arama

Sağlık Kabini Açmak: Kimler Açabilir – Ne İş Yapılır?

sağlık kabini

Covid-19 pandemisi sırasında insanlar hastalığın kol gezdiği hastanelere gitmek konusunda önemli düzeyde çekingenlik yaşadı. Bu sorun ile karşılaşan insanlar genellikle küçük tedavi yöntemleri için sağlık kabini arayışına girdi. Bir girişimci ve yatırımcı olarak bu trendden para kazanmak için sağlık kabini açmak üzere harekete geçebilirsiniz.

Sağlık kabini açmak düşündüğünüz kadar zor bir süreç değildir. Sadece sağlık kabinini açmak için sahip olmanız gereken minimum bir sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı giderebilen girişimci ve yatırımcılar sağlık kabini açabilir.

SAĞLIK KABİNİ NEDİR?

Sağlık Kabini genel olarak vatandaşların sağlık hizmetlerine yerinde daha hızlı erişebilmek amacıyla hizmet veren en küçük sağlık işletmeleridir. Her noktada açılabilmektedir. Ancak sağlık söz konusu olduğu için sürekli denetleme altında tutulan işletmelerdir.

Sağlık kabinlerinde önemli düzeyde risk içeren hiçbir sağlık müdahalesi yapılamaz. Genel olarak başlangıç düzeyindeki sağlık aşamaları için hizmet verirler.

Sağlık kabinleri ülkemizin her bir noktasında mevcut olan işletme türleri arasında yer alıyor. Önemli düzeyde başarılı hizmet veren sağlık kabinleri güçlü bir büyüme performansı da göstermektedir.

KİMLER SAĞLIK KABİNİ AÇABİLİR?

sağlık kabini açmak

Sağlık kabini açmak için en önemli gereksinim, kabini açmak üzere bir sağlık personelinin bulundurulmasıdır. Her dileyen herkes sağlık kabini açamaz.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş bir şekilde, sağlık kabini açmak için aşağıdaki bölümlerden birinden mezun oluş olmanız gerekir:

 • Ebe
 • Hemşire
 • Toplum Sağlığı Bölümünden Mezun Olan Sağlık Memurları

Bu bölümlerden birinden mezun olmadan sağlık kabini açamazsınız.

Halihazırda devlet memuru olanlar sağlık kabinini sadece görev yaptıkları kamu kuruluşunun bulunduğu belediye, belde veya köy veyahut ikamet etmesine yetkili amir tarafından izin verilen yerleşim yeri sınırları içerisinde açabilirler.

SAĞLIK KABİNİ NASIL AÇILIR?

Sağlık kabinini açmak için gerekli üniversite eğitimine sahipseniz, süreci başlatmak için öncelikli olarak diğer belgeleri tamamlamanız gerekiyor. Elbette bu belgeleri tamamlamadan önce sağlık kabini için uygun bir alan belirlemiş olmalısınız.

İlgili bir yer temini yaptıktan sonra, sağlık kabini açmak için aşağıdaki belgeleri tamamlamalısınız:

 • Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait),
 • Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,
 • 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah belgesi,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge,
 • Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge,
 • Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi,
 • Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi (aşağıda yer almaktadır)
 • Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (aşağıda yer almaktadır)
 • Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,
 • Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe,hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler,
 • Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe.

Bu belgeleri tamamladıktan sonra bağlı bulunduğunuz Sağlık İl Müdürlüğü’ne ulaştırmanız gerekiyor. Belgeler ulaştırıldıktan 10 gün sonra dosya neticelendirilir. Dosyalarda eksiklik yoksa Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi verilir ve bu belge ile sağlık kabininizi açabilirsiniz.

Her bir sağlık personeli yalnızca bir sağlık kabini açabilir. Ek olarak sağlık kabinininde başka bir sağlık personeli çalıştıramazlar. Aynı zamanda sağlık kabininde ilgili sağlık personeli bulunmadan hiçbir hizmet verilemez.

Sağlık kabininde en küçük işlemin dahi protokol defterine yazılması zorunludur. Protokol defterinde; müdahale yapılan kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, açık adresi, yapılan müdahaleye kimin karar verdiği ve karar veren kişinin adı, soyadı, düzenlediği belgeye ait bilgiler ile yapılan müdahalenin tarihi, kapsamı ve önerilenler yer almak zorundadır. Kabine adli olarak gelen her türlü vakanın en yakın emniyet gücüne bildirilmesi zorunludur.

SAĞLIK KABİNLERİ HANGİ HİZMETLERİ VERİLEBİLİR?

Sağlık kabini açmak isteyen herkesin ilk olarak sorduğu sorulardan bir tanesidir. Sağlık kabinlerinde verilebilecek hizmetler ilgili mevzuat tarafından belirlenmiştir.

Bu hizmetler Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Zaman zaman değişiklik olabilmekte veya ek olarak düzenlenebilmektedir.

Son güncel veri olarak, sağlık kabinleri şu hizmetleri verebilir:

 1. Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale
 2. Her türlü enjeksiyon
 3. Serum takılması
 4. Kulak lavajı
 5. Acil yardım uygulamaları
 6. Gebelik testi
 7. Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere)
 8. Gebe izlem
 9. Bebek ve çocuk izlem
 10. Doğum (Evde müdahale)
 11. Evde hasta bakım hizmetleri

SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK MALZEMELER

Sağlık kabini açmak için listede yer alan malzemeleri bulundurmanız gerekiyor. Ancak bu listelerin tamamına ihtiyacınız yok. Vermeyi düşündüğünüz hizmetlerin malzemelerini bulundurmanız gerekiyor. Aksi durumda sağlık kabini dosyanız geçersiz kabul edilecektir.

 1. Antiseptik solüsyonlar,sargı bezi,(çeşitli), gazlı bez ,pamuk,flaster.
 2. Pens (dişli ve dişsiz),
 3. Penset (dişli ve dişsiz)
 4. Portegü (çeşitli),
 5. Cerrahi iğne,
 6. Makas,
 7. Bistüri sapı,
 8. Bistüri bıçağı,
 9. Turnike,
 10. İpek iplik,
 11. Katküt, (çeşitli),
 12. Kuru hava sterilizatörü
 13. Tromel
 14. Küçük buzdolabı
 15. Kapaklı küvet (çeşitli boyda)
 16. İlaç dolabı
 17. Pansuman masası veya arabası
 18. Paravan
 19. Tansiyon aleti
 20. Steteskop
 21. Ambu cihazı
 22. Oksijen tüpü ve maskesi
 23. Tek kullanımlık enjektörler (çeşitli boyda)
 24. Kulak lavajı için enjektör
 25. Gebe steteskopu
 26. Hemoglobinometre (yalnızca gebe izlem için)
 27. Bebek tartısı ve boy ölçüm cihazı
 28. Müdahale masası

SAĞLIK KABİNİNDE BULUNDURULABİLECEK İLAÇLAR

Sağlık kabinlerinde verilen ilaçlar çok kritik bir konudur. Bu ilaçların dışında hiçbir ilaç verilemeyeceği gibi bu ilaçların da çok dikkatle verilmesi gerekmektedir.

 1. Antiallerjik ilaçlar
 2. Kortizon türevi ilaçlar (Antiallerjik amaçla kullanılmak üzere)
 3. Adrenalin
 4. Atropin
 5. Analjezikler ( Ağrı kesiciler)
 6. Lokal anestezikler
 7. Metherjin

SAĞLIK KABİNİ AÇMAK İÇİN NE KADAR SERMAYE LAZIM?

Sağlık kabini açmak için oluşan en büyük masraf gerekli malzemelerin alınmasıdır. Bunların bir kısmı döviz endeksli malzemeler olması hasebiyle son dönemde yüksek fiyatlar ile erişilebilen ürünlerdir.

Ortalama olarak tüm hizmetlerin başarılı bir şekilde verilebileceği 2-3 bölümlü bir sağlık kabini için 120 bin liralık sermaye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu tutarı tamamlamakta sorun yaşayanların ortaklık fikrini değerlendirmesi önerilmektedir.

SAĞLIK KABİNİ AÇMAK NE KADAR KAZANDIRIR?

Covid-19 döneminde sağlık kabinleri önemli düzeyde iş hacmi elde etti. Bu dönemde bazı alışkanlıkların da pozitif anlamda bu kabinler için değiştiğini belirtmekte yarar var.

Ortalama olarak işlem başına 50 TL civarında para alan bu tür işletmeler; aylık 15 bin liraya yakın net gelir elde edebilmektedir.

Evde bakım, doğum izlem gibi konularda ise üstün başarı gösteren işletmeler ise aylık 30-40 bin liraya yakın net gelir elde edebilmektedir. Her halükarda sağlık kabinleri para kazandıran işletmeler arasında yer alıyor.

 • Murat Ongun
  3 yıl önce

  Sağlık kabini açmak artık daha maliyetli ve çok meşakkatli. Çok fazla prosedür var.

  23
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Evet, bazı işletmelerde ciddi sorunlar yaşanması nedeniyle denetimler sıklaştırılmıştır.

   İyi çalışmalar.

   23
   yorum beğen
 • Sabit Çoşkun
  3 yıl önce

  Ankara’da sağlık kabini açmak ne kadara mal olur?

  23
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Ortalama olarak tüm hizmetlerin başarılı bir şekilde verilebileceği 2-3 bölümlü bir sağlık kabini için 120 bin liralık sermaye ihtiyacı bulunmaktadır.

   İyi çalışmalar.

   21
   yorum beğen
 • Esra Ata
  3 yıl önce

  Sağlık kabini ne kadar kazandırıyor?

  21
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Ortalama olarak işlem başına 50 TL civarında para alan bu tür işletmeler; aylık 15 bin liraya yakın net gelir elde edebilmektedir. Lakin, bu gelir potansiyeli 2 yıllık bir işletme için ortalama rakamdır. Yeni işletmelerin müşteri edinimi bu kadar hızlı olmayacaktır.

   İyi çalışmalar.

   22
   yorum beğen
 • Olay
  3 yıl önce

  Serum takma, iğne yapılması işlemleri, dikiş atma ve alma, tansiyon ölçümü, evde bakım dışında hizmet verebiliyor muyuz.

  24
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale
   Her türlü enjeksiyon
   Serum takılması
   Kulak lavajı
   Acil yardım uygulamaları
   Gebelik testi
   Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere)
   Gebe izlem
   Bebek ve çocuk izlem
   Doğum (Evde müdahale)
   Evde hasta bakım hizmetleri

   Hizmetlerini verebilirsiniz.

   İyi çalışmalar.

   22
   yorum beğen
 • Kadri Gür
  3 yıl önce

  Sağlık kabinleri eskisi kadar talep görmüyor sanırım. Bu konuda fikriniz nedir?

  22
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Pandemi ile birlikte insanların basit sağlık hizmetleri için hastaneye gidişleri azalmış durumda. Tam aksine kabinlere talep artmış durumda.

   İyi çalışmalar.

   21
   yorum beğen
 • Yasin Oygen
  3 yıl önce

  İşlem ücretlerini biz mi belirliyoruz yoksa tarife mi var bunu merak ediyorum.

  24
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Ücretler Sağlık İl Müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Telefon veya şahsi başvuru ile öğrenebilirsiniz.

   İyi çalışmalar.

   24
   yorum beğen
 • Ramiz
  3 yıl önce

  Sağlık kabini iş yapmaya yine başladı. Bir iğneye 50 lira alan yerler var.

  22
  yorum beğen
 • Samet Turan
  3 yıl önce

  Hemşire yardımcıları açabiliyor mu ? Duyduğuma göre bir kaç seltifika varmış alınca acila biliyormuş .

  18
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   2 yıl önce

   Merhaba,

   Maalesef açılamamaktadır.

   İyi çalışmalar.

   21
   yorum beğen
 • Yunus
  3 yıl önce

  Sağlık kabini açmak son dönemde gene moda oldu

  22
  yorum beğen
 • Merve
  2 yıl önce

  Paremedik mezunu sağlık kabini açabilir mi

  20
  yorum beğen
 • Battal culha
  2 yıl önce

  Liseden hemşirelik mezunuyum bende açabilir miyim

  21
  yorum beğen
 • Gülsüm
  2 yıl önce

  Merhabalar bir sorum olacaktı ben paramedik mezunuyum kabin açabilir miyim şimdiden teşekkür ederim

  21
  yorum beğen
 • MUSTAFA KULA
  2 yıl önce

  Evde bakım ve diğer hizmetlerde kişinin sağlık güvencesi varsa ordan mı yoksa kişiden mi tahsilat yapılıyor

  23
  yorum beğen
 • Beytullah
  2 yıl önce

  Merhaba ben saglık çalışanı veya mezunu degilim ama bi saglık kabini açıp yatırımcı olmak istiyorum bu mümkün mü veya herhangi bir ebe hemşire vs gibi bi kişi ile ortalık yapılma şansı var mıdır iyi günler dilerim.

  22
  yorum beğen
 • Cansel
  2 yıl önce

  Merhaba sağlık kabini açıp aynı zamanda evde bakım serum vs işlemi yasal mı acaba

  22
  yorum beğen
 • Zeynep Topaloğlu
  2 yıl önce

  Liseden hasta yaşlı bakım mezunuyum ayrıca iş yeri açma yaşlık belgem var sizce sağlık kabini acabilirmiyim

  24
  yorum beğen
 • Enver
  2 yıl önce

  Tıbbı Laboratuvar mezunu açabiliyor mu

  21
  yorum beğen
 • Seher
  2 yıl önce

  Sağlık teknikeriyim hatta evde sağlık hizmetleri mezunuyum sağlık kabini açabilir miyim diplomam uygun mu acaba?

  20
  yorum beğen
 • Pelin
  2 yıl önce

  Diyaliz teknikeri sağlık kabini açabilir mi

  22
  yorum beğen
 • Gül Gök
  2 yıl önce

  Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu mezunları sağlık kabini açabilir mi?

  23
  yorum beğen
 • KENAN TUGTEKİN
  2 yıl önce

  ben bir sagkık kabini actım asmakata bir gözlem odası daha yaptım 4 yataklı fakat denetime gelen ilçe saglık denetmenleri buranın merdiveninin uygun olmadıgını engellı cıkışı veya asansor olursa kabul eilebilecegini söyleyıp burasınıtekrar tadilatla dinlenme odasına cuvrılmesını istediler
  ben saglık kabını mevduatında böyle bir ibare mevcut degıl saglık mudurlugu de bana aynı cevabı verdı engellerı prosödurunr uymuyor diye fakat ben saglık kabinleri için böyle bir kanun yazı yada yasa bulamadım böyle bişey varsa bana lınkını atabiliermisiniz

  21
  yorum beğen
  • Emre Türkmen
   2 yıl önce

   Kabini nerede açtınız. İşleriniz nasıl bizimde kabin açma fikrimiz var ama ?

   20
   yorum beğen
 • Fatmanur
  2 yıl önce

  Liseden sağlık hizmetleri/hasta ve yaşlı bakım mezunuyum. Üniversiteden ise paramedik/att mezunuyum sağlık kabini açmak istiyorum açabilir miyim? Araştırmalarıma göre açabiliyorum net bilginiz var mi

  11
  yorum beğen
 • pınar sarı
  2 yıl önce

  Önlisans anestezi teknikerliği mezunuyum. Sağlık kabini açmak istiyorum. Fakat sağlık kabini açmak için hemşire ebe ya da diğer sağlık personeli mezunu olmak gerekiyor. Bende mesul müdür atayarak ya da yatırımcı olup ortağımın ebe ya da hemşire olmasıyla sağlık kabini açabilir miyim ?

  11
  yorum beğen
 • Ceylan
  2 yıl önce

  Ben yaşlı bakım okuyorum mezun olunca açmak istiyorum açabiliyormuyum?

  11
  yorum beğen
 • Helin
  2 yıl önce

  Sağlık lise hemşire yardımcısı bölümü mezunu olup sağlık kabini açabilir miyim

  11
  yorum beğen
 • Seher
  2 yıl önce

  Hemşirelik mezunu olarak bir sağlık kabini açmak istiyorum fakat genelge de tutulan müstakil birimin şartları kaç oda yapmak zorunda olduğum (müşade -enjeksiyon odası ) gibi belirtilmemiş engelli rampası şartmı tuvaletin nasıl olması gerektiği hiçbirşey bahsedilmemiş ben sağlık kabini açarken fiziki şartlarının ne olması gerektiği hakkında bilgi almak istiyorum .
  Teşekkürler

  11
  yorum beğen
 • Ceren beysülen
  2 yıl önce

  Merhaba , benim kuzenim hemşire ben işletmeyi açıp kuzenimi çalıştırmayı düşünüyordum ama açan kişinin de ilgili bölümlerden mezun olması mı gerekiyor ?

  11
  yorum beğen
 • Kubilay
  2 yıl önce

  Diploma sağlık memuru olarak geçiyor ama röntgen teknisyeni kabin açabiliyormuyuz bu diplomayla

  11
  yorum beğen
 • Ali
  2 yıl önce

  Paramedikler de açabiliyor mu sağlık kabini?

  10
  yorum beğen
 • Saglikciyiz
  1 yıl önce

  Yaşlı bakım mezunu sağlık kabini açabilirmi açarsa hangi işlemleri yapabilir

  11
  yorum beğen
 • İrem
  1 yıl önce

  Liseden sağlık bakım teknisyenligi bölümü mezunu ya da üniversiteden tıbbi laboratuvar teknikeri mezunu sağlık kabini açabilir mi

  12
  yorum beğen
 • İbrahim
  1 yıl önce

  Merhaba Ban önce ruhsatım vardır amcam kanser hastası oldu yurt dışına gittik tedavi için 5 ay kaldık şimdi ruhsatım vermiyorlar neden böyle oldu

  12
  yorum beğen