arama

Türkiye’deki Tüm Tarım Destekleri Listesi (2022)

tarım destekleri
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş

Tarım destekleri ülkemizi tarımsal faaliyetler konusunda avantajlı kılmak amacıyla devlet tarafından sağlanmaktadır. Hem çiftçilere hem de tarım konusunda yatırım yapacak olan yatırımcılara sağlanan tarımsal destekler aracılığıyla çiftlik faaliyetlerinin daha karlı ve cazibeli olması hedeflenmektedir. Dünya genelinde tarım konusunda en fazla potansiyel taşıyan ülkelerden biri olan Türkiye’de tarım destekleri aracılığıyla önemli tarımsal büyüme kaydedilmiştir. Bir çiftçi veya tarıma yönelik yatırım yapacak yatırımcıysanız; bu rehberde tarıma yönelik sağlanan tüm destekleri ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

Türkiye’de sık sık tarım destekleri için değişikler yaşanmaktadır. Rehberimiz 2021 yılının tümü için geçerli destek ödemelerini kapsamaktadır. 2022 yılı için henüz bir güncelleme yayınlanmamıştır. Tarıma yönelik faaliyetlerde bulunmadan önce destek fırsatları hakkında bilgi almanızı mutlaka öneririz. Birçok tarımsal faaliyet temelde ciddi karlılık sağlamıyor olsa bile destekler aracılığıyla cazibeli bir hal alabilmektedir. Bu nedenle tarım desteklerini önemseyin ve mutlaka tüm fırsatlar için başvuruda bulunun…

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği

Tarım arazisi 5 dekar altında olan çiftçilere sağlanan destektir. Destek kapsamında her bir dekar için 100 lira ödeme yapılmaktadır. Destek başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe şubelerine yapılabilmektedir. Başvurular sırasında çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olması talep ediliyor.

Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği

Söz konusu destek ile fındık üretimi yapan çiftçilerin gelirinin artırılması planlanıyor. Uzun yıllardır mevcut olan fındık alan bazlı desteği için fındık kayıt sistemine dahil olmak gerekiyor. Sisteme dahil olanlar dekar başına 170 TL ek destek alabiliyor.

Başvurular için:

 • Başvuru dilekçesi (Ek-1),
 • Fındık üretici belgesi.
 • Uygulama kapsamındaki illerde, telafi edici ödeme desteği için;
 • Telafi edici ödeme başvuru dilekçesi (Ek-5),
 • ÇKS belgesi,

talep ediliyor.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla sertifikalı ürün yetiştiren çiftçilere yönelik sağlanan destektir. Sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen sertifika ile Meyve, Sebze, Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Çeltik, Örtüaltı, Su Ürünleri ve Alabalık, Çipura, Levrek yetiştiren çiftçilere yönelik destek veriliyor. Destek kapsamında sağlanan ödemelerin tutarları şöyle:

İyi Tarım Uygulamaları Desteği Sertifika TL/da
Meyve, Sebze Bireysel 50
Grup 40
 

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

Bireysel 100
Grup 50
 

Çeltik

Bireysel

Grup

10
 

Örtüaltı

Bireysel

Grup

 

150

Su Ürünleri Sertifika Kr/kg
Alabalık, Çipura, Levrek

(250.000 kg’a kadar 250.000 kg dahil)

Bireysel

Grup

 

25

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

Türkiye’de çiftçilerin en çok destek aldığı kapsamlardan biridir.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olmak
 • İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmak

yeterli.

Sağlanan desteklere ilişkin bilgiler:

ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00
​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00
​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00
​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00
​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri ​17,00 ​4,00 ​21,00
​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00
​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00
​Nadas ​8,00 ​8,00

Organik Tarım Desteği

Organik tarım yapan çiftçilerin aldığı destek türüdür. Destekten faydalanmak isteyen çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olduktan sonra söz konusu destekten faydalanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvurmalıdır. Destek kapsamında söz konusu ürünün hasadının gerçekleştirilmiş olması ve üretilen ürünün OTBİS’te kaydedilmiş olması gerekiyor. Destek kapsamında yapılan ödemeler:

Organik Tarım Desteklemesi TL/da
1.Kategori Üretim 100
2.Kategori Üretim 70
3.Kategori Üretim 30
4.Kategori Üretim 10
Organik Hayvancılık Desteği TL/kovan
Arılı Kovan 10

Toprak Analizi Desteği

Toprak analizi yapacak olan çiftçilere yönelik sağlanan destektir. Destek kapsamında her bir numune için 40 TL çiftçiye yönelik ödeme yapılmaktadır. Başvurular yine il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilmektedir.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

tarımsal

Sıra No Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği Destek Miktarı
(TL/da)
1 Örüaltında Biyoteknik Mücadele Desteği 120
2 Örtüaltında Biyolojik Mücadele Desteği 400
Örtüaltı Paket Toplamı 520
3 Biyoteknik Mücadele Desteği 80
4 Biyolojik Mücadele Desteği 50
Açık alanda Paket Toplamı 130

Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda yukarıda belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.

Başvuru Süreçleri​

​2020 yılında Örtüaltı için paket olarak 520 TL/da, Açık alanda ise paket olarak 130 TL/da destekleme ödemesi yapılacaktır. Destekleme ödemesinin uygulama esaslarının belirlendiği “Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği” 08 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğde belirtilen başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından destek başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için bu tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen 7 gün içerisinde, örtü altı için ise 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan başvuru değerlendirme tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile, üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenir, il müdürlükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Normal ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonlarınca karar alınması için Bakanlığa yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararı da eklenmelidir.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.

(4) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri  en geç kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 10/12/2020 tarihine kadar, örtü altı için ise 21/02/2020 tarihine kadar İl Müdürlüğüne bildirir.

(5) İl müdürlüğü tarafından, ödemeye esas İcmal-3’ler sistem çıktısı onaylı olarak (düzenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza ile imzalanarak), ilçe müdürlüklerinden gelen İcmal-1 ve İcmal-2 ile birlikte kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 16/12/2020 tarihine kadar, örtü altı için ise 10/03/2020 tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İcmalş 3’de adı geçen personelin adı üst yazının onay akışında da mutlaka parafçı/imzacı olarak yer almalıdır.

(6) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları mutlaka yazılmalıdır

DESTEK MİKTARLARI

ÜRÜN BİYOLOJİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da) BİYOTEKNİK MÜC. DESTEK MİKTARI (TL/da)
Örtüaltı (Domates,Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak) 400 120 (Feromon+Tuzak)

60 (Yalnızca Feromon)

Turunçgil 50 80 (Feromon+Tuzak)
30 (Yalnızca Feromon)
Domates (Açıkta) 50 (Feromon+Tuzak)

30 (Yalnızca Feromon)

Elma 50 (Feromon yayıcısı)
Bağ 50 (Feromon yayıcısı)
Zeytin 33
Kayısı 50
Nar 50 80
Ayva ​- ​50
Armut ​- ​50
Şeftali ​- ​80
Nektarin ​- ​80

ÇATAK Desteği

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİ. KORUN. (ÇATAK) DESTEGİ (TL/da)
I Kategori 45
II Kategori 60
III Kategori 135​
​DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ ​ ​ ​ ​
Destekleme Adı Belge Teslim Başlangıç Tarihi Belge Teslim Bitiş Tarihi Askı Süresi Kesin İcmallerin BÜGEM’e Gönderilme Tarihleri
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi 01.03.2015 30.09.2015 10 (On) Gün Kasım 2015

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı Desteği Başvuru Süreçleri:

 1. Üreticiler, İl Proje Uygulama Komisyonu tarafından ÇATAK programı için 1 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere  illerine ait belirlenen başvuru tarihlerinde programa katılmak için Ek–1‘e uygun olarak tanzim edilen ön başvuru formu ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
 2. Üreticiler tarafından yapılan müracaatlar, proje uygulama birimi tarafından ÇATAK programı hedefleri ve il/ilçede uygulanacak kategoriler itibariyle değerlendirilir. Başvurusu uygun görülenlerle Ek-3‘e uygun taahhütname alınmak suretiyle Ek–4‘e uygun hibe sözleşmesi imzalanır.
 3. Hibe sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, proje uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilerek Ek-5′e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir.
 4. ÇATAK programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere esas icmalleri hazırlanarak il proje uygulama komisyonuna gönderilir. İl proje uygulama komisyonunca onaylanan icmaller (Ek–6) bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe gönderilir.
 5. Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın ÇKS beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek Ek-5‘e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilir.

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

Destekleme kapsamında ÇTS’ye kayıtlı olan çiftçilerin, en az 5 dekar alanda bulunan ve verim ve kaliteden düşmüş gençleştirme budamasına ihtiyaç duyulan zeytin ağaçları için destek veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı il-ilçe müdürlükleri tarafından dekar başına verilen ödeme tutarı 100 TL’dir.

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından alınan sertifika ile fidan üretimi yapan çiftçilere yönelik verilen destektir. Destek kapsamında aşılı fidanlar için 1 TL, aşısız fidanlar için 50 kuruş ödeme yapılıyor.

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (TL/da) Standart Sertifikalı
Bodur/Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 100 400
Çilek Fidesi Desteği 400
Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi (Bağ ve Nar hariç) 100 280
Destekleme Adı Belge Teslim Başlangıç Tarihi Belge Teslim Bitiş Tarihi Askı Süresi Kesin İcmallerin BÜGEM’ e Gönderilme Tarihi
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği  01.11.2018 15.11.2019 5 (Beş) Gün Aralık 2019

Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteğinden Yararlanmak İsteyen Çiftçiler İçin Başvuru Süreci

 • ​Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
  1. Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,
  2. Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM veya Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan sertifikasına, antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına sahip olması,
  3. 2016 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2019 üretim yılı dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,
  4. 2017 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2018 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmaz, 2019 yılı dikimlerinde faturalandırılmış fidanlarda ise geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,
  5. 2018 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü, tüplü fidan ve çöğürlerin sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması, 2018 yılı beyannamesine istinaden sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart fidan antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması.
  6. Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2018 ve 2019 yılı sertifikasına sahip olması,
  7. Kapama bahçenin 2019 üretim yılında tesis edilmiş olması
  8. Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması
  9. Tek türde tesis edilmesi
  10. Tek parsel veya bitişik parsellerinin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan az olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Asgari Alan Toplamı (da.) 
​Bodur / yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi 5

​ ​​Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi​​Antepfıstığı üretim materyali (anaç) çöğürü ile bahçe tesisi​Çilek, mavi yemiş, kuşburnu, kivi, kızılcık ve aronya bahçesi tesisi​3​Çilek (örtüaltı)1​

 • Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı düzenlenir. Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.
 • Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilekte en az 1 yıl diğerlerinde en az 5 yıldır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

Desteklemeye Başvuracak Kuruluşlar Destekleme  Yapılacak Azami Tarım Danışmanı Sayısı Destekleme Miktarı TL / Tarım Danışmanı
Ziraat Odası ve

Üretici Örgütleri

(Birlik,Kooperatif)

5  

35.000

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği TL/da
Aspir, Kanola (Kolza), Susam 4
Çavdar, Tritikale, Yulaf 6
Çeltik 8
Arpa, Buğday 8,5
Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi 20
Yerfıstığı 15
Yonca 30
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi 20
Patates 80
Destekleme Uygulama Takvimi ​ ​ ​ ​ ​
Destekleme Adı Belge Teslim Başlangıç Tarihi Belge Teslim Bitiş Tarihi Askı Süresi Kesin İcmallerin BÜGEM’ e Gönderilme Tarihi
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (2019) 01.11.2018 15.11.2019 5 (Beş) Gün Aralık 2020

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Başvuru Süreci:

Sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

 1. ​Destek Başvurusu belirtilen süre içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ( ÇKS) kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.
 2. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
  • Başvuru dilekçesi,
  • Talep formu /(EK-11);​ bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohum kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.
  • Tohumluk satış faturası; 2018 yılı güzlük ekilişler için (31/12/2018 tarihi ve öncesine ait) 1/1/2018 tarihi veya sonrasında, 2019 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise (1/1/ 2019 tarihi ve sonrasına ait) 1/7/2018 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olması gereklidir. Tohumluk fatura tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir
  • Tohumluk sertifikası fotokopisi; sertifikaların geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.
  • Gerekli durumda tohumluk analiz raporu; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir. Analiz raporlarının da geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

tarım faaliyetleri

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği TL/kg
Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf, 0,08
Buğday, Patates 0,10
Çeltik 0,25
Soya Fasulyesi 0,35
Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut 0,50
Susam 0,60
Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi 1,50
Kanola 1,20
Yerfıstığı 0,80
Kanola (Kolza) 1,20
Yonca 4,00
 

Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi

Aldığı Desteğe

%100 İlave

Başvuru Süreçleri

 

Destekleme Adı Belge Teslim Başlangıç Tarihi Belge Teslim Bitiş Tarihi Askı Süresi Sertifika Düzenlenme Tarihi Satışın Tamamlanması Gereken Son Tarih Kesin İcmallerin BÜGEM’ e Gönderilme Tarihi
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ​

Tebliğ yayım tarihi

​30.10.2020
​KEP ile bildirim
​1/7/2018
30/6/201930/10/2020​Kasım 2020

Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteğinden Faydalanmak İsteyen Üreticiler 

1. Bakanlık tarafından Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) olmalıdırlar.

2. ÇKS’ye kayıtlı olmalıdırlar.

3. Üretecekleri tohumların sertifikasını almalıdırlar. Bunun için Tohumluk Beyannamesi vereceklerdir. Tohumluk beyannamesini, tohum üretimini gerçekleştirecekleri alanın idari sınır olarak dahil olduğu Bakanlık İl Müdürlüğü’ne verirler. Tohum üreticileri tohum üretimini gerçekleştirecekleri alanlar farklı illerin idari sınırları içerisinde kalıyorsa veya farklı illerin idari sınırları içerisinde gerçekleşecekse her ile ayrı ayrı tohumluk beyannamesi verir. Üretim yapacakları alanı belirtir. ÇKS’ye kayıtlı oldukları ilin bilgisini de verirler.

4. Tohum üreticileri, Tohumluk Beyannamesi’ni verdikten sonra ÇKS kayıtlarının bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi’nden faydalanmak üzere başvuru yaparlar.

5. Tohum üreticileri Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi’nden faydalanmak üzere başvuru yaptıkları sırada aşağıda dokümanları da hazır ederler;

 • ÇKS belgesi. Bu belge Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohum yetiştirenlerin, tohum üretilen araziyi göstermelidir.
 • BÜGEM tarafından verilen Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) olduğunu gösterir belge,
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen Alım/Satım Belgesi ve Sertifika Bilgileri tablosu (EK-12) ve bu belge ekinde beyan edilen tohum veya fidan sertifikaları suretleri ve beyan edilen tohum veya fidan alım/satım belgeleri suretleri,
 • Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri tablosu (EK-13) ve bu belge ekinde tohum veya fidan sertifikalarının suretleri ile tohum veya fidan alım/satım belgeleri suretleri,

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLEMESİ

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına kg başına destekleme veriliyor.

Fark Ödemesi Destekleri

 

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

 

Kr/kg

Yağlık Ayçiçeği    40
Kütlü Pamuk 80
Soya Fasulyesi 60
Kanola (Kolza) 50
Aspir 55
Dane Mısır 3
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 5
Çeltik 10
Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50
Zeytinyağı 80
Yaş Çay 13
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 yılında ekilen mercimek ve nohut için Aldığı Desteğe %50 İlave

Başvuru Süreçleri

Destekleme Adı Belge Teslim Başlangıç Tarihi  

Belge Teslim Bitiş Tarihi

Kesin İcmallerin BÜGEM e gönderilme Tarihi
Yağlı tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği Tebliğ yayım tarihi 1.4.2020 Aralık 2019

Mart 2020

Mayıs 2020

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği Tebliğ yayım tarihi 30.4.2020 Aralık 2019

Mart 2020

Mayıs 2020

Dane Mısır Fark Ödemesi desteği Tebliğ yayım tarihi 30.4.2020 Aralık 2019

Mart 2020

Mayıs 2020

Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği  

Tebliğ Yayım Tarihi

Tasiriye Faturası ve Alım Satım Belgesi İle 30.09.2020  

Kasım 2020

Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği  

Tebliğ Yayım Tarihi

Alım Satım Belgesi İle 01.04.2020  

Haziran 2020

 

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği

 

ÇKS’ye Kayıt Başlangıç Tarihi

 

ÇKS’ye Kayıt Bitiş Tarihi

 

Şubat 2020

Küçük Aile İşletmesi Desteği  

ÇKS’ye Kayıt Başlangıç Tarihi

 

ÇKS’ye Kayıt Bitiş Tarihi

 

Şubat 2020

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği Tebliğ Yayım Tarihi 22.11.2019 Mayıs 2020
Bombus Arısı Kullanım Desteği Tebliğ Yayım Tarihi 31.12.2019 Şubat 2020

Desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin;

 1. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını her yıl içerisinde güncellemeleri gerekmektedir.
 2. Tüm desteklemeler için başvuruların tebliğde belirtilen süre içinde yapılması gerekmektedir.
 3. Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve destek başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, eğer birden fazla ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüklerine  yapmaları  gerekmektedir.
 4. Fark ödemeleri için alım-satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi, lisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi (ELÜS belgesi olması taktirde borsa tescil beyannamesi aranmaz), kütlü pamuk için tohum sertifikası istenmektedir.
 5. Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği için tasiriye (sıktırma) faturası, alım-satım belgesi, ve borsa tescil beyannamesi istenmektedir.
 6. Dane zeytin Fark Ödemesi Desteği İçin alım-satım belgesi, ve borsa tescil beyannamesi istenmektedir.
 7. Bombus Arısı Kullanım Desteğinde Bakanlıkça izin verilen bombus üreticilerinden ya da bunların yetkili bayilerinden alınmış alım satım belgesi istenmektedir.

Yem Bitkileri Desteği

tarım

 

Yem Bitkileri Desteği

 

TL/da/yıl

Çok Yıllıklar 90
Tek Yıllıklar 60
​Yeşil Otlar (Arpa ve Buğday) 30​
​Yapay Çayır Mera 150​
Silajlık Mısır 100
Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri 40
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2019 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için  

Aldığı Desteğe

%50 İlave

Destekleme Uygulama Takvimi ​ ​ ​ ​ ​
Destekleme Adı Belge Teslim Başlangıç Tarihi Belge Teslim Bitiş Tarihi Askı Süresi Kesin İcmallerin BÜGEM’e Gönderilme Tarihi
Yem Bitkileri Üretimi Desteği 01.01.2019  15.11.2019 5 (Beş) Gün Aralık 2019

Yem Bitkileri Üretimi Desteği Başvuru Süreci Örneği:

Yem Bitkileri Üretimi Desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz,

 1. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.
 2. Yem Bitkileri Üretim Desteklemesinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine vermek zorundadır. Ancak yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat etmeleri gerekmekte olup , hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
 3. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

 

 • kompresör bursa
  8 ay önce

  Hemen Bilgi Alın. Yüksek Kalite ve Ekonomik Kompresör. İndirimi Kaçırmayın.

  5
  yorum beğen