arama

İşyeri Ünvanı Nedir? Nereden Alınır?

işyeri ünvanı

Ülkemizde herhangi bir işletme – işyeri – şirket kurduğunuz zaman bu işyerinin belirli bir ünvanı bulunmaktadır ve bu unvan tüm resmi işlemlerde kullanılmalıdır. Eğer SGK veya belirli bazı kurum için resmi bir talepte bulunacaksanız bu işyeri unvanını kullanmanız gerekir.

Türkiye’de ticari işletmelerin unvanına yönelik tüm düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nun 41. ve 54. maddeleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu maddeler çerçevesinde işletmenizin ünvanına yönelik net bilgiye sahip olabilirsiniz.

ÜNVAN KULLANIMI

Her işletme sahibi ticari işletmesine yönelik bir ünvan belirlemek ve bu ünvanını işletmesiyle ilgili tüm belgelerde kullanmak zorundadır. Bu ünvan işletmenin tüm belgelerinde okunaklı bir yerde bulunmalıdır.

TESCİL

Her işletme sahibi veya sahipleri ticari ünvanını ve işletme merkezinin bulunduğu şehirdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir. Aynı şekilde tescil işlemi yapılırken imzanın da sicil müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

TİCARİ ÜNVANIN ŞEKLİ ve KULLANIMI

Şirketin türüne bağlı olarak ünvanlar farklı olarak şekillenir ve kullanılır.

GERÇEK KİŞİLER

İşletmenin sahibi, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler de yapılabilmektedir..

Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapmaları yasaktır.

Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Cumhurbaşkanı kararıyla konulabilir.

ANONİM – LİMİTED – KOOPERATİF ŞİRKETLER

Anonim, limited ve kooperatif şirketler işletmenin türü veya işletmenin faaliyetini gösterebilecek herhangi bir ünvan seçebilirler. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak bu işletmeler işletme ünvanında şirketin Anonim, Limited veya Kooperatif olduğunu belirtmek zorundadır.

İŞYERİ ÜNVANI NEREDEN ALINIR

Ülkemizde işyeri ünvanı için bilgi genellikle SGK ve İŞKUR tarafından işletmelerden talep edilmektedir. Her iki kurumda resmi işlemlerinizi yapmak için işyeri ünvanına ihtiyacınız bulunmaktadır. Eğer bir işletmeniz varsa ancak işletmenizin işyeri ünvanını bilmiyorsanız, doğrudan bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek bilgi talep edebilirsiniz.

Online olarak da işyeri ünvanınızı alabilirsiniz. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapmanız gerekir.

İŞYERİ ÜNVANI ÖRNEĞİ

İşyeri ünvanı alacaksanız eğer işyeri ünvanı örneğine göz atabilirsiniz. Bu konuda ünvanınızı alırken aşağıdaki örneklere göz atmanızı öneriyoruz.

sgk-isyeri-unvan-listesi-ornegi

  • Kenan deniz
    4 yıl önce

    İşyeri ünvanı

    33
    yorum beğen