arama

Nasıl Bilirkişi Olunur ve Maaşları Ne Kadar?

bilirkişi

Bilirkişilik mesleği, belirli bir alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılan bir işlemdir. Bu nedenle bilirkişi olmak isteyen kişilerin öncelikle bir alanda uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, meslekten atılmamış olmak, Türk vatandaşı olmak ve en az lise mezunu olmak da bilirkişi olabilme şartları arasında yer almaktadır.

Bilirkişi olabilmek için öncelikle mahkemeler tarafından atama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle adli, idari veya ticari davaların çözümünde görev almak isteyen kişiler, öncelikle mahkemelerde bilirkişi listesine kaydolmalıdırlar. Bu listeye kaydolabilmek için ise:

 • İlgili mahkeme ya da icra müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru sırasında, kişilerin hangi alanda uzman olduklarını gösteren belgeler sunmaları gerekmektedir.
 • Başvuru sonrası, mahkemeler ya da icra müdürlükleri tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülen kişiler bilirkişi listesine kaydedilirler.

Sahip olunan mesleğin yeterince maddi gelir sağlamadığı durumlarda ek işler yapılabilmektedir. Bu ek işler kişinin ilgi ve bilgi alanının tamamen dışında olduğunda kişinin hem psikolojisi zorlanmakta hem de elde ettiği gelir hatırı sayılır meblağlara ulaşamamaktadır. Bazı durumlarda yapılan ek iş kişiyi zihinsel ve bedensel olarak yorarak sahip olunan ana meslekte verimin düşmesine de sebep olabilmektedir. Bilirkişilik ise kişinin uzmanlık alanına göre görevlendirilmesine ve ana mesleğini bırakmadan ek iş mantalitesinde gelir sağlamasına imkan vermektedir. Uzmanlık alanına, sahip olunan tecrübeye ve işlerin yoğunluğuna göre gelir miktarı değişen bu işe başvurabilmek için bazı kriterlerin karşılanmış olması gerekmektedir.

Nasıl Bilirkişi Olunur?

İş mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapma talebi olan kişilerin başvuru tarihinde en az 25 yaşında olması gerekmektedir. Yaş sebebiyle başvurusu reddedilen adaylar gerekli kriteri sağladıklarında tekrar gerekli kurumlarla iletişime geçip müracaatını yapabilmektedir. Bunun yanında kişilerin bilirkişi adayı olabilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Bir diğer deyişle başvuru sahiplerinin resmi olarak ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması beklenmektedir. Mesleki alanda yeterli tecrübeye sahip olduğuna kanaat getirilebilmesi için ise kişinin sahip olduğu mesleği en az 3 yıl icra etmiş olması şartı bulunmaktadır. Yine yaş kriterinde olduğu gibi reddedilenler yeterli tecrübeye sahip olduktan sonra kişiler tekrar başvuru yapabilmektedir. Deneyime benzer olarak bilirkişi görevine sahip olacak kişinin halen daha mesleğini güncel olarak sürdürmesi gerekmektedir.

Bilirkişi olarak görev yapacak kişilerin güvenlik riski oluşturmasını engellemek için birtakım şartlar koyulmuştur. Başvuru sahiplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için ertelenmiş ya da affa uğramış olmasına bakılmaksızın hırsızlık, zimmet, hileli iflas, irtikap, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık, alım satımlara ya da ihalelere fesat karıştırma, yalan yere yemin, gerçeğe aykırı bilirkişilik ve devlete karşı işlenen suçlardan hükümlülüğü bulunmamalıdır. Bunun yanında kişinin geçici olsa dahi memuriyetten veya meslekten çıkarılmamış olması beklenmektedir. Herhangi bir şüphenin oluşmaması için adayın daha öncesinde isteği haricinde bilirkişi listesinden çıkarılmamış olması gerekmektedir. Bilirkişi olarak kabul edildiğinde hukuki olarak yetkisinin olabilmesi için adayın bir diğer Adalet Komisyonu listesinde bulunmaması şartı koyulmuştur.

bilirkişi olmak

Bilirkişi olabilmek için gerekli kriterleri karşılayan kişiler farklı yollarla başvurularını yapabilmektedir. Talep eden kişiler başvurularını kayıtlı oldukları kurum, kuruluş ya da oda aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanında UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden, Nitelikli Elektronik İmza yardımıyla başvurular yapılabilmektedir. UYAP sistemi aracılığıyla yapılacak başvurularda talep edilen belgelerin elektronik ortama aktarılması ve Nitelikli Elektronik İmzayla imzalanıp bildirilen tarihler arasında Komisyon Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

Bilirkişi başvurusunda bulunmak isteyen adayların ilk olarak başvuru formuna ve adres beyanı için gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir. T.C kimlik numarası gösteren ehliyet, pasaport ve nüfus cüzdanı gibi belgelerden en az birinin de başvuru esnasında sunulması beklemektedir. Bilirkişiliğe başvurmak isteyen yabancıların ise çalışma izni ve pasaportlarının belgelenmesi gerekmektedir. Kişilerin uzmanlık seviyelerini kanıtlaması için diploma, yetki belgesi, sertifika ya da ruhsatname belgelerinden en az birinin komisyon onaylı bir şekilde sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu belgelerin yanında 2 adet fotoğraf, minimum 3 yıllık deneyime sahip olunduğunu belgeleyen evraklar ve disiplin açısından herhangi bir ceza alınmadığını kanıtlayan belgeler sunulmalıdır.

Bilirkişi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Bilirkişi olmanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 • Bilirkişilik mesleği, alanda uzman olan kişilerin tecrübelerinden yararlanma imkanı sunar.
 • Bilirkişiler, dava süreçleri içerisinde görev alarak gelir elde edebilirler.
 • Bilirkişilik mesleği, uzmanlık alanınıza bağlı olarak farklı alanlarda çalışma imkanı sunar.
 • Bilirkişilik mesleği, toplumda saygın bir meslek olarak kabul edilmektedir.

Bilirkişi Olmak için Hangi Uzmanlık Alanlarında Çalışılabilir?

Bilirkişi olmak için çeşitli uzmanlık alanları vardır. Bunlar arasında:

 • Muhasebecilik ve finans
 • İnşaat ve mimarlık
 • Hukuk
 • Sağlık bilimleri
 • Teknoloji ve bilişim

Bu alanların yanı sıra, özel sektörde çeşitli alanlarda uzmanlaşan kişiler de bilirkişi olarak görev yapabilirler.

Bilirkişi Maaşları

Bilirkişi maaşları insanları bu işe başlamak için teşvik eden unsurlar arasında yer almaktadır. Bilirkişinin çalıştığı kadar gelir elde etmesi ek gelire ihtiyacı olan kişilerin talep ettiği kadar maddi kazanç sağlamasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanında, kişilerin istedikleri zaman bilirkişi görevlerini yapabilmeleri işin getireceği stresi minimum seviyeye indirgemektedir.

Bilirkişiler talep ettikleri taktirde yılda 300’e yakın dosya alabilmektedir. Profesyonel olan bilirkişiler bir dosya için en az 300 Türk Lirası almaktadır. Bir dosya için verilen ücret 2400 Türk Lirası’na kadar çıkabilmektedir. Adalet Bakanlığı’nda çalışan kişiler ise konunun önemine ve davanın kapsamına göre bir dosya için 100 bin Türk Lirası’na kadar ücret alabilmektedir.

Nasıl Bilirkişi Olunur: Sıkça Sorulan Sorular

S: Bilirkişi olabilmek için hangi şartlar gereklidir? C: Bilirkişi olabilmek için lise mezunu olmak, atılmamış olmak, Türk vatandaşı olmak ve bir alanda uzmanlığa sahip olmak gerekmektedir.

S: Bilirkişilerin görevleri nelerdir? C: Bilirkişiler, mahkemeler tarafından atandıkları davalarda, kendi uzmanlık alanlarına göre rapor hazırlama ve görüş bildirme gibi görevler üstlenirler.

S: Hangi alanda uzmanlaşan kişiler bilirkişi olabilirler? C: Bilirkişi olmak için muhasebecilik, finans, inşaat ve mimarlık, hukuk, sağlık bilimleri, teknoloji ve bilişim gibi alanlarda uzmanlaşmış kişiler bilirkişi olarak görev yapabilirler