arama

İşletme Sahipleri için Pazar Araştırması Rehberi

PAZAR ARAŞTIRMASI REHBERİ

Bir işletme sahibi olacaksanız veya zaten bir işletmeye sahipseniz, düzenli olarak pazar araştırması yapmanız gerekir.

Pazar araştırması, yeni bir iş kurarken veya mevcut ürün ve hizmetlerinizi iyileştirirken çok önemlidir. Pazar araştırması, müşterilerin beğenileri, hoşlanmadıkları, ihtiyaçları, istekleri ve sıkıntılı noktaları dahil olmak üzere hedef kitlenizin işletmenizden neler beklediğine dair içgörü sağlar.

Yeni bir iş kurmayı, ürünleriniz veya hizmetleriniz için yeni güncellemeler yayınlamayı düşünüyorsanız, fikirlerinizin uygulanabilirliğini test etmek için pazar araştırması yapmanız gerekir. Aksi takdirde, kendinizi kimsenin istemediği veya ihtiyaç duymadığı bir çözüme zaman ve kaynak harcarken bulabilirsiniz.

PAZAR ARAŞTIRMASI NEDİR?

İş planı hazırlamanın en önemli unsurlarından bir tanesi de pazar araştırmasıdır. Anket çalışmaları, odak grubu hazırlanması, sosyal medya izleme ve diğer birçok yöntem ile gerçekleştirilerek; müşterinizin ihtiyaç duyduğu ürünleri, hizmetleri ve özellikleri belirleme konusunda veri elde etme sürecidir. Pazar araştırması, iş modelinizi geliştirmek ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işletmenizi anlamlı bir şekilde büyütmek için önemli bir kılavuz görevi görür.

Pazar araştırması ile elde edilen veriler, işletmenizin karar alıcıları tarafından ürünleri geliştirilmesi ve pazarlama stratejisi için kullanılır. Birçok şirket genellikle ürünlerin özelliklerini değiştirmek ve ürün fiyatlarını güncellemek için pazar araştırmalarını kullanır. Aynı zamanda artık satışa sunmayacağınız veya yenileMemeniz gereken ürün gruplarını belirlemek için de pazar araştırması elzemdir.

PAZAR ARAŞTIRMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmeden önce pazar araştırması yapmak kesinlikle gereklidir. Yeni bir şey geliştirirken, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun hareket etmek önemlidir.

Pazar araştırması, müşterilerinizin mevcut ürün ve hizmetlerinizle ilgili neleri sevip neleri sevmediğini anlamanıza da yardımcı olabilir. Mevcut ürünlerinizi geliştirmek, güçlü yönlerini geliştirmek ve zayıf yönlerini sınırlamak için bu içgörülerden yararlanabilirsiniz.

Yeni işletmelerin birçoğu ticaretin ilk yıllarında ne yazık ki başarısız oluyor. Bu başarısızlıkların çoğunun ana nedeni piyasaya uygun hareket etmemektir. Dolayısıyla pazar araştırması yaparak, net bilgilere dahi sahip olduğunuzu düşündüğünüz pazarı yeniden değerlendirmeniz önemlidir.

PAZAR ARAŞTIRMASI TÜRLERİ

Uluslararası arenada bilinen 2 farklı pazar araştırması türü bulunmaktadır.

Birincil Araştırma

Birincil araştırma pazar araştırmasının temelini oluşturur. Genel olarak işletmelerin mevcut müşterileri üzerine gerçekleştirdiği bir araştırma türüdür. Mevcut müşterilerinize yönelik bir anket oluşturarak, hangi ürünlerinizden hoşlandıklarını, neyden hoşlanmadıklarını, ürün veya hizmetlerinizi nasıl geliştirmeniz gerektiğini veya neyi kafa karıştırıcı bulduklarını sorarak; harika bir veri kümesi elde edebilirsiniz.

Birincil araştırma müşterilerinizin talep ve istekleri ile doğrudan ilgili olması nedeniyle pazar araştırmasının temelini oluşturur.

İkincil Araştırma

Birincil araştırmaya benzerlik taşısa dahi genellikle ikincil araştırma dışarıdan alınan bir hizmettir. İkincil araştırmayı yapmak için farklı bir araştırma şirketi ile çalışmak önemlidir. Bu şirket, genel olarak sektör-endüstri odaklı bir beklenti-talep anketi gerçekleştirecektir. İkincil araştırma işletmenizin gelecek on yıllarını şekillendirmek için mutlak önem taşımaktadır. Doğrudan müşterileriniz ile ilgili olmasa da, sektörün değişimini görmek için ikincil araştırmayı da mutlaka kullanmanız önerilir.

PAZAR ARAŞTIRMASININ ADIMLARI

İşletmeniz için pazar araştırması yapmak üzere bu dört basit adımı izleyin.

1. Alıcı kişileri tanımlayın.

Pazar araştırmasını tüm müşterileriniz üzerinde doğrudan gerçekleştirmek sağlıklı veriler vermez. Onları farklı demografik gruplara bölmelisiniz. Odak grupları belirlemek için kullanabileceğiniz bilgiler:

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Coğrafi konum
  • Gelir düzeyi
  • Çalışma durumu
  • Medeni hal
  • Aile üyelerinin sayısı (varsa)
  • Alışkanlıklar

2. Araştırma sorularını tasarlayın.

Odak gruplarını belirledikten sonra onların farklı ihtiyaçlarını ve taleplerini düşünerek özel araştırma soruları tasarlayın. Her grup için belirli sorular hazırlayabileceğiniz gibi tüm alıcı kişiler için genel sorular da hazırlamaya özen gösterin.

Araştırma sorularını hazırlarken, onları belirli cevaplar vermeye doğru itmeyin. Kendi varsayımlarını diledikleri gibi sunabilecekleri cevaplar verebilecekleri sorular hazırlamak önemlidir.

3. Araştırmayı sunun.

Araştırma gruplarını, odak gruplarına gönderme zamanı geldi. Bu soruları mail, sosyal medya mesajları, telefon mesajları veya doğrudan internet siteniz üzerinden sunabilirsiniz. Bazı büyük şirketler doğrudan kargo ile soruları göndermektedir. Mümkün oldukça her alıcının sorulara cevap vermesini sağlamak üzere yaratıcı çözümlere ihtiyacınız olacaktır. Ne kadar çok katılım, o kadar çok sağlıklı veri anlamına gelecektir.

4. Araştırmayı gerçekleştirin.

Anketlerinize yönelik cevapları aldıkça araştırmanızı gerçekleştirmeye başlayın. Araştırmayı özetlemenin ana şablonu:

Hedef ve hipotez: Neyi başarmayı umduğunuzu ve ne bulmayı umduğunuzu belirtin.
Katılımcılar: Araştırdığınız grubu açıklayın.
Yönetici özeti: Araştırmanın temel bulgularını açıklayın.
Temel içgörüler: Katılımcılar arasındaki beklenmedik ve değerli ortak noktaları ana hatlarıyla belirtin.
Değerlendirme: Araştırmadan ortaya çıkan ana temaları açıklayın.
Eylem planı: Potansiyel müşterilerinize somut değer sağlayan ürünler veya hizmetler oluşturmak için bu içgörülerden nasıl yararlanılabileceğini belirtin.