arama

KOSGEB Nelere Destek Veriyor / Sektörler NACE REV 2 KODU

kosgeb
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş

Türkiye’de işletmelere ve girişimcilere en çok destek sağlayan kurumlar arasında yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2009 yılından itibaren belirlenmiş bazı sektörlere destek sağlamaktadır. Eğer KOSGEB’in desteklenen sektörler listesinde sizin sektörünüz yer almıyorsa, KOSGEB’den herhangi bir şekilde destek, hibe veya kredi alamazsınız.

KOSGEB’e başvurmak ve çeşitli hibe, kredi ve teşviklerden faydalanmak için KOSGEB’in desteklenen sektörler listesinde yer alıyor olmanız gerekir. Söz konusu başvurularda sizde NACE REV 2 KODU istenecektir. Listede kendi sektörünüzü bulduktan sonra NACE kodunu not almayı ihmal etmeyin.

NEREDEN BAŞLAMALIYIM?

KOSGEB’den hibe veya destek alabilmek için işletmenizin ilk olarak KOSGEB’e kayıt edilmesi gerekiyor. Bağlı bulunduğunuz şehirdeki KOSGEB il müdürlüklerinden veya KOSGEB resmi internet sitesinden kayıt olabilirsiniz.

Kayıt olduktan sonra da beyanname doldurmanız gerekiyor. Beyannamenin amacı işletmenizin KOBİ olup olmadığının belirlenmesi içindir. Bu işlemi özellikle internet şubesinden yapmanızı öneriyoruz.

Beyanname işleminin tamamlanmasının ardından KOSGEB tarafından sizlere bir uzman atanıyor ve almak istediğiniz destekler için bu uzman aracılığıyla bilgi alabiliyorsunuz.

KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLER VE NACE KODLARI:

B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

05 Kömür ve linyit çıkartılması
05.1 Taş kömürü madenciliği
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.10.01 Taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
05.20.01 Linyit madenciliği

06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06.1 Ham petrol çıkarımı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.10.01 Ham petrolün çıkarılması
06.2 Doğal gaz çıkarımı
06.20 Doğal gaz çıkarımı
06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)

07 Metal cevherleri madenciliği
07.1 Demir cevherleri madenciliği
07.10 Demir cevherleri madenciliği
07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)
07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması
07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması
07.21.03 Uranyum madenciliği
07.21.04 Toryum madenciliği
07.21.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen)
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
07.29.02 Alüminyum madenciliği
07.29.03 Bakır madenciliği
07.29.04 Nikel madenciliği
07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği
07.29.06 Krom madenciliği
07.29.07
Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez,
kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko,
alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)

08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı)
ocakçılığı
08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil)
08.11.02 Granit ocakçılığı
08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı
08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi
08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı
08.11.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil)
08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)
08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması
08.12.03
Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot
veya dinas toprakları çıkarımı
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.91.01
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit,
baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)
08.91.02 Bor mineralleri madenciliği
08.91.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı)
08.91.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)
08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı
08.92 Turba çıkarımı
08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması
08.93 Tuz çıkarımı
08.93.01 Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil
08.93.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.99.01
Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri,
sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal
korindon vb.)
08.99.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği
08.99.03
Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu
taşı, lüle taşı ve elmas hariç)
08.99.04 Grafit ocakçılığı
08.99.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği
08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı

09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)
09.10.02
Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler,
kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil)
09.10.03
Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet
faaliyetleri
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90.01
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri,
jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol
ve doğalgaz için yapılanlar hariç)
09.90.02
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için
yapılanlar hariç)

C İMALAT

10 Gıda ürünlerinin imalatı
10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
10.11.01
Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık)
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)
10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil)
10.12.02
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların
faaliyetleri
10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil)
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı
10.13.02
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve
et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek
olanlar hariç)
10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen)
10.13.04 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin imalatı
10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20.03
Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
(dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi,
konservelenmesi vb. faaliyetler)
10.20.04
Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası,
havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.)
10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için)
10.20.06 Balığın sadece işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemilerin faaliyetleri
10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi vb.)
10.20.08
Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve
peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların diğer yenilemeyen
ürünlerinin üretimi
10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.31.01
Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, ezilmiş patates
imalatı) (soyulması dahil)
10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.32.01
Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu,
elma suyu, kayısı suyu vb.)
10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç)
10.39.02
Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve
ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)
10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil)
10.39.04
Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve
meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)
10.39.05
Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru
bamya, kuru biber vb.)
10.39.06 Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç)
10.39.07 Susamın işlenmesi ve tahin imalatı
10.39.90
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi ve saklanması
(kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil)
10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı
10.41.02
Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb.
yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)
10.41.03 Beziryağı imalatı
10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç)
10.41.06
Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten
tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)
10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)
10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
10.41.11
Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı
(tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)
10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı
10.5 Süt ürünleri imalatı
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.51.01
Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek
ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç)
10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı
10.51.03
Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı
(katı veya toz halde süt, krema dahil)
10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.)
10.51.05
Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti
dahil) (katı veya toz halde krema hariç)
10.52 Dondurma imalatı
10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.)
10.52.02 Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı
10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.61.01
Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar
vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil)
10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç)
10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil)
10.61.06 İrmik imalatı
10.61.07
Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı (bulgur dahil,
fakat mısır hariç)
10.61.08
Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı (karışımları ile hazır
karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç)
10.61.09
Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un
karışımları hariç)
10.61.10 Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve irmik hariç)
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden)
10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil)
10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi
10.62.05 Glüten imalatı
10.62.06 Mısır yağı imalatı
10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)
10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)
10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)
10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
10.72.01
Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı
olanlar dahil)
10.72.02
Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler,
galeta, gevrek halkalar vb.)
10.72.03
Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış
kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.73.03
Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş
olanlar dahil)
10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı
10.81 Şeker imalatı
10.81.01
Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve şeker ürünleri
imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı şeker ve melas üretimi dahil)
10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.82.01
Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen
kakaolu ürünler hariç)
10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)
10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı
10.82.04
Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası
dahil)
10.82.05 Ciklet imalatı (sakız)
10.82.06
Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme imalatı (meyan
kökü hülasaları dahil)
10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
10.83.01
Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve
konsantreleri)
10.83.02
Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve
konsantreleri)
10.83.03 Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar).
10.83.04
Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. karıştırılmış ürünler
dahil)
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.84.01
Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı,
baharat karışımları vb.) (işlenmiş)
10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı
10.84.03
Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, mango çeşnisi vb.)
(baharat, sirke ve salça hariç)
10.84.05 Gıda tuzu imalatı
10.85 Hazır yemeklerin imalatı
10.85.01
Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering
hizmetleri hariç)
10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
10.86.01
Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek mamaları,
pudingleri vb.)
10.86.02
Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten
içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar)
10.86.03 Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.89.01 Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı
10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil)
10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı
10.89.05
Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola
konsantresi, malt özü, meyan balı dahil)
10.89.06
Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir
fondüleri, şeker şurupları vb. dahil)
10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.)

11 İçeceklerin imalatı
11.0 İçecek imalatı
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.01.01 Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.)
11.01.02 Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı
11.01.03 Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi <%80)
11.02 Üzümden şarap imalatı
11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi
11.02.02 Üzüm şırası imalatı
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil)
11.05 Bira imalatı
11.05.01 Bira imalatı
11.06 Malt imalatı
11.06.01 Malt imalatı
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11.07.01 Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış olanlar dahil)
11.07.02
Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik,
buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç)
11.07.03 İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış)
11.07.04 Boza imalatı

12 Tütün ürünleri imalatı
12.0 Tütün ürünleri imalatı
12.00 Tütün ürünleri imalatı
12.00.04 Tütün ürünleri imalatı

13 Tekstil ürünlerinin imalatı
13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)
13.10.05
Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi,
karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.)
13.10.06
Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.)
(pamuk hariç)
13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması
13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması
13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.10.14
Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk
hariç)
13.10.15
Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek
elyafı imalatı hariç)
13.2 Dokuma
13.20 Dokuma
13.20.14 Kot kumaşı imalatı
13.20.16
Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve
tafting kumaşlar hariç)
13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı
13.20.19 Doğal ipekten kumaş imalatı
13.20.20
Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş imalatı
(pamuk hariç)
13.20.21
Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş
imalatı
13.20.22
Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş,
vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kadife ve tafting kumaşlar hariç)
13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaş imalatı
13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil)
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)
13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil)
13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil)
13.30.04
Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama,
vb. dahil)
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
13.91.01
Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri makineler
ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ ile örülmüş ürünler dahil)
13.91.02 Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaşı imalatı
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.92.01
Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta
kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil)
13.92.02 Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve benzerlerinin imalatı
13.92.03
Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin
imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil)
13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı
13.92.05 Battaniye imalatı
13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)
13.92.07 Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı
13.92.08 Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının imalatı
13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalatı
13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için)
13.92.11 Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar dahil)
13.93 Halı ve kilim imalatı
13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil)
13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler
13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
13.94.02
Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boşaltma ağları,
vb.)
13.94.03
Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış
olanlar dahil)
13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.96.01
Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaş
imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan)
13.96.02
Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyalarının imalatı
13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç)
13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların imalatı
13.96.05
Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil
malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil)
13.96.06 Kord bezi imalatı
13.96.07
Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya
emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat imalatı
13.96.08
Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis
muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil)
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
13.99.02
Tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) imalatı ile
oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil)
13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı
13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için)
13.99.06
Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler
hariç)

14 Giyim eşyalarının imalatı
14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
14.11 Deri giyim eşyası imalatı
14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç)
14.12 İş giysisi imalatı
14.12.07
Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar
ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç)
14.12.08
Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş
giysileri hariç)
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.13.04
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban,
palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş
giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)
14.13.05
Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb.
kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç)
14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar
14.13.07 Gelinlik imalatı
14.14 İç giyim eşyası imalatı
14.14.01
Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi
kumaştan)
14.14.02 Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.14.03
Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.14.04
Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı (dokuma, örgü
veya tığ işi kumaştan)
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
14.19.01
Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı (mayo, bikini dahil)
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.19.02 Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.19.04
Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak vb. giysi
aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
(bebekler için olanlar hariç)
14.19.05
Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (tabansız
panduf dahil)
14.19.07
Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten
şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç)
14.19.08
Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış
tekstil kumaşından olanlar)
14.2 Kürkten eşya imalatı
14.20 Kürkten eşya imalatı
14.20.04
Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim eşyası ve giysi
aksesuarları hariç)
14.20.05
Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları imalatı (kürkten
şapka, başlık ve eldiven hariç)
14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
14.31.01
Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı,
patik ve diğer çoraplar)
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
14.39.01
Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek,
vb. şekillerde üretilenler)

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
15.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün
işlenmesi ve boyanması
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.11.10
Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması,
cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda
ütülenmesi ve kurutulması hariç)
15.11.11
Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve
ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil)
15.11.13 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı
15.11.14
İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve
kurutulması
15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.12.07
Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak
çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb.
ürünlerin imalatı
15.12.08
Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı, semer, eyer, tasma
kayışı, heybe, vb.)
15.12.09 Deri saat kayışı imalatı
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı
15.12.11 Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç)
15.12.12 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları imalatı
15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
15.20.15
Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile
ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
15.20.17
Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden
olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
15.20.18
Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (deri ve
plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
15.20.19
Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve ahşap parçalar
hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile sayacılık faaliyetleri dahil)

16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri
malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10.01
Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi
faaliyetleri)
16.10.02 Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı
16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı
16.10.05 Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler hariç)
16.10.06
Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi
hizmetleri (başkalarının adına olanlar)
16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
16.21.01
Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. imalatı (yaprak
halde) (preslenmemiş)
16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
16.22.01 Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç)
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.23.01
Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda,
parmaklık vb. imalatı
16.23.02 Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı
16.23.90
Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas,
payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı
16.24 Ahşap konteyner imalatı
16.24.01 Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı
16.24.02 Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı
16.24.03 Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı
16.29
Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış
ürünlerin imalatı
16.29.01 Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.)
16.29.02
Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya granül haline
getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalatı (mantardan yer
döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil)
16.29.03
Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatal-kaşık takımı
ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer süslerin imalatı
16.29.04
Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları,
ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı
16.29.05
Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların
imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının ahşap topuk ve
tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil)
16.29.07
Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı ile sepet türü
ve hasır işi eşyaların imalatı
16.29.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin
imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar)

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
17.11 Kağıt hamuru imalatı
17.11.08 Kağıt hamuru imalatı
17.12 Kağıt ve mukavva imalatı
17.12.07
Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli,
lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)
17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
17.21 Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
17.21.10
Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup
kutuları ve benzeri eşyaların imalatı
17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil)
17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı
17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)
17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.22.02
Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve
havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan
veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)
17.22.03 Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı
17.22.04
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim
eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lifli ağlardan yapılmış)
17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.23.04
Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer
kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapışkanlı kağıtların
imalatı
17.23.06
Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri
imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer
benzeri kırtasiye ürünleri)
17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı
17.23.08
Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar
hariç)
17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı
17.24 Duvar kağıdı imalatı
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı
17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı
17.29.02
Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile
kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı contalar ve rondelalar
dahil)
17.29.03
Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt,
mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı
17.29.04
Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus
diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde)

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
18.11 Gazetelerin basımı
18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla
yayınlananlar)
18.12 Diğer matbaacılık
18.12.01
Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve
tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri
18.12.02
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az
yayınlananlar)
18.12.03
Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım
hizmetleri
18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması)
18.12.05 Serigrafi faaliyetleri
18.12.06
Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve
diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri
18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
18.13.01
Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi
(klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin
kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
18.13.02
Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat,
reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı
ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.14.01
Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak
takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler)
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20.02
Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD lerin, DVD lerin, kasetlerin ve
benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
18.20.03
Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve
verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10.10
Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran,
zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)
19.10.11
Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran,
zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)
19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)
19.20.17
Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin
imalatı
19.20.19
Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde
edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil,
madeni yağlar hariç)

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
20.1
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve
sentetik kauçuk imalatı
20.11 Sanayi gazları imalatı
20.11.01
Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer
inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış
inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.12.01
Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir
kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
20.12.02
Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri;
bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)
20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil)
20.13.04 Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)
20.13.06
Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt
kartuşları dahil)
20.13.07
Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri,
oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt,
kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
20.13.90
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı
(klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler,
hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.14.01
Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar,
sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)
20.14.04
Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol,
toluol, fenol, naftalin vb.)
20.14.05
Tabii reçine ve türevleri, kolofanlar, kolofanın modifikasyon ve esterifikasyon ürünleri, çam
terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.15.01
Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin
maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve
mineral gübrelerin imalatı
20.15.02
Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür
(nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.16.01
Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin
imalatı
20.16.02
Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer
polieter ve polyester imalatı
20.16.03
Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil
esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri
dahil)
20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı
20.16.05
Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler,
polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20.11 Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı
20.20.12
Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve
sterilize ediciler dahil)
20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı
20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç)
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30.11
Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler
ve çözeltiler) imalatı
20.30.12 Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil)
20.30.13
Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri,
solventler, incelticiler (tiner))
20.30.14
Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz ortamda dağılanlar,
çözülenler ve çözeltiler) imalatı
20.30.15
Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay
ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı
20.30.16 Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı
20.30.17 Elektrostatik toz boya imalatı
20.4
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri
imalatı
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.41.01
Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel
kullanım için olanlar hariç)
20.41.03 Ham gliserin (gliserol) imalatı
20.41.04
Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan
müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç)
20.41.06
Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta,
cam, metal vb. için)
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
20.42.01
Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda sabit tutmaya
yarayan macun ve tozlar ile diş temizleme iplikleri dahil)
20.42.02 Kolonya imalatı
20.42.03
Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler,
dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve
organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)
20.42.04
Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve perma ürünleri, saç losyonları, saç
boyaları, vb. imalatı
20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.51 Patlayıcı madde imalatı
20.51.21 Barut, vb. itici tozların imalatı
20.51.22
Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit,
elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik
malzeme imalatı (barut hariç)
20.51.23 Kibrit imalatı
20.52 Tutkal imalatı
20.52.05
Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı,
polimer esaslı vb. olanlar)
20.53 Uçucu yağların imalatı
20.53.02 Uçucu yağların imalatı
20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.59.01
Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında
baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf)
ürünlerin imalatı
20.59.03 Aktif karbon imalatı
20.59.04
Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı
maddeleri ve antifrizlerin imalatı
20.59.05 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)
20.59.06 Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı
20.59.07
Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya
laboratuvar reaktifleri imalatı
20.59.08
Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile
bileşiklerin imalatı
20.59.09
Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini
veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
20.59.10
Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler,
kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde
sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı
20.59.11
Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde kullanılan jelatinler
ve süt albüminleri hariç)
20.59.12
Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ
karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide
kullanılan sıvı yağlar, vb.)
20.59.13
Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ
asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden
ürünler hariç)
20.59.14
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler,
pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan
yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)
20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı
20.59.16 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar)
20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı
20.60.02
Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı
(poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve
tekstürize olanlar hariç)

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10.01
Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında
farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin,
salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)
21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
21.20.01
Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon
içeren tıbbi ilaçlar vb.)
21.20.02
Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler,
eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.)
21.20.03 Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçların imalatı
21.20.04
Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit
esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık
müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil)

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.11.17
Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve şeritlerin imalatı
dahil)
22.11.18
Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, hava
taşıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu veya alçak basınçlı lastikler dahil)
22.11.19 Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması)
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.19.01 Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı
22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan)
22.19.03 Kauçuktan giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.)
22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı
22.19.05 Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının imalatı
22.19.06 Kauçuktan yer döşemeleri ve paspasların imalatı
22.19.07
Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının imalatı, ana
bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç)
22.19.08
Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için karakterler, tapalar,
lavabo pompaları, şişeler için tıpa ve halkalar ile sert kauçuktan diğer çeşitli eşyaların imalatı
22.19.09 Kauçuktan konveyör bantları ve taşıma kayışlarının imalatı
22.19.10 Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde
22.19.12
Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli vulkanize kauçuktan
teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara yolu taşıtları ve diğer araçlar için
kalıplanmış parçaların imalatı
22.19.13
Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka, şerit,
çubuk ve profil halinde)
22.2 Plastik ürünlerin imalatı
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.21.03
Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni
bağırsaklar dahil)
22.21.04
Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, vb. ile
monofilament imalatı (naylon brandalar dahil)
22.22
Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin
imalatı
22.22.43
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon,
makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası
dahil)
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.23.03 Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı
22.23.04 Plastikten prefabrik yapıların imalatı
22.23.05
Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve tavan
kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç)
22.23.06
Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya ile bunların
parçalarının imalatı
22.23.07
Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri
sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı parçaları dahil)
22.23.08 Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı
22.23.90
Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik suni taş-mermerit
imalatı)
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
22.29.01
Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve
diğer ev eşyası imalatı
22.29.02 Plastikten dikişsiz giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil)
22.29.03 Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı
22.29.04 Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı dahil)
22.29.05
Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları, plastikten
taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı
22.29.06
Plastik başlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile lambaların,
aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların, vb.nin başka yerde sınıflandırılmamış plastik
kısımlarının imalatı
22.29.07
Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi, boncuk, biblo,
heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendinden yapışkanlı levha, şerit vb. ürünlerin
imalatı
22.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı
23.11 Düz cam imalatı
23.11.01
Levha veya tabaka halinde düz cam imalatı (telli, buzlu cam, renkli veya boyalı düz cam dahil)
(dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş, üflenmiş, float, yüzeyi parlatılmış veya cilalanmış ancak
başka şekilde işlenmemiş olanlar)
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
23.12.01 Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları dahil)
23.12.02 Sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı (oto camı dahil)
23.12.03 Çok katlı yalıtım camları imalatı
23.12.04
Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür
yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat
çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik camlar dahil)
23.13 Çukur cam imalatı
23.13.01
Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları, bardaklar, termos ve diğer vakumlu kapların
camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak eşyaları imalatı (ampuller hariç)
23.13.02
Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb. amaçlarla kullanılan cam ve kristal eşya imalatı
(camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eşyalar hariç)
23.14 Cam elyafı imalatı
23.14.01 Cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil)
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
23.19.01
Sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve diğer ürünler,
kurşunlu lambalar ve benzerleri, blok, plaka veya benzer şekillerdeki gözenekli, köpüklü
camların imalatı (vitray cam hariç)
23.19.02
Duvar saati, kol saati veya gözlük için camlar (bombeli, kavisli, içi oyuk vb. şekilde fakat, optik
açıdan işlenmemiş) ile bu tür camların imalatı için kullanılan içi boş küre ve bunların
parçalarının imalatı
23.19.03
Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçalarının imalatı (elektrik ampulleri, elektrik lambaları,
katot-ışınlı tüpler vb. için kullanılan)
23.19.04
Küçük cam eşya imalatı (biblo, vb. süs eşyası, boncuklar, imitasyon inciler/taşlar, imitasyon
mücevherler, vb. dahil)
23.19.05
Lamba ve aydınlatma teçhizatının, ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının vb.nin cam parçalarının
imalatı (cam tabelaların imalatı dahil)
23.19.06
Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar ile cam ampullerin (serum ampulleri)
imalatı (ambalajlama ve taşımada kullanılanlar hariç)
23.19.07 Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalatı
23.19.08 Vitray cam imalatı
23.19.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam ürünlerin imalatı ve işlenmesi (düz camdan yapılmış
akvaryumların imalatı dahil)
23.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
23.20.16
Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile ateşe dayanıklı briket, blok,
tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı seramik yapı ürünleri imalatı
23.20.17
Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, boru, döküm potaları,
mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalatı
23.20.18 Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı
23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
23.31.01
Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe dayanıklı
olanlar hariç)
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
23.32.01
Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve
baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı
(seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil)
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
23.41.01
Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer ev ve tuvalet
eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç)
23.41.02 Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı (oyuncaklar hariç)
23.41.03 Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini dekoru dahil)
23.41.04
Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan heykel vb. süs ve
dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar ile malların ambalajlanması ve taşınması için
olanlar hariç)
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
23.42.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
23.43.01 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
23.44.01
Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda
kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç)
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
23.49.01
Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik
ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.)
23.49.02
Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer seramik eşyaların imalatı
(dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar dahil)
23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı
23.51 Çimento imalatı
23.51.01
Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf
çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)
23.52 Kireç ve alçı imalatı
23.52.01 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı
23.52.02 Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı
23.52.03 Yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş dolomit imalatı
23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
23.61.01
Çimentodan, betondan veya suni taştan prefabrik yapı elemanları imalatı (gaz betondan ve
kireç taşından olanlar dahil)
23.61.02
Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla, boru, vb. inşaat
amaçlı ürünlerin imalatı
23.61.03 Betondan yapılmış prefabrik yapıların imalatı
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
23.62.01 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, vb.)
23.63 Hazır beton imalatı
23.63.01 Hazır beton imalatı
23.64 Toz harç imalatı
23.64.01 Toz harç imalatı
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
23.65.02 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
23.69.01 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı ve alçı esaslı bileşenlerden ürünlerin imalatı
23.69.02
Beton, çimento ya da suni taştan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (heykel, alçak ve yüksek
kabartma, vazo, çiçek saksısı, mimari süsler, bahçe süsleri, vb.)
23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
23.70.01
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su
mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı,
yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)
23.70.02
Doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından süs eşyası
imalatı (lületaşı, kehribar, vb.nden olanlar dahil)
23.9
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin
imalatı
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
23.91.01
Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları, bileği taşı, zımpara taşı vb.)(dokuma tekstil
kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş zımparalar hariç)
23.91.02 Dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş olan zımparaların imalatı
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
23.99.01
Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su
yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil)
23.99.02
Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul
pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım
malzemeleri)
23.99.03
İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu
karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte
edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı
23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı
23.99.05
Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm,
doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)
23.99.07 Amyantlı kağıt imalatı
23.99.09 Suni korindon imalatı
23.99.10 Öğütülmüş veya kaplanmış kalsit imalatı (madencilik kapsamında yapılanlar hariç)
23.99.90
Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı
(karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı olanlar hariç)

24 Ana metal sanayii
24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
24.10.01
Ham çelik üretilmesi (kütük veya diğer birincil formlarda ya da yarı mamul çelik ürünler
halinde)
24.10.02
Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden
daha ileri işlem görmemiş)
24.10.03
Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir veya çelik
alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb. dahil)
24.10.05 Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat demiri dahil)
24.10.06 Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi
24.10.07 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi
24.10.08
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger demir
ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle istisnai saflıkta demir
üretilmesi
24.10.09
Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar ile ray donanımı,
aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profil imalatı
24.10.10
Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya
diğer birincil formlarda)
24.10.12
Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve
diğerleri)
24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.20.09
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı
(sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş)
24.20.10
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı
(soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş)
24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
24.31 Barların soğuk çekilmesi
24.31.01 Çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.32.01 Çelik dar şeritlerin soğuk hadde yöntemiyle imalatı (genişliği < 600 mm olan)
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama
24.33.01
Açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama
yöntemiyle imalatı
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi
24.34.01 Çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
24.41 Değerli metal üretimi
24.41.16
Altın imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile gümüş veya adi metallerin altınla
kaplanması veya giydirilmesi
24.41.17 Gümüş imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile adi metallerin gümüşle giydirilmesi
24.41.18
Platin imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile altın, gümüş veya adi metallerin platinle
kaplanması veya giydirilmesi (paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum imalatı ile platin
katalizör imalatı dahil)
24.41.19 Değerli metal alaşımlarının imalatı
24.42 Alüminyum üretimi
24.42.16 Alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.42.17 Alüminyum imalatı (işlenmemiş halde)
24.42.18 Alüminyum sac, levha, tabaka, şerit imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.42.20 Alüminyum oksit imalatı (suni korindon hariç) (alümina)
24.42.21
Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı (alaşımdan olanlar
dahil)
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.43.01 Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.43.02 Kurşun imalatı (işlenmemiş)
24.43.04 Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.43.05 Kalay imalatı (işlenmemiş halde)
24.43.06 Çinko imalatı (işlenmemiş halde)
24.43.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.43.08 Çinko sac, tabaka, levha, şerit, folyo, çinko tozları, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.44 Bakır üretimi
24.44.01 Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır, bakır anotu ile bakır ve bakır alaşımlarının imalatı
24.44.03 Bakır sac, tabaka, levha, şerit, folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.44.04
Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, bar, çubuk, tel ve
profil imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.45.01
Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, tungsten,
molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalatı
(alaşımları dahil)
24.45.02
Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum,
berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin imalatı (sermetler ve diğer
ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç)
24.45.06
Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel, levha,
şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı
24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi
24.46.01
Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum
üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum,
toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç)
24.5 Metal döküm sanayii
24.51 Demir döküm
24.51.13
Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel grafit demir
dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular ve içi boş profiller ile
dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı parçalarının imalatı)
24.52 Çelik dökümü
24.52.20 Çelik dökümü
24.53 Hafif metallerin dökümü
24.53.01
Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı mamul
ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü)
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü
24.54.01 Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.)
24.54.02 Değerli metallerin dökümü

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç)
25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı
25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
25.11.06
İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı (kuleler, direkler, destekler,
köprüler vb.) (kepenk ve yangın merdiveni ile prefabrik yapılar hariç)
25.11.07 Metalden kepenk ve yangın merdiveni imalatı
25.11.08 Metalden prefabrik yapı imalatı
25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı
25.12.04 Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı
25.12.05 Çelik kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı
25.12.06 Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil)
25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı
25.21.10 Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar hariç)
25.21.11
Merkezi ısıtma kazanları (boyler) imalatı (kombi, kat kaloriferi ve diğer merkezi ısıtma
kazanları) (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç)
25.21.12 Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı, döküm olanlar (elektrikli radyatörler hariç)
25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı
25.29.01 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için kullanılan metal konteynerlerin imalatı
25.29.02
Metalden rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kapasitesi > 300 litre olan konteynerlerin
imalatı (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar ile mekanik veya termal ekipmanlı
olanlar hariç)
25.3 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
25.30.01
Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler) ve bunların parçaları ile
kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler ve buhar veya diğer buhar güç üniteleri için
kondansatör imalatı
25.30.02 Nükleer reaktörler ve nükleer reaktör parçası imalatı (izotop ayırıcılar hariç)
25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.40.01
Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı olmayan ateşli
silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı
25.40.02
Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil
kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.)
25.40.03
Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri, fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların
parçalarının imalatı
25.5 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.50.01 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması
25.50.02 Toz metalürjisi
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.61.01
Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, elektroliz,
çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç)
ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyeti
25.61.02 Metallerin kalay ile kaplanması (kalaycılık) faaliyeti
25.61.03 Metallerin nikel ile kaplanması (nikelajcılık) faaliyeti
25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
25.62.01
CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanılması yoluyla metallerin
kesilmesi veya üzerlerinin yazılması
25.62.02
Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama,
frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb.
faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)
25.62.03 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması
25.7 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
25.71.01
Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, şeker maşası ve benzeri mutfak gereçleri, sofra
takımları, çatal bıçak takımları imalatı (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat,
sofra bıçakları hariç)
25.71.02
Sofra bıçakları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları hariç), budama bıçakları, sustalı
bıçaklar, satır, vb. bıçaklar (makineler için olanlar hariç) ile terzi makasları, vb. makaslar ve
bunların ağızlarının imalatı
25.71.03
Kılıç, pala, kasatura, mızrak, süngü, avcı bıçağı ve benzeri silahlar ile bunların parçalarının
imalatı
25.71.04
Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kağıt bıçakları, mektup açacakları, kalemtıraşlar ve
bunların bıçakları, kırma, yarma ve kıyma bıçakları, saç kesme ve hayvan kırkma makine ve
aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin imalatı
25.71.05 Tıraş bıçakları, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçaklarının imalatı
25.72 Kilit ve menteşe imalatı
25.72.01
Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, bağlantı takozu,
askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük
tekerleklerin imalatı
25.73 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı
25.73.02
El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb.
imalatı
25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler)
25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.91.01 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
25.92.01
Demir veya çelikten yiyecek, içecek ve diğer ürünler için kapasitesi < 50 litre olan kutuların
imalatı (lehim veya kıvrılarak kapatılanlar) (tenekeden olanlar dahil)
25.92.02 Adi metalden dişli kapaklar (şişe kapağı vb.) ve tıpalar ile tıkaçlar ve kapakların imalatı
25.92.03
Kapasitesi 300 lt.yi geçmeyen alüminyum varil fıçı, kova, kutu, vb. imalatı (diş macunu, krem
gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular ile aerosol kutuları dahil)
25.93 Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
25.93.01
Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay yaprakları,
kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotların imalatı (elektrik
işlerinde kullanılanlar ile elektrik yalıtımı olanlar hariç)
25.93.02 İğne, çengelli iğne, çuvaldız, örgü şişi, tığ, raptiye, çivi, vb. imalatı
25.93.03
Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel, örme şerit, taşıma askısı, dikenli tel (elektrik
yalıtımı olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve
çitler)
25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.94.01
Yivsiz bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (rondelalar, perçinler, perçin
çivileri, kamalı pimler, kopilyalar vb. ürünler)
25.94.02
Yivli bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (vidalar, cıvatalar, somunlar vb.
yivli ürünler)
25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
25.99.01
Demir, çelik ve alüminyumdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı (tencere, tava, çaydanlık,
cezve, yemek kapları, bulaşık telleri vb.) (teflon, emaye vb. ile kaplanmışlar dahil, bakırdan
olanlar hariç)
25.99.02
Metalden yapılmış eviye, lavabo, küvet, duş teknesi, jakuzi (emaye olsun-olmasın) ve diğer
sıhhi ürünlerin imalatı
25.99.03
Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar, kasa daireleri, kilitli para kasaları, zırhlı kapılar vb. imalatı (adi
metalden)
25.99.04 Adi metalden büro malzemeleri imalatı (dosya kutuları, kaşeler, zımba telleri, kağıt ataçları vb.)
25.99.05
Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı (klips, tarak, saç tokası, saç firketesi, bigudi, kopça,
elbise askısı, rozet, rütbe, kapan, tuzak, çöp sepeti, sigara tabakası, palet, makara, kanca,
kozmetik kutuları vb.) (tekstil ürünleri imalatında kullanılanlar hariç)
25.99.06 Bakırdan sofra ve mutfak eşyası imalatı (cezve, tencere, çanak, tabak, ibrik vb.)
25.99.07 Kalıcı metalik mıknatısların imalatı
25.99.08
Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların aksamları ile çıpalar, filika demirleri vb.
imalatı
25.99.09 Alüminyum jaluzi perde imalatı
25.99.10 Metal merdiven imalatı
25.99.11
Zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden biblo, heykelcik, çerçeve, ayna ve diğer süs eşyası
imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak kalıba dökülerek yapılanlar, bakırdan olanlar ile mutfak
eşyaları hariç)
25.99.12
Kalıba dökülerek yapılan zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden kalıba dökülerek yapılan
biblo, heykelcik ve diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak bakırdan olanlar ile
mutfak eşyaları hariç)
25.99.13 Metalden çatı olukları, çatı kaplamaları vb. imalatı
25.99.14
Adi metallerden işaret levhaları ve tabelalar ile rakamlar, harfler ve diğer sembollerin imalatı
(oto plakaları dahil, ışıklı olanlar hariç)
25.99.15
Kurşun tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları ile kurşun bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı
(alaşımdan olanlar dahil)
25.99.16 Kalay plaka, tabaka, sac, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve kalay tozları ile diğer ürünlerin imalatı
25.99.17 Çinko tüp, boru ve bağlantı parçaları ile diğer ürünlerin imalatı
25.99.18
Bakırdan yapılan biblolar, çerçeveler, aynalar ve diğer süsleme eşyaları ile süsleme işleri
(mutfak eşyaları hariç)
25.99.19
Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan adi metalden sabit malzemeler ve bağlantı
parçaları ile bunların parçalarının imalatı
25.99.20
Elektriksiz sebze-meyve dilme, doğrama ve sularını çıkarma aletleri, et kıyma aletleri, kahve ve
baharat değirmenleri, el havanı, rende vb. el gücüyle çalışan mutfak aletleri ve aksesuarları
imalatı
25.99.21 Elektriksiz hazneli döner bacaların, havalandırma kanallarının vb. imalatı
25.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
26.11.04
Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro
anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin
imalatı
26.11.05
Katot ışınlı görüntü tüpleri, televizyon kamerası tüpleri ve magnetronlar, klistronlar,
mikrodalga tüpleri ve diğer valf tüplerinin, LCD ve plazma TV panelleri ve göstergelerin imalatı
26.11.06 Çıplak baskılı devre kartlarının imalatı
26.11.90 Bys. diğer elektronik bileşenlerin imalatı
26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
26.12.01
Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü, denetleyici, ağ ve
modem kartları ile akıllı kartlar vb.)
26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.20.01 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı
26.30.02
Radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları ile radyo ve televizyon iletim cihazlarının
imalatı (tv kameraları ve baz istasyonları dahil)
26.30.03
Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn: uzaktan kumanda
cihazları)
26.30.05
Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz
taşıtlarının antenleri)
26.30.06
Kablolu ve kablosuz telefon, cep telefonu, kablolu görüntülü telefon, çağrı cihazı ve faks cihazı
imalatı (telesekreter imalatı dahil)
26.30.08
Merkezi iletişim santral donanımları ile sayısal veya analog telefon-telgraf santrallerinin ve ağ
geçitleri, köprüleri, yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı (mors veya mors tipi
kaydedici ve anahtarlar dahil)
26.30.09
Hırsız ve yangın alarm sistemleri ve kapı konuşma sistemlerinin (diyafon) (görüntülü olanlar
dahil) imalatı (motorlu kara taşıtları için alarm sistemleri hariç)
26.30.10
Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi/yeniden oluşturulması
için kullanılan diğer makinelerin imalatı (alıcısı/vericisi bulunan telgraf, teleks cihazları ile
anahtarlama ve yönlendirme cihazları dahil)
26.30.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iletişim ekipmanlarının imalatı
26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.40.08
Ses ve görüntü oynatıcı ve kaydedicileri, ev tipi video kameralar ve diğer görüntü kayıt veya
görüntü çoğaltma cihazlarının imalatı
26.40.09 Radyo ve televizyon imalatı (taşıtlarda kullanılanlar dahil)
26.40.10 Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalatı
26.40.11
Monitörler ve projektörlerin imalatı (bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme sisteminde
kullanılmayanlar)
26.40.12 Video oyun ve konsollarının (televizyonla kullanılanlar ve kendi ekranı olanlar) imalatı
26.40.90 Bys. tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.51.02
Dedektör imalatı (yeraltı kaynakları, maden, mayın, güvenlik kontrol, radyasyon vb.
dedektörleri)
26.51.03
Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların
imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücünü
ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç)
26.51.04
Hız ve mesafe ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (taşıt hız göstergesi, takometre,
taksimetre vb.)
26.51.05
Isı ve sıcaklık ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (termometre, termostat,
pirometre vb.)
26.51.06
Işık, ışın ve renk ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (polarimetre, kolorimetre,
refraktometre vb.)
26.51.07 Meteorolojide kullanılan alet ve cihazların imalatı
26.51.08
Yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının ve radar cihazlarının imalatı (hava,
kara ve deniz taşımacılığında kullanılanlar dahil)
26.51.09
Hava, sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme ve kontrol etme için
kullanılan aletlerin imalatı (hidrometre, debimetre, barometre, higrometre vb.)
26.51.10 Gaz, sıvı veya elektrik üretim veya tüketim sayaçlarının imalatı
26.51.11
Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel
hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus
elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil)
26.51.12 Laboratuvar, kuyumculuk vb. yerlerde kullanılan hassas tartıların imalatı
26.51.13 Sanayide kullanılan işlem kontrol amaçlı teçhizatların imalatı
26.51.14
Telemetreler, teodolitler ve diğer arazi ölçümü, hidrografik, oşinografik, hidrolojik veya jeofizik
alet ve cihazlarının imalatı
26.51.15
Seyrüsefere yardımcı telsiz cihazları ile uzaktan kumandalı kontrol cihazlarının (roketler,
füzeler, makineler vb) imalatı
26.51.90
Bys. ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (hidrolik veya pnömatik
otomatik ayar veya kontrol aletleri ile milometreler, pedometreler, stroboskoplar,
monostatlar, kumpaslar, spektrometreler dahil)
26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
26.52.03
Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar ve kol saati makineli zaman
ayarlı anahtarların imalatı (vardiya saati vb.)
26.52.04
Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunların makinelerinin, kasalarının ve diğer parçalarının
imalatı (kronometreler ve taşıtlar için gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki
saatler dahil)
26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.60.01
Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı,
işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi
ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.)
26.7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
26.70.11
Objektif merceği, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik mercek, prizma,
ayna ve diğer optik elemanlar ile dürbün, optik mikroskop, optik teleskop ve diğer astronomik
aletler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı
26.70.12 Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucuların imalatı
26.70.13 Sinematografik kameraların ve projektörlerin, diyapozitif (slayt) ve diğer projektörlerin imalatı
26.70.16
Fotoğraf makinesi imalatı (dijital, anında görüntü basan, dokümanların mikrofilm, vb. üzerine
kaydedilmesinde, deniz altında, hava fotoğrafçılığında, adli tıp veya kriminolojik
laboratuvarlarda, vb. kullanılanlar)
26.70.19
Flaş lambaları, fotografik agrandisörler (büyütücüler), fotoğraf laboratuvarları için cihazlar,
negatoskoplar (ince ışıklı panel), projeksiyon ekranları, likit kristal cihazlar ile lazerlerin (lazer
diyotlar hariç) imalatı
26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
26.80.01 Boş manyetik ses ve görüntü kaset bantlarının imalatı (plak dahil)
26.80.02 Manyetik şeritli kartların imalatı (boş telefon kartı dahil)
26.80.03
Boş CD, DVD, disket, mavi ışınlı (blu-ray) disk, vb. ürünlerin imalatı (disk üretimi için kullanılan
kalıp (matris) ve master dahil)
26.80.90 Bys. manyetik ve optik ortamların imalatı

27 Elektrikli teçhizat imalatı
27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
27.11.01 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları hariç)
27.11.03 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.12.01
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü
cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar,
voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)
27.12.02
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü
cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler
dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç)
27.2 Akümülatör ve pil imalatı
27.20 Akümülatör ve pil imalatı
27.20.01
Elektrik akümülatör parçalarının imalatı (akümülatör plakaları, separatörler, kurşun ızgaralar)
(akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı hariç)
27.20.02
Şarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının imalatı (manganez
dioksitli, cıva oksitli, gümüş oksitli, lityum oksitli, çinko-hava reaksiyonlu pil ve bataryalar)
27.20.03
Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum
polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri)
27.20.04 Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatı
27.20.05 Akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı
27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
27.31 Fiber optik kabloların imalatı
27.31.04 Fiber optik kabloların imalatı
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.32.03
Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel
elektrik iletkenleri, yalıtılmış bobin telleri, izolasyonlu toprak su altı iletkenler, asetatlı ve
silikonlu bakır iletkenler, vb.) (fiberoptik kablo hariç)
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
27.33.02
Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy,
plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı
parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç)
27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.40.01
Deşarj ampulü, mor ötesi veya kızıl ötesi ampul, ark ampulü, tungsten halojen filamentli
ampul, diğer filamentli ampul ile fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ampulü, flaş küpü ve
benzerlerinin imalatı
27.40.02
Hava ve motorlu kara taşıtları için monoblok far üniteleri, kara, hava ve deniz taşıtları için
elektrikli aydınlatma donanımları veya görsel sinyalizasyon ekipmanları imalatı (polis araçları,
ambulans vb. araçların dış ikaz lambaları dahil)
27.40.03
Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya sinema stüdyoları
için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları, çalışma lambaları, abajur vb.
lambaların imalatı (süsleme için ışıklandırma setleri dahil)
27.40.04 Sokak aydınlatma donanımlarının imalatı (trafik ışıkları hariç)
27.40.05
Pil, akümülatör veya manyeto ile çalışan portatif elektrik lambaları ve elektriksiz lambalar ile el
feneri, gaz ve lüks lambası vb. aydınlatma armatürlerinin imalatı (taşıtlar için olanlar hariç)
27.40.06 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı
27.40.07
Bys diğer lamba ve aydınlatma armatürleri ile lambaların, aydınlatma armatürü ve
benzerlerinin aksam ve parçalarının imalatı (cam veya plastikten olanlar hariç)
27.5 Ev aletleri imalatı
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.51.02
Ev tipi elektrikli su ısıtıcıları (depolu su ısıtıcıları, anında su ısıtıcıları, şofben, termosifon dahil),
elektrikli ısıtma cihazları (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve elektrikli toprak ısıtma cihazlarının
imalatı
27.51.03
Ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme/yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli
süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatı
27.51.04
Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver,
ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve
sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.)
27.51.05
Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu
dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı
27.51.06
Elektrikli kişisel bakım eşyalarının imalatı (elektrikli tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme
makinesi, elektrotermik saç şekillendirme makinesi (saç kurutma makinesi, bigudi, tarak, saç
maşası), elektrikli diş fırçası, vb.)
27.51.07 Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı
27.51.08
Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi,
vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın, elektrikli pişirme
sacı vb. imalatı
27.51.90 Bys. diğer elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.52.02
Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, mangal, semaver, su
ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı
27.52.05
Elektriksiz yemek pişirme cihazlarının imalatı (gaz yakıtlı set üstü ocaklar, gaz veya sıvı yakıtlı
fırınlar ve ocaklar vb.)
27.52.06 Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarının imalatı
27.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
27.90.02
Elektrik kondansatörleri, dirençleri (ısıtma rezistansları hariç), reostaları ve
potansiyometrelerin imalatı
27.90.03
Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının imalatı (demir yolları, kara
yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar ve hava meydanları için) (trafik ışıkları ve sinyal
donanımları dahil)
27.90.04
Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde kullanılan grafitten veya karbondan diğer ürünlerin
imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambaları ve diğer lambalar için kömürler
vb. dahil)
27.90.05
Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak
makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için
elektrikli makine ve cihazlarının imalatı
27.90.06
Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli
veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik sayı levhası (skorbord) dahil)
27.90.08
Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere
elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayıt
cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.)
27.90.09 Elektrik yalıtkanlarının (izolatörlerinin) imalatı (cam ve seramikten olanlar hariç)
27.90.10 Solaryum yatakları, solaryum lambaları vb. bronzlaşma ekipmanlarının imalatı
27.90.90
Bys. elektrikli diğer ekipmanların imalatı (elektromıknatıslar, elektromanyetik kaplinler, frenler
ve vinç başları ile elektrikli parçacık hızlandırıcılar, sinyal jeneratörleri vb.)

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı
28.11 Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
28.11.08
Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve
bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç)
28.11.09
Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım ateşlemeli veya
sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların parçalarının imalatı (hava taşıtı,
motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)
28.11.10
Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar, silindirler ve silindir
blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, segmanlar, hareket
kolları, karbüratörler, yakıt memeleri vb.nin imalatı
28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
28.12.05
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik
motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların
parçaları)
28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.13.01
Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla
çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç)
28.13.02
Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için)
(deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil)
(tulumba dahil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç)
28.13.03 El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatı
28.13.04
İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı (yağ pompaları,
yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma pompaları)
28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı
28.14.01
Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat
ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil)
28.14.02
Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada
kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil, dökme olanlar hariç)
28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
28.15.01
Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma
milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları,
yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.)
28.15.02
Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal mafsalların imalatı (motorlu kara
taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç)
28.15.03
Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve diğer hız
değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan vites kutuları ve diferansiyelleri
hariç)
28.15.04 Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve güç aktarım zincirlerinin imalatı
28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
28.21.07
Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının
imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları dahil)
28.21.08 Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatı
28.21.09
Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazların
imalatı
28.21.10
Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma
donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı
28.21.11 Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı
28.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı
28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
28.22.10
El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı
(vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri,
vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.)
28.22.11 Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç)
28.22.12 Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalatı
28.22.13
Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler
vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme makineleri ve diğerleri)
28.23 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
28.23.01
Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri
yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.)
28.23.02 Dikte makinelerinin imalatı (taşınabilir ve küçük ses kayıt cihazları)
28.23.03 Yazarkasa imalatı
28.23.04 Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatı
28.23.05
Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı
yazanlar dahil)
28.23.06
Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset baskı makinelerinin (kağıt ebadı <=22×36
cm) imalatı
28.23.07
Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil),
kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı
28.23.08
Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma makineleri ile diğer büro
makinelerinin imalatı
28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.24.01
Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle
kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancası vb.)
28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
28.25.01
Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı
veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü
üniteler vb.)
28.25.02 Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dahil)
28.25.03 İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu taşıtlarda kullanılanlar dahil)
28.25.04
Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan
makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi ve arıtılması için kullanılan makine ve cihazların
imalatı
28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.29.01 Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damıtma ve rektifiye donanımları imalatı
28.29.02 Gaz jeneratörleri, su gazı jeneratörleri, asetilen gazı jeneratörleri ve benzerlerinin imalatı
28.29.03
Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı (kavanoz,
bidon, fıçı, kutu vb.)
28.29.04
Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre
edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil)
28.29.05
Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme,
kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için makineler)
28.29.06
Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek, içecek, vb. otomatik satış makinesi) (para
bozma makineleri dahil)
28.29.07
Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer malzemelerle
birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar)
28.29.08
Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm
için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda
kullanılan hassas tartılar hariç)
28.29.09
Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma makinesi, laboratuvarlarda kullanılanlar
hariç)
28.29.10
Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve
tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı
28.29.11
Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme)
makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil)
28.29.12 Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatı
28.29.17 Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç)
28.29.18
İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve
benzerlerinin imalatı
28.29.19
Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller ile elle kullanılan
diğer ölçü aletlerinin imalatı
28.29.20
Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su sirkülasyonu yoluyla
doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla
kaplanması için vakum-buhar tesisleri vb.)
28.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
28.30.08 Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı
28.30.09
Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya
derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı
28.30.10 Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalatı
28.30.11
Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve
donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil)
28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil)
28.30.13
Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot ve saman
balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.)
28.30.14
Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan
dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile
gübreleme makinelerinin imalatı
28.30.15 Süt sağma makinelerinin imalatı
28.30.16
Tarım ve bahçecilikte kullanılan hava, sıvı veya toz atma, dağıtma, püskürtme ve iklimlendirme
makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı
ve toz püskürtücüler, don pervaneleri vb.)
28.30.17 Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazların imalatı
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı
28.41.01
Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal ve benzerlerini
işlemek için işleme merkezlerinin imalatı
28.41.03 Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı
28.41.06 Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının imalatı
28.41.07
Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet tutacakları ve
kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel
aksesuarlar hariç)
28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı
28.49.02
Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya
elektroforez için)
28.49.03
Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için
olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, taşlama, parlatma, vb.)
28.49.04
Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olan
takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, testere, planya, freze, taşlama,
zımparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.)
28.49.05
Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, işlenecek
parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, dingiller, yüksükler ve rakorlar ile
fikstürlerin imalatı
28.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının imalatı
28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
28.91 Metalürji makineleri imalatı
28.91.01
Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri,
vb. sıcak metallerin işlenmesi için kullanılan makine ve teçhizatın imalatı
28.91.02
Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile
hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı
28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.92.01
Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dahil, beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar
hariç)
28.92.02
Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici,
mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt
yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı
28.92.03
Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma,
yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden geçirme için kullanılan makinelerin
imalatı (beton ve harç karıştırıcılar (mikserler) hariç)
28.92.05
Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj
makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü)
28.92.06 Yer altı kullanımı için sürekli hareketli elevatör ve konveyörlerin imalatı
28.92.08 Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler)
28.92.09 Kara yolu dışında kullanılan damperli kamyonların imalatı (mega kamyonlar)
28.92.10
Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya mahsus
makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb. işler için kullanılan diğer makinelerin
imalatı
28.92.11
Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve
toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan
makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil)
28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.93.01
Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı
(ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar
vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri)
28.93.02
Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler,
eziciler ve benzeri makineler)
28.93.03
Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler,
irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.)
28.93.04
Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını
damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çiğneme tütünleri
imalinde kullanılan makineler)
28.93.06
Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için
kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler,
kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.)
28.93.07
Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı
olanlar)
28.93.08
Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve
makineleri vb. dahil)
28.93.09
Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve
cihazları dahil)
28.93.10
Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya
derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil)
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.94.01
Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için
kullanılan makinelerin imalatı
28.94.02
Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü
makinesi ve pres ütü imalatı
28.94.03
Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları,
kapakları vb. parçaları dahil)
28.94.04
Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi
için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin
imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil)
28.94.05
Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma,
emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve
bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
28.94.06
Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin
imalatı
28.94.07
Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalatı (gipe iplik, tül, dantel,
nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dahil)
28.94.08
Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı
(ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı
makineleri hariç)
28.94.09
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş
makinelerinde kullanılanlar hariç)
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95.01 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.96.01
Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden
ürün imalatı için kullanılan makineler)
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
28.99.01
Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı
(ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler,
ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)
28.99.02
Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve
elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında kullanılan makinelerin imalatı
28.99.04
Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin
üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
28.99.05
Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, poligon, vb. diğer
panayır alanı eğlence donanımları ile kumarhane oyun masalarının imalatı
28.99.06
Hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede
hava taşıtlarının kalkmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı
28.99.07
Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken aygıtların, elektronik
entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların imalatı
28.99.08 Sicim ve halat makinelerinin imalatı
28.99.09
Lastik tekerlerin balansında ve hizalanmasında kullanılan donanımların imalatı (jant için
kullanılanlar hariç)
28.99.10 Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi robotlarının imalatı
28.99.11
Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer malzemelerin
imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için olanlar hariç)
28.99.12 İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı
28.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı
29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)
29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı
29.10.05 Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart arabaları vb. taşıtların imalatı
29.10.07
Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme
araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu
karavan vb.)
29.10.08 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı
29.2
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı
29.20
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı
29.20.01
Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan
diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, kasaları, aksları ve diğer parçaları)
29.20.02
Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon,
kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının
karoserleri)
29.20.03 Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar)
29.20.04
Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve tarımsal
amaçlı olanlar hariç)
29.20.05 Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı – ev olarak veya kamp için
29.20.06 Motorlu kara taşıtlarının modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
29.31.04
Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve
manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, marş motoru, alternatör vb.
imalatı
29.31.05
Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar,
sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb.
elektrikli ekipmanların imalatı
29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalatı
29.31.07
Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet
dinamoları dahil)
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
29.32.20
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant,
süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı,
rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)
29.32.21
Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı
(tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil)
29.32.22 Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç)

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
30.1 Gemi ve tekne yapımı
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.11.01 Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri
30.11.02
Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici
römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin inşası (spor
ve eğlence amaçlı olanlar hariç)
30.11.03 Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı
30.11.04
Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika
gemilerinin yapımı
30.11.05
Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar, yüzen tanklar,
mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı
30.11.06 Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı
30.11.07 Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı
30.11.08 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden inşası
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
30.12.01 Jet ski vb. kişisel su araçlarının imalatı
30.12.03 Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (eğlence ve spor amaçlı olanlar)
30.12.04
Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların,
sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve benzer araçların imalatı
(polyester tekneler dahil)
30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.20.01
Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonları, bagaj vagonları, lokomotif tenderleri, demir
yolu veya tramvay bakım veya servis araçları imalatı (lokomotiflere ve vagonlara ait parçalar ile
koltuklarının imalatı hariç)
30.20.02 Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının parçalarının imalatı
30.20.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı
30.20.04
Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların
parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dahili su yolları, park yerleri,
liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)
30.20.05
Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının büyük çapta yenilenmesi ve
donanım hizmetleri (tamamlama)
30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.30.01
Helikopter imalatı (helikopter veya helikopter motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu
ve değiştirilmesi dahil)
30.30.02
Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş
takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları, motorlar, turbo jetler,
turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların parçaları)
30.30.03
Sıcak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava araçlarının
imalatı
30.30.04
Uçak ve benzer hava taşıtlarının imalatı (uçak veya uçak motorlarının fabrikalarda büyük çaplı
revizyonu ve değiştirilmesi dahil)
30.30.05 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçalarının imalatı
30.30.06
Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge
istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı
30.30.07 Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı
30.30.08 Hava taşıtları ve uzay araçlarında kullanılan koltukların imalatı
30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.40.01 Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları)
30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
30.91 Motosiklet imalatı
30.91.01 Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı
30.91.02 Motosiklet parça ve aksesuarları imalatı (sele, motosiklet yan sepeti, motosiklet vitesi vb.)
30.91.03 Motosiklet motorları imalatı
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
30.92.01
Motorsuz bisiklet imalatı (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış
bisikleti, vitesli bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç)
30.92.02
Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, pedal fren
göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, krank-dişlileri, pedallar ve serbest dişlilerin
parçaları, vb.)
30.92.03 Engelli araçlarının imalatı (motorlu, motorsuz, akülü, şarjlı, vb.)
30.92.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı
30.92.05 Bebek arabaları, pusetler ve bunların parçalarının imalatı
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
30.99.01
Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı (alışveriş arabaları, sanayi el
arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen golf arabaları, hasta nakli için
arabalar, kızaklar dahil)
30.99.02 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı (at, eşek arabası, fayton, vb.)
30.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

31 Mobilya imalatı
31.0 Mobilya imalatı
31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
31.01.01
Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı
(taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler,
öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.)
31.01.02
Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı (mikroskop masaları,
laboratuvar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk tertibatlı, vb. olsun olmasın), çeker ocaklar,
teçhizatsız çizim masaları, vb.)
31.01.03
Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı
(laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç)
31.01.04 Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.02.01 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.03 Yatak imalatı
31.03.01 Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç)
31.03.02
Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı
döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.)
31.09 Diğer mobilyaların imalatı
31.09.01 Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması
31.09.02
Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev
mobilyalarının yeniden kaplanması hariç)
31.09.03 Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı
31.09.04
Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb.
imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil)
31.09.05
Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalatı (iskeletçiler) (plastik olanlar ile
bürolarda kullanılanlar hariç)
31.09.06
Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. mobilyaların imalatı
(plastik olanlar hariç)
31.09.07
Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb. imalatı (plastik olanlar ile
bürolarda ve park ve bahçelerde kullanılanlar hariç)
31.09.08 Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı

32 Diğer imalatlar
32.1 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
32.11 Madeni para basımı
32.11.01 Madeni para basımı
32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
32.12.01
Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb.
yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil)
32.12.03
Değerli metallerden yapılan teknik ve laboratuvar malzemeleri imalatı (maden eritme kapları,
spatulalar, elektrolitik kaplama anotları, vb. dahil)
32.12.04
İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile bunların
parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil)
32.12.06 Değerli olsun olmasın metal eşyalar üzerine oyma ve kabartma yapılması faaliyetleri
32.12.07 Sanayi elmaslarının işlenmesi
32.12.08
Değerli metallerden veya değerli metallerle preslenerek kaplanmış adi metallerden yemek
takımı, çatal bıçak takımı, tuvalet malzemesi, büro malzemesi, vb. malzemelerin imalatı
32.13 İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı
32.13.01 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı
32.2 Müzik aletleri imalatı
32.20 Müzik aletleri imalatı
32.20.21
Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi
güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.)
32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)
32.20.23
Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer üflemeli müzik
aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.)
32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.)
32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı
32.20.26
Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları (armonikalar), tulum vb.
çalgıların imalatı
32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı
32.20.28
Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları için
mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarının imalatı
32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı
32.3 Spor malzemeleri imalatı
32.30 Spor malzemeleri imalatı
32.30.17
Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri ve tekerlekli
patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların
parçalarının imalatı (kaykaylar dahil)
32.30.18
Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve ekipmanların imalatı
(atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler;
boks çalışma topları, boks veya güreş için ringler vb.)
32.30.19
Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta
iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar,
sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)
32.30.20
Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar,
beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar,
bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)
32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)
32.4 Oyun ve oyuncak imalatı
32.40 Oyun ve oyuncak imalatı
32.40.01 Oyun kağıt ve kartlarının imalatı
32.40.02
Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların
imalatı
32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dahil)
32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı
32.40.05
Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi
doldurulmuş olanlar hariç)
32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı
32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı
32.40.08
Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli
bisikletler dahil)
32.40.09
Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb.
oyunların imalatı
32.40.10
Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu
modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres
döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dahil)
32.40.11
Elektronik oyun imalatı (elektronik damalar, satranç vb.) (televizyonla birlikte kullanılan video
oyun konsolları hariç)
32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı
32.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
32.50.01
Gözlük (göz kusurlarını giderici, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı), gözlük camı, kontak lens
ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarının imalatı
32.50.02
Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni
eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı
vb.)
32.50.03
Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dahil) (şırınga, iğne,
katater, kanül ve benzerleri hariç)
32.50.04
Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri
sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane
yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)
32.50.06
Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel
preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya,
emilebilir hemostatik, vb. imalatı
32.50.07
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve
benzerlerinin imalatı
32.50.08
Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak
testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)
32.50.09
Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz
mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları
imalatı
32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı
32.50.11
Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik
termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam
şişeler hariç) imalatı
32.50.12
Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil), ultrasonik litotripsi aletleri
ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı
32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
32.50.90 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı
32.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
32.91 Süpürge ve fırça imalatı
32.91.01 Ev veya büro temizliği için olan süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç)
32.91.02 Boyama, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları ile rulolarının imalatı
32.91.03
Diş fırçaları, saç fırçaları, tıraş fırçaları ve kişisel bakım için kullanılan diğer fırçalar ile resim
fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik fırçaların imalatı
32.91.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç)
32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
32.99.01
Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri
eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dahil)
32.99.02
Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar
parçaları dahil)
32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı
32.99.04
Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez ve kurşun kalem ile boya
kalemi, pastel boya imalatı (kalem ucu ve kurşun kalem içleri dahil)
32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı
32.99.07
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları
dahil)
32.99.08
Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım
aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı
32.99.09 Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici olanlar hariç)
32.99.10
Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin
imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)
32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı
32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı
32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı
32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı
32.99.17
Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı
(çakmaklar için kap hacmi ? 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dahil)
32.99.18 Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı
32.99.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve
mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.11.01 Metal boru ve boru hatları ile pompa istasyonlarının bakım ve onarımı
33.11.02
Ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların
onarımı dahil)
33.11.03 Buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı
33.11.04 Merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörlerin bakım ve onarımı
33.11.10 Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının (konteynerler dahil) onarımı
33.11.11 Nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı
33.11.90 Başka yerde sınıflandırılmamış metal ürünlerin bakım ve onarımı
33.12 Makinelerin onarımı
33.12.02 Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı (traktörlerin bakım ve onarımı hariç)
33.12.03
Motor ve türbinlerin bakım ve onarımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) (gemi ve
tekne motorları dahil, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)
33.12.04 Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin bakım ve onarımı
33.12.05 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı
33.12.06 Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı
33.12.07 Tartı aletlerinin bakım ve onarımı
33.12.08 Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı
33.12.09 Tarım ve ormancılıkta kullanılan motokültörler ve traktörlerin bakım ve onarımı
33.12.10
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanaların bakım ve
onarımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil)
33.12.11 Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil)
33.12.12
Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin onarımı (yuvarlak/vargel/zincir testere,
matkap, pnömatik veya motorlu metal kesme makası, darbeli cıvata anahtarı vb.)
33.12.13 Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin bakım ve onarımı
33.12.14 Metalürji makinelerinin bakım ve onarımı
33.12.15 Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı
33.12.16
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko makinelerinin
onarımı dahil)
33.12.17 Kağıt, karton ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı
33.12.18
Büro ve muhasebe makinelerin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri,
hesap makineleri, vb.)
33.12.19
Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım
tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil)
33.12.21 Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının bakım ve onarımı
33.12.27
Kesici aletler ile el aletlerinin bakım ve onarımı (matbaa giyotini, şerit testere, el testeresi,
çapa, orak vb. bileyleme ve çarkçılık dahil) (motorlu ve pnömatik olanlar hariç)
33.12.28 Plastik ve kauçuk imalatında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı
33.12.29
Endüstriyel rulmanların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik tertibatı elemanlarının bakım ve
onarımı
33.12.30 Tarımsal amaçlı kullanılan römorkların bakım ve onarımı
33.12.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı (yangın söndürme
tüplerinin dolumu ve tamiri dahil)
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
33.13.01 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarımı
33.13.02 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı
33.13.03
Profesyonel optik aletlerin ve fotoğrafçılık ekipmanlarının bakım ve onarımı (tüketici elektronik
ürünlerinin onarımı hariç)
33.13.04 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı
33.14.01
Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı
(elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil)
33.14.02
Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı (bobinlerin
tekrar sarımı dahil)
33.14.03 Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
33.15.01
Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile
bunların kalafatlanması dahil)
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.16.01
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme, elden
geçirme ve yeniden üretme hariç)
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı
33.17.01 Demir yolu lokomotiflerinin ve vagonlarının bakım ve onarımı
33.17.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı (at arabaları ve
dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dahil)
33.19 Diğer ekipmanların onarımı
33.19.01
Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil
malzemelerinin onarımı
33.19.02 Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı
33.19.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ekipmanların onarımı (ahşap konteyner, gemi fıçı ve
varilleri, madeni para ile çalışan oyun makineleri, değirmentaşı, bileme taşı vs.)
33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
33.20.33 Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
33.20.34 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kurulumu (asansörler ve yürüyen merdivenler hariç)
33.20.35
Motor ve türbinlerin (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) ve pompa
ve kompresörlerin kurulumu
33.20.36
Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan makinelerin kurulum
hizmetleri
33.20.37 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
33.20.38 Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu
33.20.39 Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
33.20.40
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum
hizmetleri
33.20.41 Kağıt ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
33.20.42 Sanayi fabrikalarında cam ve seramik boruların ve hatların kurulumu
33.20.43 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu
33.20.44 Metal muhafaza tanklarının ve sarnıçların kurulumu
33.20.45 Sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının kurulumu
33.20.46
Genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri (tartma, filtreleme, damıtma, paketleme,
şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için olanlar ile büro ve muhasebe
makinelerinin kurulum hizmetleri dahil)
33.20.48
Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım
tezgahlarının kurulum hizmetleri
33.20.49 Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
33.20.50
Profesyonel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik ekipmanların
kurulum hizmetleri
33.20.51
Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve
transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli ekipmanların
kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç))
33.20.52
Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri ve
sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil, merkezi ısıtma sıcak su kazanları
(boylerleri) ile makine ve ekipmanlar hariç)
33.20.53
Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri (endüstriyel işlem kontrol
ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı, endüstriyel zaman ölçüm
alet ve cihazlarının kurulumu) (otomasyon destekliler dahil)
33.20.54 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) kurulumu
33.20.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri
(matbaa makineleri ve çimento imalatında kullanılan makilerin kurulumu dahil)

D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
35.11 Elektrik enerjisi üretimi
35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi
35.12.13
Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim
sistemlerinin işletilmesi)
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.13.01
Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim
sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)
35.13.02 Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti
35.14.01
Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını
düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri
35.14.02 Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç)
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri
35.2 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
35.21 Gaz imalatı
35.21.01
Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde
gazlı yakıtların üretimi
35.21.02 Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün veya atıklarından gaz üretimi
35.22 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
35.22.01
Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle
dağıtımı ve tedariki)
35.22.02 Gaz sayaçlarının bakım ve onarımı
35.23 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
35.23.01 Ana şebeke üzerinden kullanıcılara yönelik gaz ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç)
35.23.02
Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen
gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri
35.3 Buhar ve iklimlendirme temini
35.30 Buhar ve iklimlendirme temini
35.30.21 Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı
35.30.22 Soğutulmuş hava ve soğutulmuş su üretim ve dağıtımı (buz üretimi dahil)

E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.03 Su sayaçlarının bakım ve onarımı

37 Kanalizasyon
37.0 Kanalizasyon
37.00 Kanalizasyon
37.00.01
Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin
ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve
temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)

38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.1 Atıkların toplanması
38.11 Tehlikesiz atıkların toplanması
38.11.01
Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.)
(inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması
38.11.03 Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.01
Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan
sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal
atıklar, kullanılmış piller vb.)
38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.21.01 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22.01
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin
işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler)
(radyoaktif atıklar hariç)
38.22.02 Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.3 Materyallerin geri kazanımı
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
38.31.01
Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması
(sökülmesi)
38.31.02
Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb.
donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla
sökme hariç)
38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
38.32.01
Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal
değişim işlemleri ile geri kazanılması
38.32.02
Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal
değişim işlemleri ile geri kazanılması

39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00.01
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının
temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.)

F İNŞAAT

41 Bina inşaatı
41.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10.01
Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların
bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin
organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)
41.10.02 Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri
41.10.03 İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri
41.2 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20.01
İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar
ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı
otopark, tuvalet, vb. inşaatı)
41.20.02
İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar,
gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
41.20.03 Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması
41.20.04 İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı
41.20.05
Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya
yenilenmesi (büyük çaplı revizyon)

42 Bina dışı yapıların inşaatı
42.1 Kara ve demir yollarının inşaatı
42.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.11.01 Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı
42.11.02
Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların
vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu gibi
yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri
42.11.03 Havaalanı pisti inşaatı
42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı
42.12.01 Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil)
42.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı
42.13.01 Köprülerin inşaatı (yükseltilmiş kara yolları-viyadükler dahil)
42.13.02 Tünel inşaatı
42.2 Hizmet projelerinin inşaatı
42.21 Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
42.21.01
Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve
diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)
42.21.02 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)
42.21.03
Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa
istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil)
42.21.05
Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile
su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru
hattı)
42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.22.01
Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile
uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)
42.22.02
Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri
vb.)
42.22.04
Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki
dağıtım alt istasyonları vb.)
42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı
42.22.06
Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya
deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)
42.22.07
Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri
ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)
42.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.91 Su projeleri inşaatı
42.91.01
Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları,
kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
42.91.02 Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.)
42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)
42.91.04 Baraj ve bentlerin inşaatı
42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.99.01
Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının inşaatı (golf
sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları, atletizm sahaları, plaj tesisi, dağ barınakları, eğlence
parkları vb.)
42.99.02
Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve
boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.)
42.99.03
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte
arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç)
42.99.04 Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı

43 Özel inşaat faaliyetleri
43.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
43.11 Yıkım
43.11.01 Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi)
43.12 Şantiyenin hazırlanması
43.12.01
Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin
hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat,
kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)
43.12.02 Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç)
43.13 Test sondajı ve delme
43.13.01
Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile
örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç)
43.2 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
43.21 Elektrik tesisatı
43.21.01
Bina ve bina dışı yapıların(ulaşım için aydınltm. ve sinyalzsyn sis. Hariç)elkt.tesisatı, kablolu tv
ve blg.sayar ağı tesisatı ile konut tipi ant. (uydu ant. dahil), elkt.li güneş enrj. kollektörü,
elkt.sayacı,yangın ve hırsız.alarm sist.vb. kurulumu
43.21.03
Karayolları, demiryolları ve diğer raylı yolların, liman ve havaalanlarının aydınlatma ve
sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı (havaalanı pisti aydınlatmasının tesisatı dahil)
43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
43.22.03
Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama
sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu,
kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.)
43.22.05 Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil)
43.22.06
Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme
sistemlerinin bakım ve onarımı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz
güneş enerjisi kolektörlerinin bakım ve onarımı dahil)
43.22.07
Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme
sistemlerinin kurulumu (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş
enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil)
43.29 Diğer inşaat tesisatı
43.29.01
Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve
onarımı dahil kurulum işleri
43.29.02
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri (paratonerlerin, tabelaların (ışıklı olsun veya
olmasın), stor ve güneşliklerin montaj işleri vb.)
43.29.03
Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme
sistemlerinin kurulumu dahil)
43.29.05 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dahil)
43.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
43.31 Sıva işleri
43.31.01 Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.)
43.32 Doğrama tesisatı
43.32.01
Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve
benzerlerinin montajı işleri
43.32.02
Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı kapılar dahil,
otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve
benzerlerinin montajı
43.32.03 Seyyar bölme ve metal yapı üzerine asma tavan montaj işleri ile diğer doğrama tesisatı işleri
43.33 Yer ve duvar kaplama
43.33.01
Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik,
granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi
vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç)
43.33.02
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar kaplama işleri (halı,
taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamaları ile duvar kaplama işleri)
43.34 Boya ve cam işleri
43.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri
43.34.02 Cam takma işleri
43.34.03 Bina dışı yapıların boyama işleri
43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.39.01
Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. diğer bütünleyici
ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı ile akustik panel, karo veya diğer
malzemeleri içeren akustik işler dahil)
43.39.02 Yeni binaların inşaat sonrası temizliği
43.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri
43.91 Çatı işleri
43.91.01
Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk ağzı
montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) (dülgerlik işleri dahil)
43.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
43.99.01
Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi
diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)
43.99.02
Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su
kuyusu açma hariç)
43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı
43.99.04
Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat
çeşidinde yer almayan)
43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)
43.99.06 Duvarcılık ve tuğla örme işleri
43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri
43.99.08
Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış
cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)
43.99.10
Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası
döşenmesi işleri dahil)
43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil)
43.99.12
Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat
faaliyetleri
43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)
43.99.14
Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak
düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.)
43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dahil)

G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE
MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
45.1 Motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.11.10
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri
motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az))
45.11.11
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha
az)) (galericiler dahil)
45.11.12
Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (aracılar)
toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları (3,5 tondan daha az) dahil)
45.11.13
Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs
benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. Vb.
Üzerinden ticaret dahil)
45.19 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.19.01
Diğer motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar, yarı
römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar)
45.19.02
Diğer motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar,
yarı römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar)
45.2 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20.01 Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı
45.20.02 Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek ayar ve balansı dahil)
45.20.03 Araba yağlama, yıkama, cilalama ve benzeri faaliyetler
45.20.04 Motorlu taşıtların koltuk ve döşemelerinin bakım ve onarımı
45.20.05
Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta onarımı vb. faaliyetler (kapı, kilit, cam, boyama,
çarpma onarımı vb.)
45.20.06
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı (radyatör, klima ve egzoz bakım ve onarımı
dahil, aynı işletmede yapılanlar ile elektrik sistemi, tekerlek ve karoser onarım hizmetleri hariç)
45.20.07
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik
sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması)
45.20.08 Motorlu kara taşıtlarına LPG sistemi montajı ve bakımı hizmetleri
45.20.09 Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri
45.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
45.31 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.31.10
Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti (oto alarm sistemleri dahil, motosiklet
parça ve aksesuarları hariç)
45.31.11
Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, akü dahil, motosiklet
parça ve aksesuarları hariç)
45.31.12
Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının toptan ticareti (motosiklet ve bisiklet lastiği ve
jantları hariç)
45.31.13 Motorlu kara taşıtlarının camlarının toptan ticareti
45.31.14
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak
toptan ticareti
45.32 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.32.02
Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende
ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
45.32.03
Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
45.32.04
Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende
ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
45.32.05
Motorlu kara taşıtı camlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti
(motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
45.32.06
Motorlu kara taşıtlarının ikinci el (kullanılmış) parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
45.32.90
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış
olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yapılanlar) (motosiklet parça ve
aksesuarları hariç)
45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
45.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri
45.40.02
Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende
ticareti
45.40.03
Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda perakende ticareti
45.40.04 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti
45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.40.06
Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya
sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti
45.40.07
Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti
(uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yapılanlar)

46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
46.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
46.11
Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların
satışı ile ilgili aracılar
46.11.01
Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul
malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.11.02 Canlı hayvanların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.12.01
Katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtların ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar (motorlu taşıt yakıtları dahil)
46.12.02
Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar
46.12.03
Birincil formdaki metaller ve metal cevherlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri dahil)
46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.13.01
İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(inşaat demiri ve kerestesi hariç)
46.13.02
Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan
aracılar
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
46.14.01
Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro
ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.14.02
Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, makine ve sanayi ekipmanlarının bir ücret veya
sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.14.03
Gemilerin, hava taşıtlarının ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının bir ücret
veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
46.15.01 Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.15.02
Hırdavatçı (nalburiye) eşyalarının ve el aletlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar
46.15.03
Radyo, televizyon ve video cihazlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
46.15.04
Başka yerde sınıflandırılmamış çatal-bıçak takımı, diğer kesici aletler ve ev eşyalarının bir ücret
veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.16.01
Deri giyim eşyası, kürk ve ayakkabının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
46.16.02
Deri eşyalar ve seyahat aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
46.16.03
Giyim eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (deri
giyim eşyaları hariç)
46.16.04
Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (iplik,
kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç)
46.17 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.17.01
Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı
üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve meyve hariç)
46.17.02
Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil)
46.17.03
Tütün ve tütün ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan
aracılar (aracı üretici birlikleri dahil)
46.17.04 İçeceklerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
46.18.01
Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti,
saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar
46.18.02
Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar
46.18.03
Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
46.18.04
Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar
46.18.05 Eczacılıkla ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.18.06
İşlenmemiş ağaç, atık, hurda ve geri dönüştürülebilir malzemeler, vb. başka yerde
sınıflandırılmamış diğer belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.19.02 Çeşitli malların müzayede, mezat, açık arttırma yoluyla toptan satışını yapan aracılar
46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
46.21.01
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca,
yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)
46.21.02 Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)
46.21.03
Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği,
keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)
46.21.04 İşlenmemiş tütün toptan ticareti
46.21.05 İpek böceği kozası toptan ticareti
46.21.06 Pamuk toptan ticareti
46.21.07 Yün ve tiftik toptan ticareti
46.21.08
Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti (sebze tohumları, çiçek tohumları ve orman ağacı
tohumları dahil)
46.21.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti (işlenmemiş
yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, laka, kına çiçeği, doğal süngerler, doğal mantar
(yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.)
46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti
46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti
46.23.01 Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)
46.23.02 Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.24.01 Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti
46.24.02 Tabaklanmış deri, güderi ve kösele toptan ticareti
46.3 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.01 Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç)
46.31.02 Taze incir ve üzüm toptan ticareti
46.31.03 Narenciye toptan ticareti
46.31.04 Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)
46.31.05 Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti
46.31.06 Kültür mantarı toptan ticareti
46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)
46.31.09
Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek
vb.)
46.31.10 Kuru üzüm toptan ticareti
46.31.11 Kuru incir toptan ticareti
46.31.12 Kuru kayısı toptan ticareti
46.31.90
Diğer işlenmiş veya korunmuş sebze ve meyve toptan ticareti (reçel, pekmez, pestil, salamura
veya turşusu yapılmış olanlar dahil) (fındık, incir, üzüm, narenciye, zeytin, kültür mantarı ve
kuruyemiş hariç)
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
46.32.01 Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan ticareti
46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)
46.32.03 Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti
46.32.04 Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.)
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.33.01 Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)
46.33.02 Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti
46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti (tereyağ hariç)
46.34 İçecek toptan ticareti Alkollü içecek toptan ticareti
hariçtir.
46.34.02
Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su
hariç)
46.34.03 Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç)
46.36 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
46.36.01 Çikolata ve şekerleme toptan ticareti (helva, lokum, akide şekeri, bonbon şekeri vb. dahil)
46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti
46.36.03 Şeker toptan ticareti (toz şeker, kesme şeker, kristal şeker vb.)
46.36.04 Dondurma ve diğer yenilebilir buzların toptan satışı
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.37.01 Çay toptan ticareti
46.37.02 Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti
46.37.03 İçecek amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin toptan ticareti
46.38 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti
46.38.02 Ev hayvanları için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanları için olanlar hariç)
46.38.03 Gıda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti
46.38.04
Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.)
toptan ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)
46.38.05
Hazır homojenize gıda ile diyetetik gıda ürünleri toptan ticareti (bebek maması, diyet gıdaları,
sporcu gıdaları vb.)
46.38.06
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır
yemek, sirke vb.)
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.39.01 Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda dondurulmuş gıda toptan ticareti
46.39.02
Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan
ticareti
46.4 Ev eşyalarının toptan ticareti
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.41.01
Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan
ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer
mefruşatlar vb. dahil)
46.41.02
Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (iğne, dikiş ipliği, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür
vb.)
46.41.03 Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil)
46.41.04 İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç)
46.41.05 Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil)
46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.42.01
Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri,
yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil)
46.42.02 Ayakkabı toptan ticareti (terlik, çarık, mes, vb. dahil, spor ayakkabıları hariç)
46.42.03 Çorap ve giysi aksesuarlarının toptan ticareti (şapka, eldiven, şal, papyon, kravat vb.)
46.42.04 Kürk ve deriden giyim eşyalarının toptan ticareti
46.42.05
Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar
hariç)
46.42.06
İç giyim eşyalarının toptan ticareti (slip, külot, gömlek, tişört, sabahlık, pijama, sütyen, korse,
bornoz, vb.)
46.42.07 Şemsiye toptan ticareti (güneş ve bahçe şemsiyeleri hariç)
46.42.08 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.43.01
Beyaz eşya toptan ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır
kurutma makinesi vb.)
46.43.04 Plak, ses ve görüntü kasetleri, CD ve DVD toptan ticareti (boş olanlar hariç)
46.43.05
Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtarı,
devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz ve
aletlerde kullanılanlar hariç)
46.43.08 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti – evlerde kullanım amaçlı
46.43.09
Radyo, televizyon, video ve DVD cihazlarının toptan ticareti (antenler ile arabalar için radyo ve
TV ekipmanları dahil)
46.43.10
Fotoğrafçılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti (flaş lambaları, fotoğrafçılık emülsiyonları,
polarizan maddeler, fotografik levha ve filmler vb.)
46.43.11 Optik ürünlerin toptan ticareti (gözlükler, saat ve gözlük camları, dürbün, vb.)
46.43.12
Konutlarda, bürolarda ve mağazalarda kullanılan (sanayi tipi olmayan) klimaların toptan
ticareti
46.43.90
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi,
aspiratör, vantilatör,tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma cihazı, dikiş makinesi,
şofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.)
46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
46.44.01
Porselen ve cam eşyalar ile toprak ve seramikten yapılan ürünlerin toptan ticareti (çini,
billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, süs eşyası, vb.)
46.44.02
Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, Arap
sabunu, vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç)
46.44.04 Cila ve krem (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için) toptan ticareti
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.45.01 Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil)
46.45.02 Sabun toptan ticareti (kişisel temizlik için)
46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti
46.46.02 Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti
46.46.03 Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil)
46.46.04 Hayvan sağlığı ile ilgili ilaçların toptan ticareti (serum, aşı, vb.)
46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.47.01 Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil)
46.47.02 Halı, kilim, vb. yer kaplamaları toptan ticareti
46.47.03 Aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti (avize, abajur, vb.)
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti
46.48.01 Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç)
46.48.02 Saat toptan ticareti (kol, masa, duvar, vb. saatler ile kronometreler)
46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil)
46.49.02
Spor malzemesi toptan ticareti (basketbol, futbol, vb. spor ayakkabıları, kayak botları gibi özel
spor ayakkabıları, bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarları, çadır ve kamp malzemeleri
dahil)
46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
46.49.04
Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun kağıtları, jetonla çalışan oyun makineleri vb.
dahil)
46.49.05
Hasır eşyalar, mantar eşyalar ve diğer ahşap ürünlerin toptan ticareti (ip vb. için makaralar
dahil)
46.49.06 Müzik aletleri toptan ticareti
46.49.07
Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile metal sofra ve mutfak eşyalarının toptan ticareti
(bakır mutfak eşyaları dahil)
46.49.08
Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti
(plastikten olanlar hariç)
46.49.09
Sportif amaçlı avcılık ve balıkçılık malzemeleri toptan ticareti (tabanca, av tüfeği ve balık ağları
hariç)
46.49.11 Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti
46.49.12 Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar dahil)
46.49.16 Kişisel veya ev tipi tartı aletleri ve basküllerin toptan ticareti
46.49.17
Plastik sofra, mutfak ve diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası toptan ticareti (plastik tepsi, bardak,
tabak, poşet, sünger vb.)
46.49.21 Sanat eserleri toptan ticareti (büst ve heykeller dahil)
46.49.22 Tıraş bıçakları, usturalar ve jiletlerin toptan ticareti
46.49.23 Sanatsal reprodüksiyon ürünlerinin toptan ticareti (resim, fotoğraf vb.)
46.49.24 Resim, fotoğraf vb. için çerçeve toptan ticareti
46.49.25 Arı kovanı toptan ticareti
46.49.26
Spor ve eğlence amaçlı teknelerin, kayıkların ve kanoların toptan ticareti (deniz taşıtları için
dıştan takmalı motorlar dahil)
46.49.27 Pul ve jeton toptan ticareti
46.49.90
Başka yerde sınıflandırılmamış ev eşyaları ve ev gereçlerinin toptan ticareti (güneş ve bahçe
şemsiyesi, çakmak, kibrit, süpürge fırçası, diş fırçası, saç fırçası, yapma çiçek, mum, bebek
arabası, şişme yatak, elektriksiz soba, kuzine, gaz ocağı vb.)
46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
46.51.01
Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları,
pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil)
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
46.52.01
Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti (telefon ve iletişim ekipmanları
dahil)
46.52.02
Elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticareti (elektronik valfler, tüpler, yarı iletken cihazlar,
mikroçipler, entegre devreler, baskılı devreler, vb.) (seyrüsefer cihazları hariç)
46.52.04 Boş ses ve görüntü kaset ve disketleri ile manyetik ve optik disk, CD ve DVD toptan ticareti
46.52.05 Yön bulma pusulaları ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının toptan ticareti
46.6 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
46.61 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.61.02
Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan
ticareti (traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma makinesi, mibzer, biçer döver, süt
sağma makinesi, kümes hayvanları makineleri, arıcılık makineleri, vb.)
46.61.03 Çim biçme ve bahçe makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti
46.62.01 Ağaç işleme takım tezgahları ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları dahil)
46.62.02 Metal işleme takım tezgahlarının ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları dahil)
46.62.04
Lehimleme veya kaynak yapma için kullanılan makineler ile metallerin veya sinterlenmiş metal
karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve cihazlar ile parçalarının
toptan ticareti
46.62.90
Diğer malzemeleri işleme için takım tezgahları ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları
dahil) (ağaç ve metal işlemede kullanılanlar hariç)
46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.63.01
Bina ve bina dışı inşaat iş makinelerinin toptan ticareti (inşaat pompaları, dozer, greyder,
kepçe vb. dahil)
46.63.02
Madencilik makinelerinin toptan ticareti (madenler için bocurgatlar, sürekli hareketli
elavatörler ve konveyörler dahil)
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.64.01 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç)
46.64.02
Tekstil endüstrisi makinelerinin, dikiş ve örgü makinelerininin parça ve aksesuarlarının toptan
ticareti (ev tipi olanlara ait parça ve aksesuarlar hariç)
46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.65.01 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
46.66.01
Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti (bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları
hariç) (hesap makinesi, daktilo, yazarkasa, fotokopi makinesi, stenografi makinesi, kalemtıraş,
büro tipi zımba, delgi aleti vb.)
46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.69.01
Ulaşım araçları toptan ticareti (gemi, römorkör, lokomotif, hava taşıtları vb. ile bunların
parçaları ve konteynerler dahil, motorlu kara taşıtları, motosiklet ve bisikletler hariç)
46.69.03
Akümülatör, batarya, pil ve buların parçalarının toptan ticareti (evlerde, motosikletlerde ve
motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)
46.69.04 Kompresör ve parçalarının toptan ticareti (soğutma, hava ve diğer amaçlar için)
46.69.05 Silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfeği vb. dahil)
46.69.06
Makine ve ekipmanlarla ilgili aksam ve parçaların toptan ticareti (değirmentaşı, bileği taşı,
zımpara ve aşındırma ürünleri, konveyör bantları, teknik kullanım için cam ve seramik ürünler,
rulmanlar, vb.) (motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)
46.69.07
Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının toptan ticareti (forkliftler, araç liftleri, asansörler, yürüyen
merdivenler, konveyörler, vinçler, vb.)
46.69.08
Gıda, içecek ve tütün sanayisinde kullanılan makineler ile parçalarının toptan ticareti (şişe vb.
kapları temizleme ve doldurma makineleri, süt ürünleri makineleri, içecek ve tütün işleme
makineleri, tarımsal ürün kurutucuları vb.)
46.69.09
Rüzgar türbinleri, kondansatörler, elektrik yalıtkanları (izolatör), AC/AD/DC motorlar,
jeneratörler, yalıtılmış bobin telleri vb. elektrikli makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti
46.69.10
Hırsız ve yangın alarmları ile sinyalizasyon ve trafik kontrol ekipmanları toptan ticareti (ev ve
arabalar için olanlar hariç)
46.69.11 Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları toptan ticareti
46.69.12 Su buharı, hidrolik ve gaz türbinlerinin toptan ticareti
46.69.13 Baskül, kantar ve diğer tartı ve ölçüm makineleri toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç)
46.69.14 X ışınının veya alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazların toptan ticareti
46.69.15 Buhar üretim kazanları ve kızgın su kazanlarının toptan ticareti
46.69.16
Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zırhlı veya güçlendirilmiş
kapılar ve kilitli kutular ile para veya evrak kutuları, vb. (adi metalden) toptan ticareti
46.69.17
Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile
benzeri mekanik cihazların toptan ticareti (tarımsal amaçlı kullanılanlar ile taşıtlar için yangın
söndürücüler hariç)
46.69.18 İş güvenliği amaçlı kişisel koruyucu donanımların toptan ticareti
46.69.90
Genel ve özel amaçlı diğer makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti (metal döküm için kalıplar,
demir veya çelikten tanklar, variller, fıçılar, kutular ile tıpalar, şişe kapakları, vb. dahil)
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.71.01
Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin,
biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
46.71.02
Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok
kömürü, yakacak odun vb.)
46.71.03
Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz,
doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)
46.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
46.72.01
Demir dışı metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (alüminyum, bakır, nikel,
kurşun, çinko, kalay, vb. cevherleri dahil, uranyum ve toryum cevherleri ile değerli metal
cevherleri hariç)
46.72.02
Birincil formdaki demir dışı metallerin toptan ticareti – kütük, blok, granül, toz, pelet, levha,
bar, çubuk, profil vb. formlarda (alüminyum, bakır, nikel, kurşun, çinko, kalay, vb. dahil, altın,
gümüş ve platin hariç)
46.72.03 Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)
46.72.04 Demir cevherleri toptan ticareti
46.72.05
Birincil formdaki demir ve çelik toptan ticareti – kütük (ingot), blok, granül, toz, pelet, parça vb.
formlarda (pik demir, manganezli dökme demir, demir, çelik ve çelik alaşımları vb.)
46.72.06
Birincil formdaki değerli metallerin toptan ticareti – kütük, blok, granül, toz, pelet, levha, bar,
çubuk, profil vb. formlarda (altın, gümüş, platin vb.)
46.72.07 Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti
46.72.08 Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti
46.72.09
Demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, levha kazıkların (palplanş), tüp ve boruların
toptan ticareti (filmaşin, inşaat demiri, sondaj borusu, petrol, gaz vb. hatlar için borular, vb. ile
tel dahil)
46.72.10
Demir/çelikten diğer birincil formdaki ürünlerin toptan ticareti (nervürlü levhalar, sandviç
paneller ve demir yolu veya tramvay yolu yapım malzemesi dahil)
46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.73.01
Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve
yongası, demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.),
parke panel, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)
46.73.02 Boya, vernik ve lak toptan ticareti
46.73.03
Düz cam toptan ticareti (pencere camı, cam ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı
yalıtım camları, camdan döşeme blokları, tuğlalar vb.)
46.73.05
Banyo küvetleri, lavabolar, eviyeler, klozet kapakları, tuvalet taşı ve rezervuarları ile
seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin toptan ticareti (seramik, cam, mermer, plastik,
mermerit, demir, çelik, bakır veya alüminyum vb.)
46.73.06
Metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerin,
konstrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti
46.73.07 Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
46.73.08 Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
46.73.09 Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
46.73.10
İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan
ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil)
46.73.11 Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti (işlenmemiş veya blok halde olanlar)
46.73.12
İşlenmemiş ağaç (tomruk-ham haldeki) toptan ticareti (orman ağaçları, endüstriyel odunlar
vb.)
46.73.13 Metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti
46.73.14 Ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti
46.73.15
Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri
eşyaların toptan ticareti
46.73.16
Betondan, çimentodan ve suni taştan prefabrik yapıların, yapı elemanlarının ve diğer ürünlerin
toptan ticareti
46.73.17 Plastikten prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının toptan ticareti
46.73.18 Ahşaptan prefabrik yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti
46.73.19
Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin toptan ticareti (kartonpiyer, panel,
levha vb.)
46.73.20
Plastikten inşaat amaçlı tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve borular ile asfalt vb.
malzemeden çatı kaplama ürünlerinin toptan ticareti (inşaat, sera vb. için naylon örtü, shingle,
mantolama amaçlı strafor, vb. dahil)
46.73.21
Duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, plastikten zemin, duvar veya tavan kaplamalarının
toptan ticareti (paspas, kauçuk paspas, yer muşambası, marley vb. yer kaplamaları dahil)
46.73.22
İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti (rulolar halinde cam yünü,
taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.)
46.73.23 Masif, lamine ve laminant parke toptan ticareti
46.73.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk,
plastik depolar, seramik borular vb. dahil)
46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.74.01
Hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti (çivi, raptiye, vida, adi metalden
kilit, menteşe, bağlantı parçası, çekiç, testere, pense, tornavida, takım tezgahı uçları, çengel,
halka, perçin, vb.)
46.74.03
Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, tparçaları, bağlantılar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç)
46.74.04
Demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil)
ile bunların parçalarının toptan ticareti (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç)
46.74.05
Demir veya çelikten dikenli tel, bakır veya alüminyumdan örgülü tel, kablo, örme şerit ve
benzerleri (elektrik yalıtımı olanlar hariç), demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara,
ağ, kafeslik ve çit toptan ticareti
46.74.06
Metal rezervuar, tank, fıçı ve benzeri konteyner toptan ticareti, kapasitesi > 300 litre olanlar
(merkezi ısıtma amaçlı olanlar ile mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)
46.74.07
Tarım ve ormancılık alet ve malzemeleri toptan ticareti (balta, kazma, orak, tırpan, vb. dahil,
tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar hariç)
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.75.01
Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai
fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi
tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.)
46.75.02
Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileşikleri ve turba ile
amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. dahil, nitrik asit,
sülfonitrik asit ve amonyak hariç)
46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret)
46.75.04
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar,
mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai
kimyasal ürünler)
46.75.05 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (açık alanda yapılan ticaret)
46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.76.01
Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, kardelenmiş veya
taranmış pamuk, vb.)
46.76.02
Dökme halde kağıt ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kağıdı, sigara kağıdı, mukavva,
karbon kağıdı, tuvalet kağıdı, peçete, vb.)
46.76.03 İşlenmemiş inci, değerli ve yarı değerli taşların toptan ticareti (sanayi tipi elmaslar hariç)
46.76.04
Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb.
polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar)
46.76.05
Sanayide kullanım amaçlı plastik poşet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj malzemelerinin toptan
ticareti
46.76.90
Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord bezi,
teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri (hortum, konveyör bandı, elek bezi), plastik veya kauçuk
levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.)
46.77 Atık ve hurda toptan ticareti
46.77.01 Atık ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç)
46.77.02 Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. olanlar) (metal olanlar hariç)
46.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90.01
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) (bir
başka ülkeyle yapılan toptan ticaret hariç)
46.90.04
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli
malların toptan satışı)

47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
47.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
47.11.01
Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda
gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
47.11.02
Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş
mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
47.11.05
Belirli bir mala tahsis edilmemiş büfelerde gıda, alkollü ve alkolsüz içecek veya tütün ağırlıklı
perakende ticaret
47.11.99
Bys. belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende
ticaret (tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil)
47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
47.19.01
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası,
mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda,
içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar))
47.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
47.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti
47.21.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze sebze ve meyve perakende ticareti (manav
ürünleri ile kültür mantarı dahil)
47.21.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş ve korunmuş meyve ve sebzelerin
perakende ticareti (turşular ile dondurulmuş, salamura edilmiş, konserve ve kurutulmuş sebze
ve meyveler vb. dahil, baklagil, zeytin ve kuruyemiş hariç)
47.21.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti
47.21.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuru bakliyat ürünleri perakende ticareti (fasulye,
mercimek, nohut, vb.)
47.21.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuruyemiş perakende ticareti
47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
47.22.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes
hayvanı etleri ile kasaplar dahil)
47.22.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ürünleri perakende ticareti (sosis, salam, sucuk,
pastırma vb.)
47.23
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların
perakende ticareti
47.23.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların
perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi
bunlardan yapılan ürünler dahil)
47.24
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli
ürünlerin perakende ticareti
47.24.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) ekmek, pasta ve unlu mamullerin
perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.)
47.24.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon
şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç)
47.24.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda dondurma, aromalı yenilebilir buzlar vb. perakende
ticareti (pastanelerde verilen hizmetler hariç)
47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti
47.25.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) alkollü ve alkolsüz içeceklerin
perakende ticareti (rakı, bira gibi alkollü içkiler ile meyve suyu, şıra, şalgam suyu, gazlı
içecekler vb. dahil; içme suyu hariç)
47.25.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda içme suyu perakende ticareti (şişelendirilmiş veya
damacanaya konulmuş olanlar dahil, şebeke suyu hariç)
47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
47.26.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) tütün ve tütün ürünleri perakende
ticareti (nargile tütünü, pipo tütünü, sigara, puro vb.)
47.26.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda pipo, nargile, sigara ağızlığı, vb. perakende ticareti
47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti
47.29.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda toz, kesme ve kristal şeker perakende ticareti
47.29.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti
(bitki çayları dahil)
47.29.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yenilebilir katı ve sıvı yağların perakende ticareti
(yemeklik yağ dahil)
47.29.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti
(bulgur, pirinç, mısır, vb.)
47.29.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yumurta perakende ticareti
47.29.12
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik
ürünlerin perakende ticareti (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb.
ile besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu gıdaları vb.)
47.29.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin
perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi,
makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.)
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin,
mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti
47.30.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtları için yağlama ve soğutma
ürünlerinin perakende ticareti (madeni yağ, antifriz vb.)
47.4
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının
perakende ticareti
47.41
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım
programlarının perakende ticareti
47.41.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımların
perakende ticareti (video oyun konsolları dahil)
47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
47.42.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
(telefon, cep telefonu, faks vb.)
47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
47.43.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının ve bunların parçalarının
perakende ticareti (radyo, televizyon, müzik seti, teyp, DVD oynatıcı, mp3 çalar, vb.)
47.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
47.51.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kumaş perakende ticareti (manifatura ürünleri dahil)
47.51.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti (iğne, dikiş
ipliği, orlon, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür vb.)
47.51.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin
perakende ticareti
47.51.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil
malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü,
havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.)
47.51.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye
ürünleri ve dikiş ipliği hariç diğer iplikler, gazlı dokumalar, gaz lambası fitili, araba örtüleri vb.)
47.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
47.52.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş,
kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti
47.52.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri
perakende ticareti (çivi, vida, kilit, menteşe, çekiç, testere, pense, tornavida, takım tezgahı
uçları, perçin, vb.) (tarım ve bahçecilik el aletleri dahil)
47.52.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda boya, vernik ve lak perakende ticareti
47.52.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda düz cam perakende ticareti (pencere camı, cam
ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı yalıtım camları, camdan döşeme blokları, cam
tuğlalar vb.)
47.52.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı
eşiklerinin perakende ticareti (çelik kapı dahil)
47.52.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi perakende
ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, vb. dahil) (kombiler ve
radyatörler hariç)
47.52.09
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı
eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların perakende ticareti (PVC olanlar dahil)
47.52.10
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin
perakende ticareti (kereste, ağaç talaşı ve yongası, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta
vb.), parke, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)
47.52.11
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, tuvalet taşı ve
rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin perakende ticareti (seramik, cam,
mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, mermer hariç)
47.52.13
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, tüp ve
boruların perakende ticareti
47.52.15
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri,
merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil) ile bunların parçalarının perakende ticareti (buhar
jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç)
47.52.16
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çim biçme ve bahçe ekipmanları perakende ticareti
(kar küreyiciler dahil) (tarım ve bahçecilikte kullanılan el aletleri hariç)
47.52.17
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı
eşiklerinin perakende ticareti
47.52.18
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının perakende
ticareti (metalden, betondan, plastikten, ahşaptan vb.)
47.52.19
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su
mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin perakende ticareti (levha halinde olanlar ile mermer
lavabo vb. sıhhi ürünler dahil)
47.52.20
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı
ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.)
47.52.21
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten inşaat amaçlı levhalar, folyolar, şeritler ve
borular ile asfalt vb. malzemeden çatı kaplama ürünlerinin perakende ticareti (inşaat için
naylon örtü, shıngle, mantolama amaçlı strafor vb. dahil)
47.52.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda masif, lamine ve laminant parke perakende ticareti
47.52.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemesi
perakende ticareti (ev tipi lehim ve kaynak makinesi, merdiven, korkuluk, metal veya plastik
depo, seramik boru vb. dahil)
47.53
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende
ticareti
47.53.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perde, iç stor, perde veya yatak saçağı ve farbelası
perakende ticareti
47.53.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer döşemeleri perakende
ticareti (keçeden olanlar dahil)
47.53.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, kauçuk yer
döşemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya tavan kaplamaları perakende ticareti
(linolyum gibi elastiki zemin kaplamaları, marley, vb. dahil)
47.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
47.54.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende
ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak
robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)
47.54.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi
perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel
kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.)
47.54.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende ticareti (ev tipi
hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş, dokuma ve örgü makinesi, fırın, soba, radyatör, ev tipi klima
vb.) (radyo, TV ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)
47.59
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının
perakende ticareti
47.59.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal bıçak takımı,
tabak-çanak, cam eşya, porselen ve çömlek ürünleri gibi züccaciye ürünlerinin perakende
ticareti (metal tabak-çanak hariç)
47.59.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda aydınlatma teçhizatı perakende ticareti (lambalar,
aydınlatma armatürleri, avize, abajur, ışıklı tabela, portatif elektrik lambaları vb.) (elektrik
malzemeleri hariç)
47.59.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve aksesuarlarının perakende
ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasır ve sepetçi söğüdü gibi malzemelerden olanlar hariç)
47.59.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap, mantar ve hasır eşyaların perakende ticareti
(ahşap sofra ve mutfak eşyaları, ahşap çerçeveler, sepetçi ürünleri, mücevher vb. için ahşap
kutular, ahşap biblolar, mantar ürünler, hasır vb.)
47.59.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı)
perakende ticareti
47.59.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metal sofra ve mutfak eşyası perakende ticareti
(düdüklü tencere, tencere, cezve, çanak vb. dahil, bakır olanlar ile çatal-bıçak takımı hariç)
47.59.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve diğer ev
eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, şişe, matara, makara,
bobin, mobilya parçaları, vb. dahil)
47.59.08
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro mobilyaları ve aksesuarlarının perakende
ticareti
47.59.09
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bakır eşya, bakır sofra ve mutfak eşyası perakende
ticareti
47.59.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bahçe mobilyalarının perakende ticareti
47.59.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yatak perakende ticareti
47.59.12
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kağıt veya mukavvadan tuvalet kağıdı, kağıt mendil,
kağıt havlular, kağıt masa örtüsü ve peçeteler ile kağıt veya mukavvadan tepsi, tabak, kase,
bardak ve benzerlerinin perakende ticareti
47.59.13
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava
dağıtıcılarının perakende ticareti (soba, kuzine vb. ile parçaları)
47.59.14
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz fırın ve ocaklar ile şofben ve termosifon
gibi su ısıtıcıları vb.lerinin perakende ticareti (gaz, sıvı veya katı yakıtlı)
47.59.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer ev eşyalarının perakende ticareti (ev tipi
tartı ve basküller, güneş ve bahçe şemsiyeleri, ev tipi çakmaklar ile ev temizliği için süpürge ve
fırçalar, ev tipi metal kutu, kasa ve çerçeveler, vb.)
47.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
47.61.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber
vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.62.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) gazete ve dergilerin perakende
ticareti
47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
47.63.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti (dolu
ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile boş olanlar dahil)
47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
47.64.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile malzemelerinin
perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve
mantarları ile yapma balıklar, yapma kuşlar, vb.)
47.64.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu taşıtlar dışındaki eğlence ve spor amaçlı
taşıtların perakende ticareti (tekne, yelkenli, kano, kayık, bot, balon, zeplin, vb. ile deniz
taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil)
47.64.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kamp malzemeleri perakende ticareti (çadır ve uyku
tulumları dahil)
47.64.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bisiklet perakende ticareti
47.64.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları
dahil)
47.64.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda jimnastik ve atletizm eşya ve ekipmanları ile form
tutma merkezlerine ait eşya ve ekipmanların perakende ticareti (halter, yürüme bantları, vb.)
47.64.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti
(paraşütler, rotoşütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, spor amaçlı ip ve urganlar,
binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.)
47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
47.65.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende ticareti (her türlü
materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla çalışan diğer oyun makineleri,
sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.)
47.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
47.71.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti
(bebek iç giyim eşyaları dahil)
47.71.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat,
şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, baston, vb. (güneş şemsiyeleri
hariç))
47.71.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının perakende ticareti
(işlenmiş kürklü deriler dahil)
47.71.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban,
anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi))
47.71.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot,
slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, jüpon, sabahlık, atlet, fanila,
sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.)
47.71.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende
ticareti
47.71.08
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların
perakende ticareti
47.71.09
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iş giysisi perakende ticareti (endüstriyel ve mesleki
pantolonlar, bahçıvan tipi iş tulumları, binici/külot pantolonları, şortlar, takımlar, ceketler ve
blazerler, vb.)
47.71.10
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış giysiler ve aksesuarlarının perakende
ticareti
47.71.11
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo,
kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb)
47.71.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gelinlik perakende ticareti
47.71.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten,
vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil
kumaşından giysiler)
47.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
47.72.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye
dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç)
47.72.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının
perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, tekstil malzemesinden,
vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan)
47.72.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saraciye ürünleri ve koşum takımı perakende ticareti
(eyer, semer, vb.)
47.72.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı parçaları perakende ticareti (deri, ayakkabı
sayası, topuk, topuk yastığı, ayakkabı bağları vb.)
47.72.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri
bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri bileşimli giyim eşyası hariç)
47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.73.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin
perakende ticareti
47.73.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı, vb. ürünlerin
perakende ticareti
47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
47.74.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
(gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil)
47.75
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende
ticareti
47.75.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende
ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve
kolonya, doğal sünger, sabun dahil)
47.76
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev
hayvanları yemleri perakende ticareti
47.76.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının
perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi
ve köpekler için tasmalar vb. dahil)
47.76.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve,
sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı
kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)
47.76.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti
(turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları
vb.)
47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
47.77.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve
mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten
olanlar hariç)
47.77.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti
(gümüşçü ürünleri perakende ticareti)
47.77.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile kronometreler)
perakende ticareti
47.77.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda doğal inciden veya kültür incisinden ürünler ile
değerli ya da yarı değerli taşlardan ürünlerin perakende ticareti (pırlanta, yakut, zümrüt, safir
vb.den yapılan ürünler)
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.78.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda pul ve jeton perakende ticareti (özel günlerde
çıkarılan pul ve paraların perakende ticareti dahil)
47.78.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kömür ve yakacak odun perakende ticareti
47.78.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gözlük, kontak lens, gözlük camı vb. perakende
ticareti (gözlükçülerin hizmetleri)
47.78.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, elişi ürünlerin ve imitasyon
takıların perakende ticareti (sanat eserleri hariç)
47.78.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda silah ve mühimmat perakende ticareti (sportif ve
avcılık amaçlı olanlar hariç)
47.78.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sanat eserlerinin perakende ticareti (ticari sanat
galerilerinin hizmetleri ile ressamların, gravürcülerin, heykeltıraşların, bestekarların ve diğer
sanatçıların orijinal çalışmaları) (antika eşyalar hariç)
47.78.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda optik ve hassas aletlerin perakende ticareti
(mikroskop, dürbün ve pusula dahil, gözlük camı, fotografik ürünler hariç)
47.78.08
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro makine ve ekipmanlarının perakende ticareti
(hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, tarama ve faks cihazları, çizim masaları
vb.)
47.78.09
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan fuel oil perakende ticareti (dökme
olanlar ile müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan fuel oil satışı hariç)
47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti
47.78.15
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda temizlik malzemesi perakende ticareti (Arap sabunu,
deterjan, yumuşatıcılar, şampuanlar vb. dahil, kişisel hijyen için olanlar hariç)
47.78.16 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yün, tiftik vb. perakende ticareti
47.78.22
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende
ticareti
47.78.23
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yangın söndürücüler ve ekipmanlarının perakende
ticareti (arabalar için olanlar ve yüksek basınçlı olanlar hariç)
47.78.26
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum
perakende ticareti
47.78.27
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek arabaları ve bunların parçalarının perakende
ticareti
47.78.28
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların perakende
ticareti (ev hayvanları hariç)
47.78.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı kümes hayvanlarının perakende ticareti
47.78.30
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstilden çuval, torba, vb. perakende ticareti (eşya
paketleme amacıyla kullanılanlar)
47.78.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni (kullanılmamış) malların perakende
ticareti (sentetik sünger dahil)
47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
47.79.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda antika perakende ticareti
47.79.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların
faaliyetleri)
47.79.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev eşyası
perakende ticareti
47.79.05 Kullanılmış malların müzayede salonları vasıtasıyla perakende ticareti
47.79.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el
motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları ile giysi hariç)
47.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret
47.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
47.81.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) (zeytin dahil)
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.81.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ (tereyağı hariç) perakende
ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.81.08
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende ticareti (seyyar
satıcılar hariç)
47.81.09
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar
satıcılar hariç)
47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.81.13
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.81.90
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat vb. dahil)
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
47.82.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve
ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.82.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri perakende
ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
47.89.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) perakende
ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.04
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek toprağı ve saksıları
dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile
hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.10
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve tuvalette kullanılan eşyaların
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.20
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev
hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.21
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun, oyuncak, turistik ve
hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.22
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
47.89.90
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
47.9 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
47.99 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
47.99.10 Otomatik satış makineleri ile yapılan perakende ticaret
47.99.11
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya
komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar) (seyyar satıcılar dahil, motorlu araçlarla
yapılanlar hariç)
47.99.12
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt
satışı (kalorifer yakıtı, yakacak odun, vb.)
47.99.13 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında motorlu araçlarla çeşitli malların perakende ticareti

H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
49.1 Demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.10 Demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.10.01 Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
49.2 Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.20 Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.20.01
Demir yolu ile şehirler arası ve şehiriçi yük taşımacılığı (donmuş ürünlerin, petrol ürünlerinin,
dökme sıvı ve gazların, kuru yüklerin, vb. taşınması)
49.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
49.31.01
Demir yolu, metro, tramvay, vb. ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (şehir içi ve banliyö
taşımacılığının parçası olan füniküler, teleferik, vb. dahil)
49.31.04 Halk otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
49.31.05
Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı
havaalanı otobüsü dahil)
49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda)
49.31.90
Kara yolu taşımacılığı ile yapılan diğer şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (troleybüs, vb.
dahil, halk otobüsü, minibüs, belediye otobüsü ile havaalanı otobüsü hariç) (belirlenmiş
güzergahlarda)
49.32 Taksi taşımacılığı
49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
49.32.02
Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, otobüs vb. hariç)
kiralama faaliyeti
49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.39.01
Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler
arası personel ve okul servisleri, vb. dahil, şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir
içi havaalanı otobüsleri hariç)
49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı
49.39.03
Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir
içi personel ve okul servisleri, vb.)
49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı
49.39.06
Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler
için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil)
49.39.08
İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı
(fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı)
49.39.90
Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya metropol transit
sistemlerin parçası olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla başka yerde sınıflandırılmamış kara
yolu yolcu taşımacılığı
49.4 Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
49.41 Karayolu ile yük taşımacılığı
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.02
Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri
hariç)
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.)
49.41.06 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması
49.41.07
Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası
vb. ile yük taşımacılığı)
49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.10 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.90
Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden
eve nakliyat, vb. hariç)
49.42 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
49.42.01 Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.)
49.5 Boru hattı taşımacılığı
49.50 Boru hattı taşımacılığı
49.50.01 Boru hattı ile ham petrol, rafine petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
49.50.03 Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri
49.50.04 Boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı
49.50.90 Boru hattı ile diğer malların taşımacılığı (kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.)

50 Su yolu taşımacılığı
50.1 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10.12
Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması
(gezinti tekneleri dahil)
50.10.13
Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz
otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)
50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil)
50.2 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20.17
Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle
taşınması (gazlar hariç)
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)
50.20.19
Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların,
petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç)
50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması
50.20.22
Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte
kiralanması (iç sular hariç)
50.20.23
Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol
ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)
50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması
50.20.25
Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması
(gazlar hariç) (iç sular hariç)
50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
50.20.27
Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular
hariç)
50.20.28
Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç
sular hariç)
50.20.29
Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin,
gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)
50.3 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30.08
İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar
dahil)
50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması
50.4 İç sularda yük taşımacılığı
50.40 İç sularda yük taşımacılığı
50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)
50.40.07
İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri
(nehir, kanal ve göllerde, vb.)
50.40.08
İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması)
(nehir, kanal ve göllerde, vb.)

51 Hava yolu taşımacılığı
51.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.10.01 Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar)
51.10.02
Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi
taşımacılığı dahil)
51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması
51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı
51.21.17 Hava yolu ile yük taşımacılığı
51.22 Uzay taşımacılığı
51.22.02 Uzay taşımacılığı (uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması, yük ve yolcuların uzaya taşınması)

52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
52.1 Depolama ve ambarlama
52.10 Depolama ve ambarlama
52.10.02
Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş
veya soğutulmuş mallar için depolama)
52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.)
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri
52.10.05
Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri,
kimyasallar, gaz, vb. hariç)
52.10.90
Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme
sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç)
52.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
52.21 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri
52.21.05
Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri,
manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dahil, emanetçilik
hariç)
52.21.06 Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil)
52.21.07 Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil)
52.21.08 Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği
52.21.09 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri
52.21.10
Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs
terminal hizmetleri hariç)
52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması
52.21.13 Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri
52.21.90 Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil)
52.22 Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.22.06
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların,
iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri,
fener dubası vb. işletilmesi hariç)
52.22.07
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener gemisi, şamandıra,
kanal işaretleri vb. seyir yardımcıları ile verilen hizmet faaliyetleri
52.22.08
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin
havuzlanması ve havuzdan çıkarılması dahil)
52.22.10
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki
gemilerin çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.)
52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler
52.23 Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.23.03 Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç)
52.23.04
Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme hizmetleri ve hava yolu yolcu terminali hizmetleri
dahil, havaalanı yer hizmetleri hariç)
52.23.06
Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalanında yer alan kule ve radar istasyonları tarafından
sağlanan hizmetler dahil)
52.23.07 Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler
52.23.90
Hava taşımacılığını destekleyici diğer faaliyetler (havaalanlarında yangın söndürme ve yangın
önleme faaliyetleri, hava taşıtlarının çekilmesi, vb.)
52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.08
Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme
boşaltma hizmetleri dahil)
52.24.09 Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncuları ve brokerlerinin faaliyetleri
52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.03 Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
52.29.05 Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)
52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.09 Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği
52.29.11 Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi
52.29.13 Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.15 Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.16
Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması,
incelenmesi vb. faaliyetler
52.29.17 Yük taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri
52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.90
Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların
taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin
birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil)

53 Posta ve kurye faaliyetleri
53.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10.01
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri (kargo ve kurye şirketlerinin
faaliyetleri hariç)
53.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20.08
Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı
ve evden eve nakliyat vb. hariç)
53.20.09
Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil, evrensel hizmet yükümlülüğü
altında postacılık faaliyetleri hariç)
53.20.10
Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri
(dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

55 Konaklama
55.1 Oteller ve benzeri konaklama yerleri
55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri
55.10.02
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan
yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
55.10.05
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan
yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)
55.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
55.20.01
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart
oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda
veya süit konaklama faaliyetleri hariç)
55.20.03
Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama
faaliyetleri
55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri
55.3 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri
55.30 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri
55.30.36
Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile
kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp
programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)
55.9 Diğer konaklama yerleri
55.90 Diğer konaklama yerleri
55.90.01
Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri
(tatil amaçlı olanlar hariç)
55.90.02
Misafirhaneler, ordu evi, polis evi ve öğretmen evleri ile eğitim ve dinlenme tesisleri gibi
konaklama yerlerinin faaliyetleri
55.90.03
Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde yataklı
vagonlar, vb. dahil, misafirhaneler, öğretmen evi, vb. hariç)

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
56.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.10.01
Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma,
vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)
56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.04 Dondurmacıların faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.06
Döner, lahmacun ve pidecilik faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil,
imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.07
Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar
dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.08
Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.09
Pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil,
imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.10
Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al
götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.14
Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon,
vb.)
56.10.17
Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil,
imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
56.10.18
Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil)
tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri
56.10.20
Oturacak yeri olmayan içli pide ve lahmacun fırınlarının faaliyetleri (al götür tesisi olarak
hizmet verenler)
56.10.21
Oturacak yeri olmayan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil), al
götür tesisleri (içli pide ve lahmacun fırınları hariç) ve benzerleri tarafından sağlanan diğer
yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
56.2
Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri
faaliyetleri
56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri
56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
56.29.03
Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı
olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
56.29.90
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb.
mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)

J BİLGİ VE İLETİŞİM

58 Yayımcılık faaliyetleri
58.1 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımcılık faaliyetleri
58.11 Kitap yayımı
58.11.01
Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve
yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)
58.11.03 Çocuk kitaplarının yayımlanması
58.11.04
Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar
vb. dahil)
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.12.01
Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret
rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.)
58.13 Gazetelerin yayımlanması
58.13.01 Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)
58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.14.02
Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az
yayımlananlar)
58.14.03
Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az
yayımlananlar)
58.14.90
Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman,
magazin dergileri vb.)
58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.19.04
Değerli kağıtların yayımlanması faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya senet vb.
değerli kağıtlar)
58.19.90
Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam
materyali vb.)
58.2 Yazılım programlarının yayımlanması
58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.21.01 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
58.29.01 Diğer yazılım programlarının yayımlanması

59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
59.12.01
Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü
redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt,
animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)

60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
60.1 Radyo yayıncılığı
60.10 Radyo yayıncılığı
60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
60.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

61 Telekomünikasyon
61.1 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.10.15
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
hariç)
61.10.17 Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
61.2 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
61.20.02
Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin
sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)
61.20.03 Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
61.3 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.30.01 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
61.90.90
Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık
gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi
sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.01.01
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile
müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.02.01
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim
konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar
sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.03.01 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
62.09.01 Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri
62.09.02
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre
birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)

63 Bilgi hizmet faaliyetleri
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.11.08
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların
oluşturulması, depolanması, vb.)
63.12 Web portalları
63.12.01 Web portalı faaliyetleri
63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri
63.91.01
Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu
ve haber ajanslarının faaliyetleri)
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.99.01
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete
kupürleri hizmetleri vb.)

K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
66.22 Sigorta acentelerinin ve simsarlarının faaliyetleri
66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri
66.22.02 Sigorta brokerlarının faaliyetleri

M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
70.1 İdare merkezi faaliyetleri
70.10 İdare merkezi faaliyetleri
70.10.01
İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine
sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)
70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.21.01 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
70.22.02
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama,
üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında
danışmanlık)
70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.11 Mimarlık faaliyetleri
71.11.01 Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri
71.11.02 Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil)
71.11.04 Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.12.01
Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik,
fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik,
vb. haritaların hazırlanması)
71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
71.12.04
Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri
(maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
71.12.06
Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel,
demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)
71.12.07
Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme
suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların
toplanması vb. projeler)
71.12.08
Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler,
farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
71.12.09
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi
enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve
enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)
71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)
71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)
71.12.14 Yapı denetim kuruluşları
71.12.90
Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık
projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi
dahil))
71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.05
Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap,
kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)
71.20.07
Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve
kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb.
ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.09
Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve
diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik,
darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
71.20.10
Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar
vb.)
71.20.11
Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda
hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)
71.20.12
Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve
elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test
ve analiz faaliyetleri)
71.20.13 Polis laboratuvarlarının analiz faaliyetleri
71.20.90
Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için
radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması,
kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19.01
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
(tarımsal araştırmalar dahil)
72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20.01 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

73 Reklamcılık ve piyasa araştırması
73.1 Reklamcılık
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.11.01
Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin
yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin
gösterimi ve sunumu vb.)
73.11.03 Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri
73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
73.12.02
Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı (ilan
tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının ve zamanlarının satışı dahil)
73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20.03 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)

74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10.01 İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil)
74.10.02
Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları
tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların
faaliyetleri hariç)
74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil)
74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20.22
Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre
fotoğrafçılığı vb.)
74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
74.20.26
Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb.
için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının
çekilmesi)
74.20.27
Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet,
konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya
videoya çekilmesi)
74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri
74.20.29
Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya
slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
74.20.90
Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu
ve rötuşlama, vb.)
74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.30.12
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık
faaliyetleri vb. dahil)
74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90.01
Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (deniz,
gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç)
74.90.02
İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının
düzenlenmesi vb.)
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri
74.90.04 Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler
74.90.05 Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri
74.90.06 Gemi klas müesseseleri, deniz ekspertiz ve deniz sürveyör faaliyetleri
74.90.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı,
güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen
danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

77 Kiralama ve leasing faaliyetleri
77.1 Motorlu kara taşıtlarının kiralanması ve leasingi
77.11 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi
77.11.01
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5
tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç)
77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.12.01
Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha fazla
olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal makine ve ekipmanlar ile inşaat
makine ve ekipmanlarının kiralanması ve leasingi hariç)
77.2 Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21.01 Eğlence ve spor amaçlı olarak at, midilli, deve vb. kiralanması ve leasingi
77.21.02 Bisikletlerin kiralanması ve leasingi
77.21.04
Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsız olarak kiralanması
ve leasingi
77.21.90
Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz pateni, planör, delta
kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, plaj sandalyesi ve şemsiyesi, saha
oyunları için malzeme, oyuncak vb.)
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.22.01 Video kasetlerinin, plakların ve disklerin kiralanması
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.29.01 Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması
77.29.02
Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet,
kitap, TV, kamera, bitki, vb. dahil, müzik aleti, giyim eşyası, mücevher, vb. ile video kasetler,
büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç)
77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi
77.3 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.31.01
Tarımsal makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (tarımsal traktör,
pulluk, biçerdöver, süt sağma makinesi, arıcılık makinesi, vb. dahil, çim biçme makineleri hariç)
77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
77.32.01
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması
ve leasingi (vinç kamyonu, inşaat ve toprak taşımak için traktör, yol greyderi ve silindiri,
buldozer, yapı iskelesi, şantiye kulübesi, vb.) (kurma/sökme hariç)
77.33 Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.33.01
Büro makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (kasa, fotokopi
makinesi, daktilo, yazar kasa, vb. dahil, bilgisayarlar ve çevre birimleri, telefon ve faks
makineleri ve büro mobilyaları hariç)
77.33.02 Büro mobilyalarının kiralanması ve leasingi (büro sandalyesi ve masasının kiralanması dahil)
77.33.03
Bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (elektronik veri
işlemci, merkezi işlem birimi, çevre birimleri, manyetik veya optik okuyucular, vb.)
77.34 Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
77.34.01
Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük
taşımacılığı için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri hariç)
77.35 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.35.01
Hava taşımacılığı araçlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (uçak, helikopter,
balon, vb.)
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.39.01
Demir yolu ulaşım ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (lokomotif ve
diğer vagonlar, metro vagonları, hafif demir yolu ekipmanları, tramvay, vb.)
77.39.02
Konteynerlerin kiralanması veya leasingi (konaklama ve büro amaçlı olanlar, birden çok taşıma
türlerine uygun olanlar ve diğerleri)
77.39.03 Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
77.39.04
Maden ve petrol sahasında kullanılan ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması veya
leasingi
77.39.05 Motorlar ve türbinlerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
77.39.06
Mesleki ve bilimsel amaçlı ölçüm ve kontrol ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi (tıbbi cihaz ve ekipmanların kiralanması dahil)
77.39.07
Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım ekipmanları,
telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması veya
leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, radyo, kameralar hariç)
77.39.08 Madeni para ile çalışan kumar makinelerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi
77.39.10
Takım tezgahlarının ve diğer ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi
77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç)
77.39.13
Hayvanların kiralanması faaliyetleri (hayvan sürüleri, yarış atları vb.) (eğlence ve spor amaçlı
olanlar hariç)
77.39.90
Başka yerde sınıflandırılmamış genellikle endüstride sermaye malı olarak kullanılan diğer
makine, ekipman ve eşyaların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (sergi malzemesi,
palet, vb. dahil, kişisel eşyalar ve ev eşyaları hariç)
77.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40.01
Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (patentli varlıklar, markalar, imtiyaz
sözleşmeleri, vb. dahil, telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

78 İstihdam faaliyetleri
78.1 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.10.01
İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
dahil)
78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.)
78.2 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20.01 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30.03
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması
hizmetleri)

79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
79.11.01
Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet
rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan
veya perakende satışı, vb.)
79.12 Tur operatörü faaliyetleri
79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi)
79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması)
79.90.02
Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması
faaliyeti
79.90.90
Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi
arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
80.1 Özel güvenlik faaliyetleri
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri
80.10.05
Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması
ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb.
dahil, kamu güvenliği hariç)
80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20.01
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik
sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve
polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)
80.3 Soruşturma faaliyetleri
80.30 Soruşturma faaliyetleri
80.30.04 Soruşturma faaliyetleri (özel dedektiflik faaliyetleri dahil)
80.30.05 İmza ve el yazısı tespit faaliyetleri

81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
81.1 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
81.10 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
81.10.01
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım,
çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı
hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)
81.2 Temizlik faaliyetleri
81.21 Binaların genel temizliği
81.21.01
Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın
genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri
hariç)
81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.22.01
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer
kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik
faaliyetleri)
81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
81.29.02 Yol ve pistlerdeki kar ve buzun kaldırılması (kum, tuz dökülmesi dahil)
81.29.03 Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi faaliyetleri
81.29.04
Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal
zararlılarla mücadele hariç)
81.29.90
Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin
temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç)
81.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30.01 Gürültü, rüzgar, erozyon, yansıma, vb.ne karşı koruyucu bitkilerin dikimi ve bakımı
81.30.05
Spor alanları (futbol sahaları, golf alanları gibi), oyun alanları, güneş banyosu için çimenler ve
diğer eğlence parkları için yeşil alanların dikimi ve bakımı faaliyetleri
81.30.90
Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe
ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı)

82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
82.11 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.11.01
Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik,
finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin
kombinasyonunun sağlanması)
82.19 Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri
82.19.01
Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman
hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme
ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri
82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20.01 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.3 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.30 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış iş destek hizmet faaliyetleri
82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.91.01
Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç
toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama, vb.)
82.92 Paketleme faaliyetleri
82.92.01
Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek
dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka
basma, paket ambalajlama, vb.)
82.92.05
Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sıvıların
şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket
ambalajlama, vb.)
82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri
82.99.04 Trafik müşavirliği
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri
82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)
82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti
82.99.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların
geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve
diğer iş destek hizmetleri)

R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91.0 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.01.02 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri (devlet arşivleri dahil)
91.02 Müzelerin faaliyetleri
91.02.01 Müzelerin faaliyetleri
91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi
91.03.02
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve yapıların
korunması dahil)
91.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler
91.04.02
Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler (milli parklar
dahil)

S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
95.11.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM ler ve pos cihazları dahil)
95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.12.01
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı
cihazları, ticari kameralar vb.)
95.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
95.21 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
95.21.01
Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev
tipi video kameraları vb.)
95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
95.22.01
Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, vb.)
95.22.02
Ev ve bahçe gereçlerinin onarımı (mutfak eşyası, makas, çim biçme makinesi, budama
makasları, vb.)
95.22.03
Termosifon, şofben, banyo kazanı vb. bakım ve onarımı (merkezi ısıtma kazanlarının (boylerler)
onarımı hariç)
95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.23.01 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası, vb.) (deri giyim eşyası hariç)
95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
95.24.01
Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden döşenmesi,
kaplanması, onarımı ve yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı hariç)
95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
95.25.01 Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç)
95.25.02 Mücevherlerin onarımı
95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)
95.29.03
Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten,
raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı
silahların onarımı hariç)
95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri
95.29.05 Bisiklet onarımı
95.29.06 Müzik aletlerinin bakım ve onarımı (piyano akordu dahil)
95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı
95.29.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı (kitap,
aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle kaplanması dahil)

96 Diğer hizmet faaliyetleri
96.0 Diğer hizmet faaliyetleri
96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi
96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil)
96.01.02 Halı ve kilim yıkama hizmetleri
96.01.03
Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında
yapılanlar hariç)
96.01.04
Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru
temizlenmesi)
96.01.05
Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir ütüleme hizmetleri
dahil)
96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.02.01
Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada
sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri
96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
96.03.01
Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama
hizmetleri, mezar yeri satışı, defin hizmetleri, cenaze levazımatçılığı vb.)