arama

Yönetim Nedir? Özellikleri ve İşlevleri

yönetim
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş

İş dünyasında yönetim, genel olarak işletmenin kendi başına gerçekleştiremeceği bir faaliyeti, bir yönetici veya yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesidir. Kar amacı güden veya gütmeyen tüm kuruluşlarında koordinasyonun sağlanması ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yönetim koluna ihtiyaç duyulur.

YÖNETİM NEDİR?

Yönetim niteliğine, amacına ve hedeflerine bakılmaksızın tüm kuruluşlar için elzemdir. Yönetimin genel amacı örgüt üyelerini birlikte en iyi şekilde çalışmaya ulaştırmaktır. Organizasyonda çalışacak olan örgüt üyelerinin çabalarını koordine etmek ve ortak hedefe ulaşmalarını sağlamak amacıyla rehberlik sağlar.

Genel olarak yönetimin en önemli ilkeleri; planlama, organize etme, kontrol etme ve nihayetinde yönetmektir. Yönetimi sağlayan kişi veya kişilere de yönetici adı verilmektedir.

İş dünyasında yönetimin en önemli amacı maddi ve beşeri kaynakların en iyi şekilde kullanılmasıdır.

Yönetim, başarılı organizasyonlarda en dinamik rollerinden biridir. Tüm kuruluşların, uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek ve günlük faaliyetlerini yönetmekle meşgul olacak yöneticilere ve liderlere ihtiyacı bulunur. Yöneticiler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla işletmeyi en iyi şekilde yönetmekle sorumludur. Ayrıca yöneticiler kuruluşun kaynaklarının ve güçlü yanlarının farkında olmalı aynı zamanda kuruluşu sürekli olarak daha iyi hale getirmek için hazır olmalıdır.

Tüm işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili yöneticilere ihtiyacı bulunur. Aynı zamanda kuruluşların tüm operasyonu denetleyen genel müdürlere ve genel müdürlere bağlı olan muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama, hukuk ve operasyonlar gibi çeşitli fonksiyonel alanlarda uzmanlaşmış yöneticilere ihtiyacı vardır. Tüm bu yöneticilerin arasındaki uyum ve iletişime ise YÖNETİM adı verilir.

YÖNETİM ÖZELLİKLERİ

yönetim özellikleri

 • Evrensel: Tüm kuruluşlar, ister kâr amaçlı olsun ister olmasın; faaliyetlerini yönetmek için yönetime ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla yönetim işlevleri doğada evrensel bir değer taşır.
 • Hedefe Yönelik: Her kuruluş önceden belirlenmiş bir hedefle kurulur ve yönetim bu hedeflere zamanında ve sorunsuz bir şekilde ulaşmaya yardımcı olmak amacıyla çalışır.
 • Sürekli Süreç: Kuruluş var olduğu sürece devam etme eğiliminde olan, devam eden bir süreçtir.
 • Çok boyutlu: Yönetim yalnızca insanların yönetimi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda işi, süreçleri ve işlemleri de yönetir. Böylelikle yönetim faaliyeti çok boyutlu bir disiplindir.
 • Grup etkinliği: Bir kuruluş farklı ihtiyaçları, beklentileri ve inançları olan çeşitli üyeleri bulunur. Yönetimin bir diğer amacı da grup için en iyi kararları almak ve grup etkinliğini de yönetimin bir parçası haline getirmektir.
 • Dinamik işlev: Kuruluşların sosyal, politik, yasal, teknolojik ve ekonomik birçok faktörü bulunur. Bu faktörlerdeki herhangi bir küçük değişiklik dahi, kuruluşun varlıklarında ve performansında önemli değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle yönetim olası tüm değişikliklere dinamik bir şekilde uymak ve yeniden düzenlenmek zorundadır.
 • Somut olmayan: Yönetim somut bir güç taşımaz. Görünmez ve dokunmaz. Sadece hissedilir.

YÖNETİM SEVİYELERİ

yönetim seviyeleri

 1. ÜST DÜZEY: Yönetim kurulu ile birlikte diğer üst düzey yöneticileri kapsar. Organizasyonun en üst yönetim kadrosunu oluşturur. Hedeflerin, planların ve ana politikaların belirlenmesi amacını üstlenir.
 2. ORTA DÜZEY: Üst düzey yöneticiler ile alt düzey yöneticiler arasında köprü görevini üstlenir. Üst düzey yöneticiler tarafından formüle edilen plan ve stratejileri uygulamaktan ve kontrol etmekten sorumludurlar.
 3. ALT DÜZEY: Doğrudan çalışanlar ile temas halinde bulunan yöneticilerdir. Daha üst yöneticilerin sağladığı hedeflere ulaşmak amacıyla çalışanları organize ederler. Örneğin: Ustabaşı.

YÖNETİM İŞLEVLERİ

yönetim işlevleri

 • Planlama: Yönetimin ilk ve en önemli işlevidir. Her işletme belirli bir planlama süreci ile yönetilmelidir. Hedeflerin belirlenmesi de planlama içerisinde yer almaktadır.
 • Organize etme: Planlar belirlendikten sonra organize edilmesi gerekir. Görevleri tanımlamak, sınıflandırmak, alt ve astleri atamak; kaynakları belirlemek gibi.
 • Kadro Oluşturmak: Kuruluşun çeşitli faaliyetlerini yürütmek için personel alımını içerir. Doğru kişinin doğru işe atanmasını sağlamak bunun bir parçasıdır.
  Yönlendirme: Kuruluşun hedefleri için çalışanların en iyi şekilde yönlendirilmesi ve kadronun doğru yerlerde çalışmasını sağlamayı içerir.
  Kontrol: Performans standartlarının oluşturulması ile denetim kontrol mekanizmasının oluşturulması bu işlev altında düzenlenir. Bir işletmedeki yönetimin en önemli fonksiyonlarından biridir.