arama

KOSGEB Sağlık Sektörü Destekleri Artırıldı

imalat

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ülkemizde sağlık sektörüne yönelik destekler önemli düzeyde artış gösteriyor. Son dönemde öne çıkan sağlık sektöründe yatırım yapmak isteyenler KOSGEB aracılığıyla işletmeleri için hibe, destek ve teşvik alma fırsatına ulaşabiliyor.

Türkiye’de girişimci ve yatırımcılar için en önemli kurumlardan biri olan KOSGEB, korona virüsü ile olan mücadeleye destek sağlamak için sağlık sektörü için yeni destekler açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Korona Virüsü nedeniyle ciddi düzeyde sağlık ve hijyen ürünlerine olan talep arttı. Bu talepleri üretim noktasında desteklemek üzere harekete geçen KOSGEB, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi bu dönemde önemli düzeyde talep gören ürünleri üreten işletmeler için 6 milyon liraya kadar destek paketi açıkladı. Üstelik mevcut borçlar için alacaklar da 3 ay boyunca ertelendi.

6 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Türkiye’de şu ana kadar 10 binden fazla Coronavirus vakası açıklanırken, ülke genelinde dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünlere ciddi düzeyde talep oluştu. Talebi karşılamak üzere işletmelere destek sağlamak isteyen KOSGEB, bu şirketlerin başvurabildiği TEKNOYATIRIM paketinin kapsamını genişletti. Yeni düzenleme ile birlikte TEKNOYATIRIM paketinin üst limiti 6 milyon liraya çıkarıldı.

KOSGEB’in TEKNOYATIRIM paketinden sağlanacak olan 6 milyon liralık desteğin, 4 milyon 200 bin lirası geri ödenecek. 1 milyon 800 bin lirası ise hibe olarak işletmelere verilecek.

3 AY ERTELENDİ

KOSGEB’in ilgili desteği kapsamında daha önce borçlanan işletmelerin bu borçları için ise ek 3 aylık süre tanındı. Böylelikle bu ürünleri üreten işletmelerin borçları 30 Haziran 2020’ye kadar ertelendi. Ayrıca proje kapsamında yükümlülükleri bulunan işletmelere ise 4 aylık ek hazırlık süresi tanındı.

KOSGEB, salgının etkileri devam edene kadar bu ürünleri üreten işletmelere esneklik sağlamaya devam edecek.

KOSGEB SAĞLIK SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre

  • C-İmalat
  • 61-Telekomünikasyon
  • 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  • 63-Bilgi hizmet faaliyetleri
  • 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

  • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,
  • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Başvuru Şartları

1- Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için; yatırım projesine konu ürünün aşağıdaki çalışmalardan biri sonucu ortaya çıkmış ve prototip çalışması başarı ile sonuçlanmış olması esastır.

a) KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri
b) Patent belgesi
c) Doktora çalışması
ç) Teknolojik ürün (TÜR) deneyim belgesi
d) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri
g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belge tarihlerinin başvuru tarihi itibariyle en fazla 5 yıl önce olması esastır.

a) KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarıyla tamamlandığına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarih
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
c) Patent belgesi için; patent belgesinin veriliş tarihi
ç) Doktora çalışması için; doktora diplomasında yer alan mezuniyet tarihi
d) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile tamamlandığına dair belgenin düzenlenme tarihi
e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi

TÜR deneyim belgesi alınan ürün için yapılacak başvurularda, TÜR deneyim belgesinin başvuru tarihinde geçerli olması esastır. TÜR deneyim belgesinin geçerlilik tarihinin başlangıcı, belge üzerinde belirtilen ürünün piyasaya arz tarihidir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak başvuruların; orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunan ürünler için yapılması esastır.