Sağlık Kabini Açmak: Kimler Açabilir – Ne İş Yapılır?

sağlık kabini

Covid-19 pandemisi sırasında insanlar hastalığın kol gezdiği hastanelere gitmek konusunda önemli düzeyde çekingenlik yaşadı. Bu sorun ile karşılaşan insanlar genellikle küçük tedavi yöntemleri için sağlık kabini arayışına girdi. Bir girişimci ve yatırımcı olarak bu trendden para kazanmak için sağlık kabini açmak üzere harekete geçebilirsiniz.

Sağlık kabini açmak düşündüğünüz kadar zor bir süreç değildir. Sadece sağlık kabinini açmak için sahip olmanız gereken minimum bir sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı giderebilen girişimci ve yatırımcılar sağlık kabini açabilir.

SAĞLIK KABİNİ NEDİR?

Sağlık Kabini genel olarak vatandaşların sağlık hizmetlerine yerinde daha hızlı erişebilmek amacıyla hizmet veren en küçük sağlık işletmeleridir. Her noktada açılabilmektedir. Ancak sağlık söz konusu olduğu için sürekli denetleme altında tutulan işletmelerdir.

Sağlık kabinlerinde önemli düzeyde risk içeren hiçbir sağlık müdahalesi yapılamaz. Genel olarak başlangıç düzeyindeki sağlık aşamaları için hizmet verirler.

Sağlık kabinleri ülkemizin her bir noktasında mevcut olan işletme türleri arasında yer alıyor. Önemli düzeyde başarılı hizmet veren sağlık kabinleri güçlü bir büyüme performansı da göstermektedir.

KİMLER SAĞLIK KABİNİ AÇABİLİR?

sağlık kabini açmak

Sağlık kabini açmak için en önemli gereksinim, kabini açmak üzere bir sağlık personelinin bulundurulmasıdır. Her dileyen herkes sağlık kabini açamaz.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş bir şekilde, sağlık kabini açmak için aşağıdaki bölümlerden birinden mezun oluş olmanız gerekir:

 • Ebe
 • Hemşire
 • Toplum Sağlığı Bölümünden Mezun Olan Sağlık Memurları

Bu bölümlerden birinden mezun olmadan sağlık kabini açamazsınız.

Halihazırda devlet memuru olanlar sağlık kabinini sadece görev yaptıkları kamu kuruluşunun bulunduğu belediye, belde veya köy veyahut ikamet etmesine yetkili amir tarafından izin verilen yerleşim yeri sınırları içerisinde açabilirler.

SAĞLIK KABİNİ NASIL AÇILIR?

Sağlık kabinini açmak için gerekli üniversite eğitimine sahipseniz, süreci başlatmak için öncelikli olarak diğer belgeleri tamamlamanız gerekiyor. Elbette bu belgeleri tamamlamadan önce sağlık kabini için uygun bir alan belirlemiş olmalısınız.

İlgili bir yer temini yaptıktan sonra, sağlık kabini açmak için aşağıdaki belgeleri tamamlamalısınız:

 • Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait),
 • Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,
 • 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah belgesi,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge,
 • Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi,
 • Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi (aşağıda yer almaktadır)
 • Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (aşağıda yer almaktadır)
 • Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,
 • Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe,hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler,
 • Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe.

Bu belgeleri tamamladıktan sonra bağlı bulunduğunuz Sağlık İl Müdürlüğü’ne ulaştırmanız gerekiyor. Belgeler ulaştırıldıktan 10 gün sonra dosya neticelendirilir. Dosyalarda eksiklik yoksa Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi verilir ve bu belge ile sağlık kabininizi açabilirsiniz.

Her bir sağlık personeli yalnızca bir sağlık kabini açabilir. Ek olarak sağlık kabinininde başka bir sağlık personeli çalıştıramazlar. Aynı zamanda sağlık kabininde ilgili sağlık personeli bulunmadan hiçbir hizmet verilemez.

Sağlık kabininde en küçük işlemin dahi protokol defterine yazılması zorunludur. Protokol defterinde; müdahale yapılan kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, açık adresi, yapılan müdahaleye kimin karar verdiği ve karar veren kişinin adı, soyadı, düzenlediği belgeye ait bilgiler ile yapılan müdahalenin tarihi, kapsamı ve önerilenler yer almak zorundadır. Kabine adli olarak gelen her türlü vakanın en yakın emniyet gücüne bildirilmesi zorunludur.

SAĞLIK KABİNLERİ HANGİ HİZMETLERİ VERİLEBİLİR?

Sağlık kabini açmak isteyen herkesin ilk olarak sorduğu sorulardan bir tanesidir. Sağlık kabinlerinde verilebilecek hizmetler ilgili mevzuat tarafından belirlenmiştir.

Bu hizmetler Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Zaman zaman değişiklik olabilmekte veya ek olarak düzenlenebilmektedir.

Son güncel veri olarak, sağlık kabinleri şu hizmetleri verebilir:

 1. Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale
 2. Her türlü enjeksiyon
 3. Serum takılması
 4. Kulak lavajı
 5. Acil yardım uygulamaları
 6. Gebelik testi
 7. Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere)
 8. Gebe izlem
 9. Bebek ve çocuk izlem
 10. Doğum (Evde müdahale)
 11. Evde hasta bakım hizmetleri

SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK MALZEMELER

Sağlık kabini açmak için listede yer alan malzemeleri bulundurmanız gerekiyor. Ancak bu listelerin tamamına ihtiyacınız yok. Vermeyi düşündüğünüz hizmetlerin malzemelerini bulundurmanız gerekiyor. Aksi durumda sağlık kabini dosyanız geçersiz kabul edilecektir.

 1. Antiseptik solüsyonlar,sargı bezi,(çeşitli), gazlı bez ,pamuk,flaster.
 2. Pens (dişli ve dişsiz),
 3. Penset (dişli ve dişsiz)
 4. Portegü (çeşitli),
 5. Cerrahi iğne,
 6. Makas,
 7. Bistüri sapı,
 8. Bistüri bıçağı,
 9. Turnike,
 10. İpek iplik,
 11. Katküt, (çeşitli),
 12. Kuru hava sterilizatörü
 13. Tromel
 14. Küçük buzdolabı
 15. Kapaklı küvet (çeşitli boyda)
 16. İlaç dolabı
 17. Pansuman masası veya arabası
 18. Paravan
 19. Tansiyon aleti
 20. Steteskop
 21. Ambu cihazı
 22. Oksijen tüpü ve maskesi
 23. Tek kullanımlık enjektörler (çeşitli boyda)
 24. Kulak lavajı için enjektör
 25. Gebe steteskopu
 26. Hemoglobinometre (yalnızca gebe izlem için)
 27. Bebek tartısı ve boy ölçüm cihazı
 28. Müdahale masası

SAĞLIK KABİNİNDE BULUNDURULABİLECEK İLAÇLAR

Sağlık kabinlerinde verilen ilaçlar çok kritik bir konudur. Bu ilaçların dışında hiçbir ilaç verilemeyeceği gibi bu ilaçların da çok dikkatle verilmesi gerekmektedir.

 1. Antiallerjik ilaçlar
 2. Kortizon türevi ilaçlar (Antiallerjik amaçla kullanılmak üzere)
 3. Adrenalin
 4. Atropin
 5. Analjezikler ( Ağrı kesiciler)
 6. Lokal anestezikler
 7. Metherjin

SAĞLIK KABİNİ AÇMAK İÇİN NE KADAR SERMAYE LAZIM?

Sağlık kabini açmak için oluşan en büyük masraf gerekli malzemelerin alınmasıdır. Bunların bir kısmı döviz endeksli malzemeler olması hasebiyle son dönemde yüksek fiyatlar ile erişilebilen ürünlerdir.

Ortalama olarak tüm hizmetlerin başarılı bir şekilde verilebileceği 2-3 bölümlü bir sağlık kabini için 120 bin liralık sermaye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tutarı tamamlamakta sorun yaşayanların ortaklık fikrini değerlendirmesi önerilmektedir.

SAĞLIK KABİNİ AÇMAK NE KADAR KAZANDIRIR?

Covid-19 döneminde sağlık kabinleri önemli düzeyde iş hacmi elde etti. Bu dönemde bazı alışkanlıkların da pozitif anlamda bu kabinler için değiştiğini belirtmekte yarar var.

Ortalama olarak işlem başına 50 TL civarında para alan bu tür işletmeler; aylık 15 bin liraya yakın net gelir elde edebilmektedir.

Evde bakım, doğum izlem gibi konularda ise üstün başarı gösteren işletmeler ise aylık 30-40 bin liraya yakın net gelir elde edebilmektedir. Her halükarda sağlık kabinleri para kazandıran işletmeler arasında yer alıyor.

Yazar: Yeni İş Fikirleri