arama

Eczane Açmak: Nasıl Açılır?

eczane açmak

Türkiye şartlarında en yüksek potansiyel içeren işletmelerden biri de eczanelerdir. Eczane açmak gerekli şartları karşılayanlar için önemli düzeyde gelir potansiyeli içermektedir. 2020 itibarıyla Eczane açmak istiyorsanız; rehberimizde bir eczane açmak, en iyi şekilde karlılığı, iş hacmini artırmak için önemli ipuçlarını ve gerekli belgeleri öğrenebilirsiniz.

Eczane ülkemizde sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biridir. Eczanelerde hastaların talep edebileceği tüm ilaçların yanı sıra hijyen ürünleri ve ilaç takviyelerine yönelik her türlü ürünü bulabilmek mümkün. Temel şartlar altında tüm eczanelerde aynı ürünler bulunuyor olsa da bazı eczanelerin iş hacmi; komşu eczanelerine göre bile farklılık gösterebilmektedir.

Eczane açmak istiyorsanız; aklınıza gelebilecek tüm sorunlar ve ipuçları…

1. ECZANE AÇMANIN GENEL ŞARTLARI ve BELGELERİ

eczane kurmak

Türkiye’de eczane açmak için ciddi yasal düzenlemeler bulunuyor. İlgili eczane açma mevzuatlarına uygun hareket etmeden eczane açamazsınız. Eczane açmak için 5 yıllık eczacılık fakültelerinden birinden mezun olmanız gerekir. Ayrıca bu süre sonunda stajınızı tamamlamanız gerekir.

Eczane açmak için gerekli belgeler:

 1. Nüfus cüzdanı
 2. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış eczacılık diplomasının aslı
 3. Eczacılığa engel bulunmadığına dair adli belge
 4. Biyografi (kendi el yazısı ile)
 5. 4×6 cm boyutlarında 4 adet fotoğraf
 6. Eczane yapılacak yerin krokisi ve eczane açmaya uygunluğuna dair tasdik edilmiş rapor (ek bilgiler aşağıda yer almaktadır)

2. ECZANE OLACAK DÜKKANIN ÖZELLİKLERİ

eczaneler

1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı
kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35
metrekare olması gerekmektedir. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Yönetmelik‘in yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir
defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut
eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki gerekliliklere göre işlem yapılır.

2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı ya da
bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi
belgesi bulunması gerekmektedir. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkına
Yönetmelik‘in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış
eczanelerde ve bunların devrinde bu gereklilik uygulanmaz.

3) Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde
ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve
fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp
kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20
metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız
dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren
garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak
üzerinde bulunması zorunludur. Alışveriş merkezleri ve sitelerde açılacak eczaneler için bu
zorunluluk aranmamakla birlikte bu gibi yerlerde açılacak eczanelerin kapılarından en az
birinin doğrudan dışarıya açılması gerekmektedir.

5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı
olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane
laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay
temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında
bulunur.

7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun
olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması
gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve
eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik
durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan
termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla
kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri
hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda
bu kısıtlama uygulanmaz.

3. ECZANENİN AÇILIŞI

eczane

Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili
kurumun web sayfası takip edilmeli.)

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. T.C. Kimlik numarası
 2. Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce
  onaylı sureti
 3. Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı
 4. Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
 5. Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk
  Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.
 6. Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir)
  yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
 7. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile
  mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair
  uzman hekim raporu.

Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık müdürlüklerinde, EYS (eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır.

Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki belgelerin asılları ve diğer eczane açılışı için istenilen belgelerle ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

4. ECZANE AÇMANIN MALİYETİ

eczane belge

Ülkemizde eczane açmanın ilaç ve diğer hijyen-sağlık ürünleri dışındaki kurulum maliyeti 100 bin lira civarında bulunuyor. Dükkanın dekorasyonu, rafların hazırlanması ve tabela – ruhsat gibi işlemler için ortalama olarak 100 bin liranız gidecek. Ancak ilaç ve diğer hijyen-sağlık ürünleri için ise yine 100 bin liralık ek sermayeye ihtiyacınız bulunuyor. Ancak bu tutarın büyük bir kısmı 45 günlük vade süresi ile satın alınabilmektedir.

İlaç ve benzeri ürünleri her şehirde bulunan eczacılık depolarından satın alabilirsiniz. Bu depolarda genellikle ödemeler için size 45 günlük süre tanınır. Yani eczaneyi açarken tüm ilaçların ve diğer hijyen-sağlık ürünlerinin parasını peşin ödemek zorunda kalmazsınız.

5. NE KADAR KAZANDIRIR?

eczane şartlar

Ortalama olarak Türkiye’de bir eczanenin kar marjı ilaç ürünlerinde yüzde 8, ilaç dışı ürünlerde ise yüzde 20 civarında bulunuyor. Bu kapsamda hastanelere yakın eczaneler aylık ortalama 25 bin lira, sağlık ocağına yakın eczaneler aylık ortalama 15 bin ve bağımsız yerlerde bulunan eczaneler ise aylık ortalama 8-9 bin lira para kazanmaktadır.

6. NELERE DİKKAT EDİLMELİ

eczane kar

Eczane açmak için dikkat edilmesi gereken birçok husus var.

+ Eczane açmak için öncelikli olarak stratejik konuma sahip bir lokasyonda dükkan bulmak gerekiyor. Elbette stratejik bir nokta için kira çok yüksek olabilir. Hastaneler ve eczanelere yakın yerlerdeki dükkanların kirası mutlak suretle yüksek olacak. Ancak henüz yeni olarak açılacak olan hastane ve eczanelere yakın noktaların kirası daha düşük olacak. Bu kapsamda yeni açılacak olan hastane ve eczaneleri önceden belirlemek ve o lokasyonlarda kiralama yapmak mantıklı olabilir.

+ Çok büyük dükkanlara ihtiyacınız yok. Ortalama olarak 70 metrekare yeterli olacak. Ancak çok küçük dükkanlar da işinizi aksatmanıza neden olabilir.

+ Dükkan için şık bir tabela ve yakın kavşaklara da yönlendirici bir eczane tabelası yerleştirmeniz mutlaka önerilir.

+ İlk etapta eczanede çalışacak olan bir ekstra personel barındırmak için acele etmeyin. Eczaneyi açar açmaz müşteri yığılması olmayacak.

+ Eczanelerde ilaç satışlarında kar marjı genellikle düşüktür. Eczanede karlılığı artırmak için ilaç dışı ürünleri artırmanız ve satışına yönlendirmeniz gerekir. Diş macunları, bebek ürünleri, ilaç takviyeleri ve diğer hijyen ürünlerine yönelmenizi mutlaka öneririz.

 • Berkay
  4 yıl önce

  Eczanelerin konumu çok önemlidir. Hastane veya aile hekimliği çevresinde konumlandırılması gerekir. Merkezi konumlara, ana caddelerede açılması düşünülebilir. Hastane çevresinde açılan eczanenin daha fazla iş yapacağı muhtemel.

  30
  yorum beğen
 • Faruk
  4 yıl önce

  Eczacılık diplomamı yeni aldım, Allah nasip ederse bende dükkan bakıyorum. Bilgiler için sağolun.

  29
  yorum beğen
  • Sümeyye
   3 yıl önce

   Eczane açmak istiyorum. Lakin belgem yok ve ilgili bölümden mezun değilim nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz

   17
   yorum beğen
 • Alp
  4 yıl önce

  Doktorların yazısını okuyabilen doğaüstü insanlar.. Güzel yazı teşekkür ederim güzel bilgiler mevcut.

  23
  yorum beğen
 • Ersin
  4 yıl önce

  Yakın zamanda farkettiyseniz etrafımızda bazı eczaneler kepenk indiriyor. Güzel kazandıran bir iş ancak işi çok iyi bilmek gerekiyor. Zira insan hayatına mal olan ilaçlar satacaksınız. Paranız olsa bile sabrınız yok ise bu işi yapamazsınız.

  27
  yorum beğen
 • Fatih Aksu
  4 yıl önce

  Eczane bence en karlı iş fikirlerinden birisi

  30
  yorum beğen
 • Mehmet Çiçek
  4 yıl önce

  Eczacılık belki de en rahat mesleklerden birisi bence. Ekonomik kriz gibi durumlardan pek etkilenmeyecektir. Sonuçta insanlar her zaman hasta oluyor. Hem karlı bir iş olduğunu düşünüyorum.

  28
  yorum beğen
 • Hasan
  4 yıl önce

  Aslında bu devirde yapılcak mükemmel bir iş. Çünkü sürekli hastalıkla uğraşıyoruz tedavisi ilaç yani başka yerden alıncak bişey değil.

  26
  yorum beğen
 • Adem
  4 yıl önce

  Eczane açmak şu devirde en iyi yatırımlardan birisi olabilir. Üstelik nerede açarsan aç tutma ihtimali yüksek. Kötü yanı ise izinler ve prasedürler.

  27
  yorum beğen
 • tülay
  4 yıl önce

  arkadaşlar bir eczacı olarak özetlemeliyim ki konunun içeriği o kadar güzel olmuş ki mutlaka düşünen herkes kendine bu yazıyı kılavuz edinebilir teşekkürler

  27
  yorum beğen
 • Erden
  4 yıl önce

  eczane açmak için toplu bilgi var

  25
  yorum beğen
 • Osman
  4 yıl önce

  Eczane açmakta en önemli husus sağlık ocağı yanı olması ya da hastane yanında olması gerekir. Evet kira yüksek olabilir.Ama her türlü kazanç olanağı olacaktır.

  23
  yorum beğen
 • ayşe
  3 yıl önce

  arkadaşlar bana eczanecilerin ilaçları bedavay aaldığı söylendi doğru mu bu

  19
  yorum beğen
  • Yeni İş Fikirleri
   3 yıl önce

   Merhaba,

   Hayır bu doğru değildir. İlaçların tamamı belirli bir ücret karşılığında satın alınmaktadır. Eczaneler ilaçlardan ortalama yüzde 15 kar ediyor.

   İyi çalışmalar.

   19
   yorum beğen