / sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespit edilmesi halinde üyelik kayıtları ya askıya alınır ya da kaydı kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olan daha eski olan Girişimcinin grubuna aktarılır. Hangi yöntemin uygulanacağına karar verme yetkisi münhasıran Farmasi’ ye aittir. Girişimci uygulanan yöntem hakkında itiraz hakkına sahip değildir.

c. Vefat eden Lider, Müdür ya da Direktör seviyesindeki bir Girişimcinin kanuni mirasçılarının vefat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Girişimci olmak için yazılı başvuruda bulunmamaları halinde, vefat eden Girişimcinin üyeliği 60 günün sonunda kendiliğinden sonra erer.

2. Girişimciliğin Girişimci Tarafından Sona Erdirilmesi:

Girişimci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak Farmasi üyeliğinden kendi isteğiyle ile ayrılabilir. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa talebi derhal işleme alınır ve işlem sayfası(işlem ekranı) kapatılır. Girişimcinin ayrılma talebinin Farmasi’ye ulaştığı gün girişimciliğinin sona erme tarihidir.

Girişimci işbu Kitapçık kapsamında elde etmiş veya elde edeceği tüm hak ve alacaklarından geçmişe ve geleceğe dönük olarak ve gayri kabili rücu feragat etmiş sayılır ve grubundan kopar. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin, ayrılmasından altı(6) ay sonra Girişimcinin grubu bir üst Girişimciye otomatik olarak aktarılır. Ancak Etik Kurul’ un gerekli ve uygun görmesi halinde altı(6)aylık süre beklenmez. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin bu talebinden vazgeçmesi halinde, Etik Kurul’ un kararı ile sayfası yeniden açılabilir.

Girişimcilerin, kayıt tarihinden itibaren altmış(60) gün içerisinde girişimcilik sisteminden ayrılmak istemesi halinde Farmasi, girişimcinin elinde bulunan ve kullanılmamış olan tüm malları geri alacak ve söz konusu malların bedelini ondört(14) gün içerisinde iade edecektir.

Girişimcilik sisteminden kendi isteğiyle ayrılmış olan bir Girişimci, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren altı(6) ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. Bu başvuru Farmasi tarafından değerlendirilir. Kişiyi Girişimci olarak yeniden kabul edip etmemek Farmasi’nin münhasır tasarrufundadır.

3. Girişimciliğin FARMASİ Tarafından Sona Erdirilmesi:

a.Farmasi, Girişimci Kayıt Formu’nda eksik, yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunduğunu tespit ettiği Girişimcinin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

b.Farmasi, bu Kitapçıkta yer alan kural / kurallara uymadığını tespit ettiği Girişimcinin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

c.Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, vs) veya yüz kızartıcı olmasa bile Farmasi’nin kurumsal kimliği ile satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Girişimci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan hüküm aldığı tespit edilen bir Girişimcinin kaydı silinir.

4.Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan her hangi biri sebebiyle sona ermesi halinde Girişimcilik faaliyeti son bulan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder ve Farmasi’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

5.Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan her hangi biri sebebiyle sona ermesi halinde, aynı sponsora bağlı yeni %21’lik kollar oluşabiliyorsa, bu kollar ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara işlemin yapıldığı ay dahil edilemez, takip eden aydan itibaren dahil edilir.

6. Direktör unvanına yükselen bir Girişimcinin kaydı askıya alındığında tekrar kayıt olabilmesi için son sipariş tarihinin üzerinden en az bir (1) yıllık sürenin geçmesi ve Etik Kurul’ un uygunluk kararı aranır. Girişimcinin geçmiş dönem çalışmalarına bakılarak Farmasi Etik Kurulu her zaman insiyatif kullanarak bir (1) yıllık süreyi değiştirebilir.

Lider ve üzeri seviyede (%11 ve üzeri) çalışan girişimcilerin girişimciliği sona erdirildiğinde tekrar kayıt olabilmesi için son sipariş tarihinin üzerinden en az 2(iki) sürenin geçmesi ve Etik Kurul’ un uygunluk kararı aranır. Girişimcinin geçmiş dönem çalışmalarına bakılarak Farmasi Etik Kurulu her zaman insiyatif kullanarak iki (2) yıllık süreyi değiştirebilir.

7.Aynı grup ve kolda bulunan karı – kocadan biri ve 1.derece akrabaların girişimcilik sisteminden ayrılmaları istifa etmeleri ya da altı ay boyunca sipariş vermemeleri nedeniyle üyeliklerinin kendiliğinden sona ermesi halinde, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan priminin bir üst sponsora ödenmesi için altı (6) aylık sürenin ikmali gerekmektedir.

XI. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

1.Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

2.Girişimci, doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır. Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

3.Farmasi, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, girişimci bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Farmasi’ ye ait ürünleri sunabilmek ve Girişimci ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla Girişimcinin kişisel verilerini işleyebilir.

4.Farmasi, Girişimciden aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir:

a. Girişimci tarafından Farmasi’ ye doğrudan sağlanan bilgiler : Bu kapsama Girişimcinin Farmasi resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla Farmasi ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler Girişimcinin;

 • Adı, soyadı
 • Mesleği
 • Adresi
 • Aile Bilgileri
 • Aylık Geliri
 • Çocuk Sayısı ve yaşları
 • Doğum Tarihi
 • E-posta adresi
 • Sabit ve Cep Telefonu numarası
 • Girişimci numarası
 • T.C. Kimlik numarası
 • Vergi Kimlik numarası
 • Sosyal Sigorta numarası
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Anne – Baba adı ve soyadı
 • Pasaport Numarasını içerir.

b. Farmasi tarafından Girişimci hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama Girişimcinin satın alma geçmişi, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, performansı, sponsorluk yaptığı yeni üyelere ilişkin bilgileri girmektedir. Ayrıca Girişimci, Farmasi resmi web sitesini her ziyaret ettiğinde Farmasi aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 Bilgisayar internete bağlanmak için kullanılan İnternet Protokol (IP) adresi

 Oturum açma bilgileri

 İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu

 Saat dilimi ayarları

 Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları

 İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler

 Farmasi resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere Girişimcinin ziyaretine ilişkin bilgiler

 Girişimcinin incelediği veya aradığı ürünler

 Sayfa yanıt süreleri

 Karşıdan yükleme hataları

 Belirli sayfaların ziyaret süreleri

 Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde)

 Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler

 Farmasi müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaralar

c.Farmasi tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: Girişimcinin Farmasi tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda Farmasi Girişimci hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda Farmasi, birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) Girişimci hakkında bilgi alabilir.

d.Farmasi, Girişimciye ait kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanır:

 Uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve Farmasi’ den talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak için,

 Hali hazırda Girişimci tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için,

 Girişimcinin hakları, menfaatleri, istihkakları ve diğer koşulları sağlamak için,

 Farmasi ile Girişimci arasındaki işbirliğinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak için,

 Girişimcinin, Farmasi’ nin politikaları ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve temin etmek için,

 Girişimcinin ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek için,

 Girişimciyi, Farmasi’ nin hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek için,

 Farmasi resmi web sitesi içeriğinin Girişimci ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için,

 Girişimci ağının etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için,

 Farmasi resmi web sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler için;

 Farmasi resmi web sitesinin içeriğinin Girişimci ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla Farmasi resmi web sitesini geliştirmek için;

 Girişimcinin istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi için,

 Farmasi resmi web sitesinin güvenliğini sağlamak için;

 Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde Girişimcilere ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek için,

 Girişimcinin veya Farmasi resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak için,

 Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek için.

e.Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

f.Farmasi, Bu maddenin (c) bendinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Farmasi grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) Girişimcinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

g.Farmasi, aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara Girişimcinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

 İş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar),

 Girişimcilere ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları,

Farmasi, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 35 yaş altı 1.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. Farmasi söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. (örneğin, belirli bir bölgeden Farmasi sistemine yeni katılan Girişimciler gibi)

 Farmasi resmi web sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda Farmasi’ ye destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar,

 Girişimcinin onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları, toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, Farmasi mesajlarının girişimcilere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılar.

h.Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini yukarıdaki amaçlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflarla da paylaşabilir.

i.Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde Farmasi, Girişimcinin kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına ifşa edebilir.

j.Farmasi’ nin veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, Girişimcilerin kişisel bilgileri de devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.

k.Farmasi, yasal bir yükümlülüğe uymak veya Farmasi içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak, veya haklarını, varlıklarını veya Girişimcilerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için Girişimcilerin kişisel bilgilerini ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

l. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız 3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

5. Girişimci tarafından Farmasi’ ye sağlanan veya Farmasi tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Farmasi online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamamaktadır. Girişimci hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında Farmasi veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra Girişimcinin siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, istihkaklarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. Girişimci, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

6.Farmasi, kişisel bilgilerin güvenli ve bu Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, Farmasi resmi internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

7.Farmasi, Girişimcinin resmi web sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için Girişimciye bir şifre verdiğinde veya Girişimci bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması Girişimcinin sorumluluğundadır. Girişimci bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur. Girişimcinin, şifresinin kontrolünü kaybetmesi, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmesi sonucunu doğuracağından, böyle bir durumda derhal Farmasi’ yi bilgilendirmesi ve şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

8.Girişimcinin kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen Farmasi, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk Girişimciye aittir.

9.Girişimci, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. Girişimci bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir.

10.Girişimcinin, Farmasi tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. Girişimci hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

11.Girişimci, Farmasi Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak Farmasi, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri korumaya devam eder.

12.Girişimci, Farmasi’ ye başvurarak, kişisel verilerinin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme

b. işlenmişse bilgi talep etme

c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d. aktarılan kişileri bilme

e. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

f. KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme

g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme

h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

13.Farmasi, Girişimciye, Farmasi Girişimci ağının bir üyesi olduğunda, Girişimci ağının diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmesi için aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetki verir. Girişimci de bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. Girişimcinin temel yükümlülükleri şunlardır:

 Kendisine Farmasi tarafından tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak,

 Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri bu Kitapçıkta belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak,

 Farmasi ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmek.

14.Farmasi, Girişimciye tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemleri denetleme hakkına sahiptir. Talep etmesi halinde, Girişimci derhal Farmasi’ ye böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüdür.

15.Girişimci, Farmasi’ nin bu Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

16.Girişimcinin kişisel bilgileri bu Kitapçık hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, Farmasi, Girişimci kaydını feshetme hakkına sahiptir.

17.Farmasi, Girişimcinin, kişisel bilgilerin bu Kitapçığa aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

18.Farmasi resmi web sitesinde, Girişimciyi, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, Girişimci web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. Farmasi bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin Girişimci, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. Girişimci Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

19.Farmasi’ nin Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik Farmasi resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde Girişimciye e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesini takiben Girişimcinin Farmasi resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

20.Telif haklarının Farmasi’ye ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması Farmasi’nin yazılı onayına tabidir.

XII. DİĞER HÜKÜMLER

1.Bu Kitapçığın uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Girişimci, ikamet adresi neresi olursa olsun, bu özel yetki kuralını kabul etmektedir.

2.Bu Kitapçıkta düzenlenen herhangi bir maddenin ihlali halinde, Etik Kurul gerekli disiplin işlemleri yürütme ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, bu Kitapçıkta yer alan cezaları kıyasen uygulama hakkına sahiptir.

3.Bu Kitapçıkta yer alan düzenlemeler ile ilgili tereddüte düşülmesi halinde, iletişim sayfası üzerinden Farmasi’ nin konuya açıklık getirmesi istenecek ve gelecek olan yönlendirme doğrultusunda hareket edilecektir.

XIII. FARMASİ KAZANÇ PLANI

1. Girişimci Kazanç Planı:

a.Girişimcinin seviyesine göre prim alması için her ay 140 TL puan sipariş girişi yapılmalıdır. 140 TL puan enflasyon artışına göre revize edilir.

b.Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 500 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %3 prim grubuna girerler.

c.Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 1500 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %7 prim grubuna girerler.

2. Lider Kazanç Planı:

a.Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 4000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %11 prim grubuna girerler ve Lider unvanına yükselirler.

b.Prim alabilmeleri için 5 katalog alımı şartı vardır.

c.Katalog almamaları durumunda bir seferliğine %11 seviyelerin prim ödemeleri yapılır.

3. Üst Lider Kazanç Planı:

a.Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 8.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %15 prim grubuna girerler ve üst lider unvanına yükselirler.

b.Prim alabilmeleri için 10 katalog alımı şartı vardır.

c.Katalog almamaları durumunda bir seferliğine %15 seviyelerin prim ödemeleri yapılır.

4. Yönetici Kazanç Planı:

a. Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 12.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %18 prim grubuna girerler ve yönetici unvanına yükselirler.

b.Prim alabilmeleri için 25 katalog alımı şartı vardır.

c.Katalog almamaları durumunda bir seferliğine %18 seviyelerin prim ödemeleri yapılır.

5. Müdür Kazanç Planı:

a.Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 18.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %21 prim grubuna girerler ve müdür unvanına yükselirler.

b.Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %15) TL puan farkı aranır.

c.Prim alabilmeleri için 50 katalog alımı şartı vardır.

d.Müdür Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i. 1. Nesilden % 3

ii. 2. Nesilden % 2

iii. 3. Nesilden % 1,5

e. Bir sene içerisinde aralıklı ya da üst üste 18.000TL puan alış veriş yapan bir müdür, beşinci ayında Direktör unvanına yükselir.

6. Direktör Kazanç Planı:

a.12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %21 prim grubuna girerler ve direktör unvanına yükselirler.

b.Beşinci ayında ünvanı hak etmiş olurlar.

c.Alt ekibindeki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %15) TL puan farkı aranır.

d.Ünvanı 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

e.Prim alabilmeleri için 50 katalog alımı şartı vardır.

f.Direktör Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i. 1. Nesilden % 3

ii. 2. Nesilden % 2

iii. 3. Nesilden % 1,5

7. Altın Müdür / Altın Direktör Kazanç Planı:

a.12 ay kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 18.000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar %21 prim grubuna girerler ve Altın Müdür unvanına yükselirler.

b.Kendisine direkt bağlı en az 2 adet %21 kolu bulunup beş kez tekrarlanması halinde Altın Direktör unvanına yükselirler.

c.Alt ekibindeki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında yandan (Direk bağlı iki adet %21 kolu haricinde) 6000 (Taban %15) TL puan farkı aranır.

d.Ünvanı 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

e.Prim alabilmesi için 50 katalog alımı şartı istenecektir.

f.Altın Müdür / Altın Direktör Direktör Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i. 1. Nesilden % 3,5

ii. 2. Nesilden % 2,5

iii. 3. Nesilden % 1,75

g. Altın Müdür seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa Altın Müdür seviyesini koruması halinde Altın Direktör ünvanına ulaşıp devam ettiği 12 ay boyunca 1000TL para ödülü toplamda 12000TL kazanacaktır. Unvanı kaybettiği aylarda 1000TL yansıtılmayacaktır.

8. Platin Müdür / Platin Direktör Kazanç Planı:

a.Direkt bağlı en az 4 adet %21 kolu bulunmalıdır.

b.Alt ekibindeki en üst seviye ile (taban %15) kendi seviyesi arasında 6.000 TL puan farkı aranır.

c.Platin Müdür seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa Platin Müdür seviyesini koruması halinde Platin Direktör unvanına yükselir ve Fiat Egea veya muadili bir araç kullanım hakkından 12 ay boyunca yararlanabilir.

d.Araç kullanım hakkı yerine talep edilirse 24.000TL ( aylık 2.000TL) para ödülünden faydalanabilir.

e.Ünvanı kaybettiği aylarda 2.000 TL kazanamayacaktır.

f.Ünvanı 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

g.Araç kullanım hakkının kazanılması ve sürdürülmesi adına girişimci, Platin Direktör seviyesine geldiği anda yandan 15.000 TL Puan şartını sağlamalıdır. Fazladan yapılan kol sayısı araç yandan farkına sayılır.

h.Prim alabilmesi için 75 katalog alımı şartı istenecektir.

i.Araç kullanımı süresince yandan 15.000 şartını yerine getirmediği takdirde aylık ücret KDV dahil olarak faturalandırılır.

j.Araç modelleri değişiklik gösterebilir.

k.Platin Müdür / Platin Direktör Direktör Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i. 1. Nesilden % 4

ii. 2. Nesilden % 3

iii. 3. Nesilden % 2

9. Zümrüt Müdür / Zümrüt Direktör Kazanç Planı:

a.Direkt bağlı en az 8 adet %21 kolu bulunmalıdır.

b.Alt ekibindeki en üst seviye ile (taban %15) kendi seviyesi arasında 6.000 TL puan farkı aranır.

c.Zümrüt Müdür seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa Zümrüt Müdür seviyesini koruması halinde Zümrüt Direktör unvanına yükselir ve Peugeot 3008 veya muadili bir araç kullanım hakkından 12 ay boyunca yararlanabilir.

d.Araç kullanım hakkı yerine talep edilirse 36.000TL ( aylık 3.000TL) para ödülünden faydalanabilir.

e.Ünvanı kaybettiği aylarda 3.000 TL kazanamayacaktır.

f.Ünvanın 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

l.Araç kullanım hakkının kazanılması ve sürdürülmesi adına girişimci, Zümrüt Direktör seviyesine geldiği anda yandan 15.000 TL Puan şartını sağlamalıdır. Fazladan yapılan kol sayısı araç yandan farkına sayılır.

g.Prim alabilmesi için 75 katalog alımı şartı istenecektir.

h.Araç kullanımı süresince yandan 15.000 şartını yerine getirmediği takdirde aylık ücret KDV dahil olarak faturalandırılır.

i. Araç modelleri değişiklik gösterebilir.

j. Zümrüt Müdür / Zümrüt Direktör Direktör Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i. 1. Nesilden % 4,5

ii. 2. Nesilden % 3,5

iii. 3. Nesilden % 2,25

iv. 4. Nesilden % 0,2

10. Elmas Müdür / Elmas Direktör Kazanç Planı:

a.Direkt bağlı en az 12 adet %21 kolu bulunmalıdır.

b.Alt ekibindeki en üst seviye ile (taban %15) kendi seviyesi arasında 6.000 TL puan farkı aranır.

c.Elmas Müdür seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa Elmas Müdür seviyesini koruması halinde Elmas Direktör unvanına yükselir ve BMW 3 serisi veya muadili bir araç kullanım hakkından 12 ay boyunca yararlanabilir.

d.Araç kullanım hakkı yerine talep edilirse 48.000TL ( aylık 4.000TL) para ödülünden faydalanabilir.

e.Unvanı kaybettiği aylarda 4.000 TL kazanamayacaktır.

f.Unvanın 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

m.Araç kullanım hakkının kazanılması ve sürdürülmesi adına girişimci, Elmas Direktör seviyesine geldiği anda yandan 15.000 TL Puan şartı sağlamalıdır. Fazladan yapılan kol sayısı araç yandan farkına sayılır.

g.Prim alabilmesi için 75 katalog alımı şartı istenecektir.

h. Araç kullanımı süresince yandan 15.000 şartını yerine getirmediği takdirde aylık ücret KDV dahil olarak faturalandırılır.

i.Araç modelleri değişiklik gösterebilir.

j.Elmas Müdür / Elmas Direktör Direktör Primi oranları aşağıdaki gibidir:

i. 1. Nesilden % 5

ii. 2. Nesilden % 4

iii. 3. Nesilden % 2,5

iv. 4. Nesilden % 0,4

11. Yeni Üst Unvan Koşulları:

11.1. As Başkan / Müdür / Direktör

a.Kol Sayısı : 16 kol

b.Yandan Fark : 20.000 TL puan

c.Aktif Katalog Şartı : 200 katalog

d.Puan : 35 puan

e.As Başkan seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa As Başkan Müdür seviyesini koruması halinde As Başkan Direktör ünvanına ulaşıp 125.000TL nakit ödül ve BMW 5 serisi veya muadili araç kullanım hakkından 12 ay boyunca yararlanacaktır.

f.Araç modelleri değişiklik gösterebilir.

g.125.000TL/ 12 ayda eşit şekilde ödenecektir.

h.As Başkan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır. Unvanı 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

i. 1. Nesilden % 5,5

j. 2. Nesilden % 4,5

k. 3. Nesilden % 3

l. 4. Nesilden % 0,6

11.2. Başkan / Müdür / Direktör

a.Kol Sayısı : 20 kol

b.Yandan Fark : 20.000 TL puan

c.Aktif Katalog Şartı : 200 katalog

d.Puan : 60 puan

e.Başkan seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa Başkan Müdür seviyesini koruması halinde Başkan Direktör ünvanına ulaşıp 250.000TL nakit ödül ve BMW 7 serisi veya muadili araç kullanım hakkından 12 ay boyunca yararlanacaktır.

f.Araç modelleri değişiklik gösterebilir.

g.250.000TL / 12 ayda eşit şekilde ödenecektir.

h.Başkan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır.

i.Ünvanı 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

j. 1. Nesilden % 6

k. 2. Nesilden % 5

l. 3. Nesilden % 4

m. 4. Nesilden % 0,8

11.3. Sultan / Müdür / Direktör

a.Kol Sayısı: 30 kol

b.Yandan Fark: 20.000 TL puan

c.Aktif Katalog Şartı: 200 katalog

d.Puan: 125 puan

e.Sultan seviyesine ulaşan kişi 1 yıl içinde 5 defa Sultan Müdür seviyesini koruması halinde Sultan Direktör ünvanına ulaşıp 500.000 TL nakit ödül ve Range Rover veya muadili araç kullanım hakkından 12 ay boyunca yararlanacaktır.

f.Araç modelleri değişiklik gösterebilir.

g.500.000TL / 12 ayda eşit şekilde ödenecektir.

h.Sultan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır.

i.Ünvanı 12 ay boyunca geriye dönük 5 kez tekrarlanması gerekmektedir. Tekrarlanmadığı takdirde direktör unvanından düşürülecektir.

j. 1. Nesilden % 6,5

k. 2. Nesilden % 5,5

l. 3. Nesilden % 4,5

m. 4. Nesilden % 1

n. 5. Nesilden % 0,5

11.4. Sultan / Başkan ve As Başkan Unvan Puanları

%21 Sanal ve Müdür : 0,5 puan

Direktör : 1 puan

Altın Müdür : 1,5 puan

Altın Direktör : 2 puan

Platin Müdür : 3 puan

Platin Direktör : 4 puan

Zümrüt Müdür : 6 puan

Zümrüt Direktör : 8 puan

Elmas Müdür : 10 puan

Elmas Direktör : 12 puan

12. Prim Ödeme ve Hesaplama Yöntemi:

a.Primler işbu Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır.

b.Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir.

c. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.

d.Prim ödenebilmesi için Girişimci’nin faturalarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Girişimci’nin günü geçmiş borcu var ise o ayki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.

e.Prim ödemeleri takip eden her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Girişimci’nin banka hesabına yatırılmaktadır.

Örneğin Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. Günün resmi tatil ve/veya hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü yapılacaktır.

f.Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanmaktadır. Prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır. Prim ödemeleri, mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.

g.Direktör ünvanı ile %21 seviyesi ve üzerinde olan Girişimciler için geçerli olan prim kuralı:
Alt grubunuzda, kendi seviyenize ulaşan bir Girişimci üzerinden performans primi kazanılmamaktadır. Bunun yerine lider yetiştirme primi hakkı aktif olur. Eğer alt grubunuzdaki Girişimci seviyesinin üzerine çıkılır ise performans primi hak edilir.

a.Prim alma şartlarımızdan biri olan 6000 puan farkı şartı:

Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubunuz ile minimum 18.000 TL Puan alışveriş yapan Girişimci %21 prim grubuna girerler. Tüm %21 Müdür ve üst seviyelerde 6000 puan şartı aranmaktadır.

İlk defa %21 seviyesine ulaşan Girişimciye Müdür unvanı verilir. 21’lik kolları hariç 6000 puan şartını yerine getirmesi için en yüksek seviyesi ile arasındaki farkın 6000 puan olması gerekmektedir. En yüksek direk bağlı seviyenin tabanı %15’dir. Toplam puanından en yüksek (%15-%18) seviyesinin puanı çıkarıldıktan sonra kalan puanları 6000 puan farkını oluşturmalıdır.

b.Direktörlerimizin alt ekiplerinde kendilerine bağlı %21 seviyeleri 6000 puan şartı dışında kalmaktadır. Alt ekibinde bulunan direk bağlı %21 seviyelerinin puanları toplam puanlarından çıkarıldıktan sonra ekiplerinde direk bağlı en yüksek (%15-%18) cirolu sadece bir seviyenin puanı çıkarılmalı ve kalan fark 6000 puan farkını oluşturmalıdır.

c.%21 SANAL Prim Kazancı: 2019 yılı Ocak ayı itibariyle Sanal %21 prim hesaplaması Örnek: A girişimcisi sanal yandan 6000 yapamadığında seviyesi %21 sanal müdür olacak . Kişinin yandan farkı 3200 puan ise bu durumda 3200 puan üzerinden hak ettiği seviye hesaplanacaktır. 3200 puan= %7 prim oranına denk gelmektedir. Bu durumda sanal duruma düşen %21 girişimci yandan puanına göre en fazla %11 seviyesinden prim kazanabilir.

Grup prim hesabında ise Kendi seviyesi – alt ekip seviyesi olarak hesaplanacaktır. Alt ekibinde %11 prim alma oranında girişimcileri varsa, arasında seviye farkına göre prim elde edecektir. Örneğin yandan 5800 puanda kalan %21 sanal girişimci %11 olarak prim alacaktır. Alt ekibinde 1000 TL puanda olan girişimcisinden (%11-%3 = %8) prim kazanacaktır. 1000 TLP x%8 = 80 TL.

%11 seviyesinde olan %21 sanal girişimci için alt ekibinde %11 ve üstü seviye olanlardan grup primi alamayacak olup, lider yetiştirme prim şartını (yandan 6000) yerine getiremediği için hak edişi olmayacaktır.

d. Direktör çalışma kuralı: Direktör seviyesine ulaşan Girişimcilerimizin, mevcut Farmasi Girişimcilerini aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri ve üye yapmaları yasaktır.

 • alperen
  4 yıl önce

  patenli garsonlukda var sgk+maaş+yemek+servis+lojman veren bir sürü otel var zaten

  30
  yorum beğen