arama

Türkiye’de Şirket Türleri ve Özellikleri | Nasıl Kurulur?

şirket türleri
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş

Şirket Türleri ve özellikleri hakkında en güncel bilgiler.

Genel olarak kar elde etmek amacıyla yapılan faaliyetlerin resmi bir çatı altında toplanması durumunda oluşan tüm yapılara şirket adı verilir. Türkiye’de serbest piyasanın düzenlenmesi amacıyla çok sayıda şirket türleri bulunuyor. Her şirketin yapısı ve özellikleri birbirinden farklıdır.

Bir şirket kurmak üzere araştırma yapıyorsanız; Kuracağınız şirketin yapısının maddi, manevi ve hukuki olarak farklı sorumluluklar içerdiğini bilmeniz gerekir. Aksi durumda şirketlerin yapısının getireceği birçok negatif sonuç ile karşılaşabilirsiniz. Bu rehber doğru şirketi kurmanız için önemli bilgiler içermektedir.

NEDEN ŞİRKET KURMALIYIM?

Öncelikli olarak bir şirketi neden kurmak istediğiniz sorusuna yanıt bulmanız gerekir. Şirketler belirli düzeyde sorumluluklar içermektedir. Doğru şirketi kurmak, iş hayatınız için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Profesyonel destek almayı da öneririz.

Yeni İş Fikirleri platformunda “karlı ve potansiyeli yüksek” bir iş fikri bulduğunuzu varsayalım. İlgili iş fikrini hayata geçirmek için elbette yasal bir kimliğe sahip olmak üzere şirket kurmanız gerekir. Aksi durumda başta “vergi kaçakçılığı” olmak üzere çeşitli düzeylerde hukuki sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca şirket kurmanın bazı başka avantajları da vardır. Bunlar;

 • Daha profesyonel görünürsünüz
 • Bankalardan kredi alma şansınız artar
 • Devlet kurumlarından hibe alabilirsiniz
 • Oda ve Borsalardan faizsiz ya da çok düşük faizli krediler alabilirsiniz
 • Ortak ve Yatırımcı bulma şansınız büyük oranda artar

Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türleri

Ülkemizde en çok tercih edilen şirket türleri Şahıs, Anonim ve Limited‘dir. Her birinin özelliklerine ayrıca değineceğiz.

ŞİRKET TÜRLERİ

1. ANONİM ŞİRKET

anonim şirket

Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türleri arasında yer almaktadır. Kanuni olarak herhangi bir engelleyici hükmü bulunmayan her alanda faaliyet gösterebilir. Tek bir ortak ile kurulabilmektedir. Anonim şirketin ortaklarının maddi sorumluluğu, şirketi kurarken ortaya koydukları sermaye ile sınırlıdır.

Anonim şirketlerde ortakların ortaya koyabileceği minimum sermaye tutarı 50.000 Türk Lirası‘dır. Anonim şirketleri bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

2. LİMİTED ŞİRKET

limited şirket

Ülkemizde en çok tercih edilen bir başka şirket türü de Limited’dir. Tek ortaklı olarak kurulabilmekte olup, ortak sınırı 50’yi aşamaz. Limited Şirketler, kanuni olarak herhangi bir engelleyici hükmü bulunmayan ve Sigortacılık-Bankacılık faaliyetleri dışındaki her alanda faaliyet gösterebilirler.

Limited Şirketlerde sermayenin minimum 10.000 Lira ve şirket ortaklarının paylarının en az 25 TL ve katları olması gerekir. Limited Şirketler temsili şirket sözleşmesi ile belirlenen bir veya birkaç müdür tarafından yönetilir.

3. KOMANDİT ŞİRKET

komandit şirket

Genel olarak bir Anonim Şirket’e benzer. Aradaki en önemli fark, Komandit Şirketler’de ortakların bir kısmının sorumluluğu sınırlı iken bir kısmının sorumluluğu sınırsız olabilmektedir. Böylelikle girişimcilik ile ilgisi olmayan ancak bir şirkette ortak olmak isteyenler için en iyi tercihtir.

Genel olarak Komandit Şirketler; Adi komandit şirket ve Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Komandit Şirketlerde de yönetim ve denetim kurulları bulunmaktadır. Ortak sayıları minimum 5 olmalıdır.

4. ŞAHIS ŞİRKETİ

şahıs şirketi

Çok daha düşük sermayeler ile kurulabilen bireysel bir şirket türüdür. Türkiye’de en fazla bulunan şirket türü olan Şahıs Şirketi, tek bir kişi ile kurulabilmektedir. Muhasebe ve tasdik ücreti çok düşüktür. Aynı zamanda kapatılma maliyeti de düşük olan şahıs şirketlerinde kademeli vergi sistemi bulunuyor. Ortalama yıllık 50 bin liradan daha az kazanan bireysel girişimciler için önerilmektedir.

Şahıs şirketlerinde tüm yetki ve sorumluluk tek kişidedir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız var. Ortalama olarak 2 gün içerisinde kurulabilmektedir.

 • Mali Müşavir vekaleti
 • Tapu fotokopisi ya da kira kontratı
 • Nüfus cüzdan sureti
 • Vesikalık fotoğraf
 • İmza beyannamesi
 • İkametgah

5. KOLEKTİF ŞİRKET

kolektif şirket

En az 2 ortak ile kurulabilen bir şirket türüdür. Şirket ortaklarının tamamı şirketi yönetme hakkına sahiptir. Aynı zamanda şirketin borç ve alacaklarında ilk etapta şirket, ikinci etapta ise ortaklar sınırsız olarak sorumludur.

Gerçek kişiler tarafından kurulabilmektedir. Kolektif şirket türü Türkiye’de nispeten daha az görülür.

6. KOOPERATİF

kooperatif

Bir şirket türü olarak listelenmektedir. Kooperatiflerin kuruluş amacı ortakların tek başına yapamayacağı faaliyetleri bir arada iken kolaylıkla yapabilmektedir. Genel olarak aynı meslek veya farklı özellikteki ortaklar tarafından kurulmaktadır.

Koopratif en az 7 ortakla kurulabilmektedir. Ortaklar hazırlanacak olan ana sözleşme ile imza altında yer alır.

Türkiye’de en sık rastlanan Kooperatif türleri;

 • Üretim
 • Tüketim
 • Kredi
 • Konut
 • İşyeri

ŞİRKET NASIL KURULUR

şirket nasıl kurulur

Her şirketin kuruluş aşamaları birbirinden farklıdır. Ülkemizde kurulan şirketlerin hemen hemen tamamı bir mali müşavir veya muhasebeci yardımı ile kurulmaktadır. Bu nedenle şirketin nasıl kurulacağı yönündeki ayrıntıları mali müşaviriniz veya muhasebecinizden zaten öğreneceksiniz. Ancak genel olarak aşamalar şöyle;

 1. Şirket türü belirlenir
 2. Şirketin ana merkezi seçilir ve kira kontratı düzenlenir
 3. Ana sözleşme hazırlanır ve NACE kodu alınır
 4. Vergi dairesi aracılığıyla vergi mükellefi olmak için başvuru yapılır
 5. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı yetkili personel aracılığıyla ana sözleşme imzalanır
 6. Mali Müşavir’e şirket kurmak için yetki verilir
 7. Şirket kaydı yapıldıktan sonra notere gidilerek imza sirküleri alınır.

Anonim Şirket

 • * En az 1 gerçek veya tüzel kişi,
 • * Şirket 1’inci derecede mal varlığı kadar, ortaklar ise 2’inci derecede taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı sorumludur,
 • * Yönetim birimi, yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulundan oluşur.

Anonim Şirketin İlkeleri

 • * Çoğunluk ilkesi,
 • * Mal varlığının korunması ilkesi,
 • * Teknik kadro tarafından dışarıdan yönetme yetkisi,
 • * Devletin ilgilenme yetkisi,  kuruluş, işleyiş ve sona ermede vardır.

Limited Şirket

 • * En az 1 gerçek veya tüzel kişi (En fazla 50 kişi),
 • * Ortakların sorumluluğu konulan sermayeyle sınırlıdır,
 • * Yönetim birimi müdürlerden oluşur.
 • * Ortak sayısı 20’den fazlaysa, genel kurul ve denetim kurulundan oluşur.

Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket

 • * En az 2 ortak, en az biri komandite ortak,
 • * Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız, komanditer ortağınki ise taahhüt ettiği sermayeyle sınırlıdır,
 • * Şirketin yönetimi adi komandit şirket gibidir,
 • * Özel hüküm yoksa anonim şirket hükümleri geçerlidir,
 • * Çok sık rastlanmayan bir şirket türüdür.

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim?

Tek başınıza bir girişimcilik hikayesine başlamayı planlıyorsanız en iyi tercih Şahıs Şirketi olacak. Ancak kapsamlı bir tüzel kişilik için Anonim veya Limited Şirket türlerinden birini seçmeniz gerekir. Kooperatifler ise genel olarak dernek tarzındaki bir tüzel kişilik sağlamaktadır.

Anonim ve Limited Şirket Farkları Nelerdir?

Şirket kurma aşamasında en çok sorulan sorulardan biridir. Anonim şirketlerde ortak sınır sayısı yoktur ve halka açılabilirler. Limited şirketlerde 50 ortak sınırı var. Limited Şirketlerde kamu borçları için ortakların malvarlıkları da sorumludur. Ancak Anonim Şirketler'de ortakların borçlara karşı malvarlıkları açısından sorumluluğu yoktur. Limited Şirketlerde hisse devri ise Anonim Şirketlere göre çok daha zordur.

Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadar?

Ülkemizde şahıs şirketleri ortalama 1000 TL, Limited Şirketleri 3000 TL ve Anonim Şirketleri ise 4000 TL maliyet ile kurulabilmektedir. Rakamlar tamamen ortalamalar olup, çalıştığınız mali müşavir ve muhasebecilerin çalışma şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İnternet İşleri İçin Ne Önerilir?

İnternetten para kazanmak amacıyla yapabileceğiniz hemen hemen tüm iş fikirleri için bir şahıs şirketi kurmak yeterlidir. Ancak şahıs şirketlerinde gelirden alınan vergi oranının kademeli olduğunu unutmayın. Yani ortalama olarak 50 bin liradan fazla yıllık bir kazanç elde ederseniz; vergi oranı standart bir Anonim veya Limited şirkete göre çok daha yüksek olacaktır.

 • Adem
  3 sene önce

  Özellikle internetten para kazanıyorsan vergi vermek gerçekten zor bir hal alabiliyor. Vergi vermezsen de sonra karşına çıkabiliyor, o zaman daha zor oluyor. Hazır ve hızlı bir şekilde uğraşmadan şirketi senin yerine kuran bir kaç yer var onlar ile internet üzerinden hızlıca ve uygun fiyata şirketinizi hemen kurabilirsiniz. Tavsiye ederim.

  27
  yorum beğen