arama

İhale Nedir? İhale Nasıl Yapılır?

ihale

Bu yazımızda ihale nedir, ihale nasıl yapılır, ihaleye nasıl katılınır gibi sorulara cevap arayacağız.

Türkiye, 80 milyonu aşan nüfusu ile büyük bir ülkedir. Ülkenin geniş nüfusu için hizmetlerin sağlanması amacıyla sıklıkla kamu ihaleleri düzenlenir. Bir işletme sahibi olarak bu ihaleler hakkında bilgi sahibi olmak, kamu ihtiyaçlarına nasıl cevap verileceğini anlamak önemlidir. Bu rehber, ihalelerin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve ihalelere nasıl katılacağınızı açıklayacaktır.

Yatırımcılar ve girişimciler için kamu ihalelerini takip etmek kritik bir öneme sahiptir. Çünkü günümüzde başarılı işletmeler, ihaleleri yakından takip eder ve uygun gördükleri ihalelere katılırlar. İhale sürecine katılmak zor gibi görünse de, uygun koşulları sağladığınızda ve en düşük teklifi sunduğunuzda ihaleyi kazanma şansınız artar.

İhalelerdeki temel amaç, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmetleri en düşük maliyetle sağlamaktır. Bu ihale sürecine katılım ve teklif verme koşullarını yerine getirdiğinizde, en düşük teklifi vermeniz durumunda ihaleyi kazanabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

İHALE NEDİR?

İhale, bir ürün veya hizmeti en uygun koşullarla sunmayı taahhüt eden kişi veya işletmeye verilme sürecidir. Kamu kurumları tarafından düzenlenen ihaleler genellikle herkese açıktır ve en uygun koşulları sağlayan işletme işi yapma hakkını kazanır.

İhaleler; açık ihale, kapalı teklif, pazarlık usulü, ihtiyari ihale ve cebri ihale olmak üzere çeşitli yöntemlerle düzenlenebilir.

AÇIK İHALE

Açık ihale, ihale sürecine isteyen herkesin katılabileceğini belirtir. Bununla birlikte, her ihalenin kendine özgü katılım koşulları vardır. EKAP bildiriminde, ihaleye katılabilecek kişi veya kurumlar detaylı şekilde listelenir. Bu şartları karşılayan herkes için ihaleye katılım mümkündür.

KAPALI TEKLİF İHALE

İhalelerin “kapalı” olarak adlandırılması, sadece belirli kişilere açık olduğu anlamına gelmez. “Kapalı ihale” terimi, tekliflerin kapalı zarflar içinde sunulduğu süreci ifade eder. Bu yöntem, ihale sürecine katılanların birbirlerinin tekliflerini görmelerini engeller. Açık ihalelerde de genellikle teklifler kapalı zarf ile verilir.

PAZARLIK USULÜ

İhale usulü genellikle ihale komisyonu tarafından belirlenir. Süreç, katılımcıların kapalı tekliflerini sunmasıyla başlar. Daha sonra, en yüksek teklifi veren üç veya beş işletme, yeni bir ihaleye davet edilerek pazarlık yapmaları sağlanır. Bu yöntem, ihalede daha rekabetçi ve avantajlı teklifler elde etmek amacıyla kullanılır. Özellikle büyük kamu ihalelerinde pazarlık usulüne sıkça rastlanır.

İHTİYARİ İHALE

İsteğe bağlı ihaledir. Kamu kurumlarının isteği doğrultusunda oluşturulabilmektedir.

CEBRİ İHALE

Bir borçlunun kamu tarafından el konulan taşınmazlarının satışına yönelik açılan ihalelerdir.

İHALE NASIL YAPILIR?

İhalelerde düzenleme esasına göre yapılsa da, süreç genellikle aynıdır.

ÖN SÜREÇ:

 1. İhalenin ilk aşamasında, kamunun ilgili idarelerinden ihale için talepte bulunulması istenir.
 2. Bildirimler üzerinden ihale için planlama yapılır
 3. Ödenek temin edilir
 4. İhale için mal, hizmet, yapım veya danışmanlık türleri belirlenir
 5. İhtiyaç durumunda ÇED raporu alınır
 6. Yapı ihalelerinde; Kamulaştırma, zemin etüdü, imar işlemleri ve uygulama projesi hazırlanır

MALİYET TESPİTİ

İhalenin projesi hazırlandıktan sonra yaklaşık maliyet tespitinin yapılması için; benzer ihaleleri yapan kamu kurumlarına resmi yazı gönderilerek bilgi talep edilir. Ayrıca piyasada da fiyat araştırması gerçekleştirilir.

İHALE ONAYI

İhale için kamudan onay alınması amacıyla; avans, fiyat farkı, ihale dokümanı satış bedeli, ihalenin şekli ve ihalelerin diğer teknik şartnameleri belirlenerek onaya gönderilir.

Onay alınması durumunda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden İhale Kayıt Numarası alınır.

İHALE İLANININ HAZIRLANMASI

İlanın hazırlanması amacıyla aşağıdaki bilgilere karar verilir:

 1. İhale tarih ve saati,
 2. Yeterlik kriterleri,
 3. Yabancı isteklilere açık olup olmadığı,
 4. Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı,
 5. İdarece malzeme verilip verilmeyeceği,
 6. Teklif ve sözleşme türü,
 7. Alternatif teklif verilip verilemeyeceği (mal alımlarında),
 8. Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında),
 9. Alt yükleniciler,
 10. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi,
 11. Tekliflerin geçerlilik süresi,
 12. Teklif fiyatına dahil olan masraflar,
 13. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
 14. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri

İHALE KOMİSYONUNUN BELİRLENMESİ

İhalelerin tamamında bir ihale komisyonu bulunur. İhale komisyonu en az 5 üyeden oluşur. Daha fazla üye seçilmesi durumunda tek rakamlar kullanılır. İhale komisyonunda yer alacak görevlilerin ikisinin konuda uzman ve en az birinin de maliye memuru olması gerekir.

İHALENİN İLANI

İhale ile yapılacak işin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.

İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI

 • İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu),
 • Yapım işlerinde yatırım programı,
 • Gerekli hallerde ÇED raporu,
 • Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı,
 • İlan metinleri,
 • Onay belgesi,
 • İhale komisyonunun görevlendirme yazıları,
 • İhale ile ilgili bütün yazışmalar,
 • Diğer belgeler

İHALEYE NASIL KATILINIR?

İhaleler için dosya hazırlandıktan sonra onaya gönderilir. Onay alınması ile birlikte ihale dosyası:

 • Yerel veya ulusal basın ile
 • Yerel idareler hoparlör ilanı ve askıya çıkarılmak suretiyle
 • Basın İlan Kurumu www.ilan.gov.tr
 • Kamu İhale Kurumu ekap.kik.gov.tr
 • İhale yapacak kurumların kurumsal internet sitelerinden duyurulur.

İhale ilanlarında, ihaleye kimlerin katılabileceği, ihalenin nerede ve ne zaman yapılacağı açıkça belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında; ihalenin yapılacağı yere zamanında giderek ihaleye teklifinizi sunabilirsiniz. Elbette gerekli olması durumunda daha önce ihalenin belgesini satın almanız ve belirtilen diğer şartları karşılıyor olmanız gerekir.

Bu yazımızı beğendiyseniz Para Kazandıran Değişik ve Zekice İş Fikirleri yazımıza göz atmanızı öneririz.

 • İsmail Ayberk Gün
  4 yıl önce

  Sizde ihale ile para kazanma yöntemleri hakkında bilgilerinizi bu makale ile engin seviyelere çıkartabilirsiniz.

  30
  yorum beğen
 • Hasan
  4 yıl önce

  Süreklü sponsor olarak reklam verilmesi lazım

  28
  yorum beğen