arama

Seyahat / Turizm Acentası Açmak

seyahat acentası kurmak

Seyahat veya turizm acentası açmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için adım adım ilerleme fırsatı sağlayan rehberimiz aracılığıyla birkaç haftalık süre içerisinde kendi turizm acentanızı kurabilir ve hızla yükselen bir grafiğe sahip olan turizm sektöründe faaliyet göstermeye başlayabilirsiniz.

Türkiye hızla artan turizm trafiğine sahiptir. Bu da turizm sektörünün karlı ve yüksek potansiyel içeren bir iş kolu olmasına olanak sağlıyor. Özellikle turizm bölgeleri olan Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’daki ana turizm rotalarında yer alan illerdeki turizm ve seyahat acentaları önemli bir iş hacmine sahiptir. Siz de bu iller başta olmak üzere bir turizm acentası açmak üzere faaliyet başlatmayı planlıyorsanız, rehberimiz bu konudaki ihtiyaçlarınıza yanıt sağlayacaktır.

SEYEHAT ACENTASI BELGESİ NEDİR?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Bu belgeye başvurmanız ve onay almanız gerekir. Aksi taktirde sektörde faaliyet göstermek üzere bir işletme kuramazsınız.

SEYAHAT ACENTALARINDA GRUPLANDIRMA

Seyahat acentaları sağladıkları hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

A Grubu Seyahat Acentaları:
Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

B Grubu Seyahat Acentaları:
Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

C Grubu Seyahat Acentaları:
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

/ Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

/ A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

SEYAHAT ACENTASI UNVAN TALEBİ

Mevzuat gereğince seyahat acentası unvan talebine sadece tüzel kişiler  başvurabilir.
  • 1- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  • 1.1- BAŞVURU DİLEKÇESİSeyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış dilekce veya istenilen bilgilere uygun olarak başvuru sahibince hazırlanmış dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.
  • Dilekçede bulunması gereken bilgiler:Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilerek, başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, unvanı, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, BAŞVURU TARİHİ (Unvan başvurusu takip ekranından sorgulama yapabilmek için mutlaka yazılması gerekmektedir.) ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.Yeni kurulacak seyahat acentası başvurusunda matbu dilekçede bulunan acenta unvanı kısmına tüzel kişilik unvanı yazılır, belge no kısmı ise boş bırakılır.

   Tüzel kişiliği temsile haiz kişinin adı soyadı ve imzası ile şirket kaşesi olmayan dilekçeler işleme alınmamaktadır.

  • 1.2- UNVAN TALEP FORMU 
  • Bakanlıkça hazırlanmış veya başvuru sahibince hazırlanacak Acenta Unvan Talep Formu öncelik sırasına göre doldurulur.
   Değerlendirme sıra ile yapılacak olup, uygun görülen unvan belirlenince talep edilen diğer unvanlara bakılmayacaktır. (Örneğin 6 unvan doldurulan bir formda 3. sırada yer alan unvan uygun görülmüş ise; 4 ve 5. Sıralarda yer alan unvanlara bakılmayacaktır). Form doldurulurken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.
   Talep edilecek unvanlar Unvan Talep Formu gerekmeksizin dilekçede de belirtilebilir.

1.3- BAŞVURU EKLERİ

Şirket kuruluş ve ana sözleşmesinin en son halinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının birer örneği (Ticaret Sicil Gazetesinde henüz yayımlanmamış olması durumunda Ticaret Sicil Tasdiknamesi),

 • Başvuru vekalaten yapılacak ise; vekaletname örneği ve vekalet edecek kişinin imza sirküsü örneğinin bulunması gerekmektedir.Dilekçe ile Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sicil Gazetesi olmadığı takdirde Ticaret Sicil Tasdiknamesi)’nde yer alan tüzel kişilik ve tüzel kişilik yetkili/yetkilileri hakkındaki bilgiler birbirleriyle uyumlu olmak zorundadır. 

İŞLEM SÜRECİ

Yeni acenta kurmak isteyen tüzel kişilerin talebinin değerlendirilebilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe, unvan talep formu ve eklerin elden ya da posta yolu ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Bakanlıkça incelenerek uygun görülen unvan, talep sahibine (PTT kanalı ile başvuruda belirtilen adrese İadeli-Taahhütlü olarak) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) yazılı olarak bildirilir.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

ACENTAYI KURMAK

seyahat acentası

Seyehat acentası belgesi için onay aldıktan sonra acentayı kurmaya başlayabilirsiniz. Bu tür acentalarda genellikle 3 personel çalışır ve acentalar şehirlerin önemli yürüyüş yollarındaki dükkanlarda yer alır. Ortalama olarak 40 metrekarelik bir dükkan yeterli olacaktır. Ancak dükkanı şık bir şekilde dekore etmenizi mutlaka öneririz. Bir acentayı kurmak ve dekore etmek için 40-50 bin liralık sermaye yeterli olacak.

Seyahat acentalarında tüm iş bilgisayarlar üzerinden yapılır. 2 adet bilgisayar ve hızlı bir internet bağlantısıyla birlikte işe koyulmak için tüm şartları karşılamış olursunuz. Elbette bu bilgisayarlardan seyahat paketleri satabilmek için de bir seyahat şirketinden bayilik almanız veya kendiniz turizm işletmelerinden satış hakkı satın almanız gerekir. Bu durumda bayilik seçeneklerini değerlendirmenizi öneririz. Aksi durumda çok yüksek bir sermaye ve otomasyon sistemine ihtiyacınız olacak. İşletmenizin ilk 3 yılı için bu sistemi kesinlikle önermiyoruz.

Tüm sistemleri hazır hale getirdikten sonra muhtemelen dükkanınıza kimse gelmeyecektir. Çünkü insanlar işletmenizden haberdar bile değillerdir. Bu durumda bir reklam çalışmasına ihtiyacınız olacak. İlk etapta yerel düzeydeki gazete, tv, radyolara yönelik reklamlar verebilirsiniz. Ayrıca birkaç billboard kiralamak da kesinlikle mantıklı olacak. Tüm bunların dışında son yıllarda elbette tüm turizm işlemlerinin büyük kısmı online ortama geçtiği için sosyal medya varlığınızı güçlendirmeli ve bir internet sitesi de kurmanızı öneririz.

KARLI MI?

Seyahat acentaları bilet satışı yapar ve tur satışları düzenler. Tur satışlarında ise genellikle acentalardaki kar marjı yüzde 20 civarında bulunur. Bazı tercih edilmeyen paketlerdeki kar marjı yüzde 30’un dahi üzerine çıkabilmektedir. Ortalama olarak bin liraya satılan bir tur için, 200 – 300 lira arasında para kazanma şansınız olacak. Böylelikle günlük 4-5 seyahat paketi satmanız durumunda dahi aylık 40 bin liraya kadar gelir elde etme şansınız olacak.

Seyahat acentalarında kar marjı ve iş potansiyeli çok yüksektir. Özellikle yaz aylarında önemli düzeyde iş hacminiz olacak.