sv

Nasıl Bilirkişi Olunur ve Maaşları

bilirkişi

Ek iş amacıyla değerlendirilebilecek bir meslek arayanlar için bilirkişi olmak değerlendirilebilir bir fikirdir.

Sahip olunan mesleğin yeterince maddi gelir sağlamadığı durumlarda ek işler yapılabilmektedir. Bu ek işler kişinin ilgi ve bilgi alanının tamamen dışında olduğunda kişinin hem psikolojisi zorlanmakta hem de elde ettiği gelir hatırı sayılır meblağlara ulaşamamaktadır. Bazı durumlarda yapılan ek iş kişiyi zihinsel ve bedensel olarak yorarak sahip olunan ana meslekte verimin düşmesine de sebep olabilmektedir. Bilirkişilik ise kişinin uzmanlık alanına göre görevlendirilmesine ve ana mesleğini bırakmadan ek iş mantalitesinde gelir sağlamasına imkan vermektedir. Uzmanlık alanına, sahip olunan tecrübeye ve işlerin yoğunluğuna göre gelir miktarı değişen bu işe başvurabilmek için bazı kriterlerin karşılanmış olması gerekmektedir.

Nasıl Bilirkişi Olunur?

İş mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapma talebi olan kişilerin başvuru tarihinde en az 25 yaşında olması gerekmektedir. Yaş sebebiyle başvurusu reddedilen adaylar gerekli kriteri sağladıklarında tekrar gerekli kurumlarla iletişime geçip müracaatını yapabilmektedir. Bunun yanında kişilerin bilirkişi adayı olabilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Bir diğer deyişle başvuru sahiplerinin resmi olarak ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması beklenmektedir. Mesleki alanda yeterli tecrübeye sahip olduğuna kanaat getirilebilmesi için ise kişinin sahip olduğu mesleği en az 3 yıl icra etmiş olması şartı bulunmaktadır. Yine yaş kriterinde olduğu gibi reddedilenler yeterli tecrübeye sahip olduktan sonra kişiler tekrar başvuru yapabilmektedir. Deneyime benzer olarak bilirkişi görevine sahip olacak kişinin halen daha mesleğini güncel olarak sürdürmesi gerekmektedir.

Bilirkişi olarak görev yapacak kişilerin güvenlik riski oluşturmasını engellemek için birtakım şartlar koyulmuştur. Başvuru sahiplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için ertelenmiş ya da affa uğramış olmasına bakılmaksızın hırsızlık, zimmet, hileli iflas, irtikap, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık, alım satımlara ya da ihalelere fesat karıştırma, yalan yere yemin, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve devlete karşı işlenen suçlardan hükümlülüğü bulunmamalıdır. Bunun yanında kişinin geçici olsa dahi memuriyetten veya meslekten çıkarılmamış olması beklenmektedir. Herhangi bir şüphenin oluşmaması için adayın daha öncesinde isteği haricinde bilirkişi listesinden çıkarılmamış olması gerekmektedir. Bilirkişi olarak kabul edildiğinde hukuki olarak yetkisinin olabilmesi için adayın bir diğer Adalet Komisyonu listesinde bulunmaması şartı koyulmuştur.

bilirkişi olmak

Bilirkişi olabilmek için gerekli kriterleri karşılayan kişiler farklı yollarla başvurularını yapabilmektedir. Talep eden kişiler başvurularını kayıtlı oldukları kurum, kuruluş ya da oda aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanında UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden, Nitelikli Elektronik İmza yardımıyla başvurular yapılabilmektedir. UYAP sistemi aracılığıyla yapılacak başvurularda talep edilen belgelerin elektronik ortama aktarılması ve Nitelikli Elektronik İmzayla imzalanıp bildirilen tarihler arasında Komisyon Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Bilirkişi başvurusunda bulunmak isteyen adayların ilk olarak başvuru formuna ve adres beyanı için gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir. T.C kimlik numarası gösteren ehliyet, pasaport ve nüfus cüzdanı gibi belgelerden en az birinin de başvuru esnasında sunulması beklemektedir. Bilirkişiliğe başvurmak isteyen yabancıların ise çalışma izni ve pasaportlarının belgelenmesi gerekmektedir. Kişilerin uzmanlık seviyelerini kanıtlaması için diploma, yetki belgesi, sertifika ya da ruhsatname belgelerinden en az birinin komisyon onaylı bir şekilde sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu belgelerin yanında 2 adet fotoğraf, minimum 3 yıllık deneyime sahip olunduğunu belgeleyen evraklar ve disiplin açısından herhangi bir ceza alınmadığını kanıtlayan belgeler sunulmalıdır.

Bilirkişi Maaşları

Bilirkişi maaşları insanları bu işe başlamak için teşvik eden unsurlar arasında yer almaktadır. Bilirkişinin çalıştığı kadar gelir elde etmesi ek gelire ihtiyacı olan kişilerin talep ettiği kadar maddi kazanç sağlamasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanında, kişilerin istedikleri zaman bilirkişi görevlerini yapabilmeleri işin getireceği stresi minimum seviyeye indirgemektedir.

Bilirkişiler talep ettikleri taktirde yılda 300’e yakın dosya alabilmektedir. Profesyonel olan bilirkişiler bir dosya için en az 300 Türk Lirası almaktadır. Bir dosya için verilen ücret 2000 Türk Lirası’na kadar çıkabilmektedir. Adalet Bakanlığı’nda çalışan kişiler ise konunun önemine ve davanın kapsamına göre bir dosya için 100 bin Türk Lirası’na kadar ücret alabilmektedir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.